HUOMAA
Jatkuva tai toistuva kosketus käytettyyn moottoriöljyyn voi vahingoittaa ihoa ja aiheuttaa ihosyöpää. Pese altistuneet alueet välittömästi saippualla ja vedellä. (00358b)
HUOMAUTUS
Älä täytä öljysäiliötä liian täyteen. Liika öljy voi päätyä ilmanpuhdistimeen ja aiheuttaa moottorivaurioita tai ongelmia moottorin toiminnassa. (00190b)
HUOMAUTUS
Tarkista moottoriöljyn määrä aina polttoaineen tankkauksen yhteydessä.
Kylmän moottorin öljytason tarkistaminen
 1. Aseta moottoripyörä tasaiselle alustalle seisontatuen varaan.
 2. HUOMAUTUS
  Kylmän moottorin öljytaso ei saisi koskaan ylittää puoliväliä.
 3. Katso Kuva 1. Tarkista moottoriöljyn määrä.
  1. Irrota öljysäiliön täyttötulppa ja öljytikku.
  2. Pyyhi mittatikku.
  3. Aseta mittatikku takaisin öljypohjaan ja kiristä se.
  4. Irrota öljysäiliön täyttötulppa ja öljytikku.
  5. Katso Kuva 2. Tarkista öljytaso. Kylmän moottorin oikea öljyn taso on mittatikun ADD QT (lisää) -merkin (1) ja FULL HOT (täynnä) -merkin (3) puolivälissä (2).
 4. Jos öljyn pinta on ADD QT (lisää) -merkin kohdalla tai sen alapuolella, lisää vain sen verran öljyä, että pinta on ADD QT -merkin kohdalla.
 5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kahden minuutin ajan, kun moottoripyörä on seisontatuen varassa. Sammuta moottori.
 6. Tarkista öljytaso. Lisää öljyä vain sen verran, että taso on ADD QT (1)- ja FULL HOT (3) -merkkien puolivälissä.
Lämpimän moottorin öljytason tarkistaminen
HUOMAUTUS
Älä päästä lämpimän moottorin öljytasoa laskemaan mittatikun Add/Fill (lisää/täytä) -merkin alapuolelle. Liian vähäinen öljyn määrä voi aiheuttaa moottorivaurioita tai ongelmia moottorin toiminnassa. (00189a)
HUOMAUTUS
Tarkista lämpimän moottorin öljyn määrä vain, kun moottorin öljy on normaalissa käyttölämpötilassa.
 1. Aja moottoripyörällä, kunnes moottoriöljyn lämpötila on vähintään 93 °C (200 °F) .
 2. Anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä 1–2 minuuttia, kun moottoripyörä on seisontatuen varassa. Sammuta moottori.
 3. Katso Kuva 1. Tarkista öljytaso.
  1. Irrota öljysäiliön täyttötulppa ja öljytikku.
  2. Pyyhi mittatikku.
  3. Aseta mittatikku takaisin öljypohjaan ja kiristä se.
  4. Irrota öljysäiliön täyttötulppa ja öljytikku.
  5. Katso Kuva 2. Tarkista öljytaso. Öljytason on oltava mittatikun ADD QT- (lisää) ja FULL HOT (täynnä) -merkkien puolivälissä.
 4. Jos öljyn pinta on ADD QT (lisää) -merkin kohdalla tai sen alapuolella, lisää vain sen verran öljyä, että pinta on FULL HOT (täynnä) -merkin kohdalla. Älä täytä liian täyteen.
Kuva 1. Moottoriöljyn täyttötulppa
1ADD QT (lisää) -merkki
2Kylmän moottorin öljytaso
3FULL (täynnä) -merkki
Kuva 2. Moottoriöljyn mittatikku