Moottoriöljy on tärkeä moottorin suorituskykyyn ja käyttöikään vaikuttava tekijä. Valitse oikeanlainen öljy alimman odotettavissa olevan lämpötilan mukaan. Voit hankkia tarkoitukseesi sopivaa öljyä jälleenmyyjältä. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
HUOMAUTUS
Vuosimallin 2020 ja uudemmat Brasilian markkinoille suunnatut CVO-mallit on valmistettu tavanomaisella H-D 360 -moottoriöljyllä, ellei tuotteen merkinnöissä mainita toisin. SYN3:lla varustetut moottoripyörät voidaan tunnistaa ensiöketjun kotelosuojuksesta löytyvästä SYN3-merkistä.
Moottoripyöriin on lisätty tehtaalla SCREAMIN' EAGLE SYN3 FULL SYNTHETIC MOTORCYCLE LUBRICANT 20W50 -öljyä. Jos SYN3-öljyä ei ole saatavilla ja moottoriöljyä on lisättävä, moottorin voitelun kannalta paras vaihtoehto on lisätä SYN3-öljyyn GENUINE HARLEY-DAVIDSON H-D 360 MOTORCYCLE OIL 20W50 -öljyä. Vaikka H-D 360 on yhteensopivaa SYN3-öljyn kanssa, öljyseoksen vaihtaminen mahdollisimman pian on suositeltavaa.
Jos vaihdat voiteluöljyn H-D 360 -öljyksi, tyhjennä SYN3-öljy täydellisesti ennen H-D 360 -öljyn lisäämistä. Vanhaa öljyä jää hieman jäljelle. Jäljelle jäävää öljyä ei tarvitse huuhdella pois.
Jos SYN3- tai H-D 360 -öljyä ei ole saatavilla, toiseksi paras vaihtoehto on lisätä sopivaa diesel-moottoriöljyä. Jälleen on suositeltavaa vaihtaa öljyseos mahdollisimman pian. Diesel-moottoriöljyä EI SAA lisätä ensiöketjun koteloon tai vaihteistoon.
Sopivia dieselmoottoriöljyjen luokituksia ovat: SH, CH-4, CI-4 ja CJ-4. Sopivimmat öljyn viskositeetit ovat tässä järjestyksessä: 20W50, 15W40 ja 10W40.
Ota ensi tilassa yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään, jotta voisit vaihtaa öljyn takaisin 100-prosenttiseen Harley-Davidson-öljyyn.
HUOMAUTUS
Älä käytä eri voiteluöljymerkkejä umpimähkäisesti sekaisin. Jotkin öljyt reagoivat keskenään kemiallisesti, kun niitä sekoitetaan. Heikkolaatuisten voiteluöljyjen käyttö voi aiheuttaa moottorivaurioita. (00184a)
Taulukko 1. Suositeltavat moottoriöljyt
TYYPPI
VISKOSITEETTI
MATALIN ULKOILMAN
LÄMPÖTILA
KYLMÄKÄYNNISTYS
10 °C
Screamin' Eagle SYN3 Full Synthetic Motorcycle Lubricant -öljy
SAE 20W50
Yli -1 °C (30,2 °F)
Erinomainen
Genuine Harley-Davidson H-D 360 Motorcycle Oil -öljy
SAE 20W50
Yli 4 °C (39,2 °F)
Hyvä
Genuine Harley-Davidson H-D 360 Motorcycle Oil -öljy
SAE 50
Yli 16 °C (60,8 °F)
Heikko
Genuine Harley-Davidson H-D 360 Motorcycle Oil -öljy
SAE 60
Yli 27 °C (80,6 °F)
Heikko