Varoitusvilkku
Katso Kuva 1. Varoitusvilkkujen kytkimen (1) avulla tielle jääneeseen pyörään voidaan jättää varoitusvilkut päälle. Varoitusvilkkujen ollessa päällä voit jättää moottoripyörän seisomaan virtakytkin pois päältä (OFF), kunnes saat apua. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
 1. Kytke varoitusvilkut päälle painamalla varoitusvilkkujen varoituskolmiomerkkiä samalla, kun pysäytyskytkin on RUN-asennossa.
 2. HUOMAUTUS
  • Kauko-ohjaimen tulee olla lähetysetäisyydellä, kun varoitusvilkut kytketään tai niiden toiminta peruutetaan.
  • Varoitusvilkut kytkeytyvät päälle pysäytyskytkimen asennosta riippumatta, jos moottoripyörä kaatuu. Katso Käyttäminen → Käynnistäminen kaatumisen jälkeen.
 3. Käännä pysäytyskytkin OFF-asentoon. Varoitusvilkkujen vilkkuminen jatkuu kahden tunnin ajan tai kunnes kuljettaja keskeyttää niiden toiminnan.
 4. Keskeytä niiden toiminta kääntämällä pysäytyskytkin RUN-asentoon. Paina käynnistyspainikkeen yläpuolella olevaa varoituskolmiota.
OFF
Katso Kuva 1. Sammuta moottori painamalla moottorin pysäytyskytkin OFF-asentoon (2). Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
RUN
Katso Kuva 1. Paina moottorin pysäytyskytkin RUN-asentoon (3), jolloin moottorin voi käynnistää. Moottorin pysäytyskytkimen on oltava RUN-asennossa, jotta moottoria voidaan käyttää. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Oikea suuntavilkku
Käyttöönotto:
Katso Kuva 1. Ota oikea suuntavilkku käyttöön painamalla oikean suuntavilkun kytkintä (4). Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Vilkun sammuttaminen:
Manuaalisesti: Sammuta oikea suuntavilkku painamalla oikean suuntavilkun kytkintä.
Automaattisesti: Suuntavilkut kytkeytyvät pois automaattisesti, kun täysi käännös on tunnistettu (perustuu nopeuteen, kiihtyvyyteen ja käännöksen loppuun).
Vilkut kytkeytyvät pois automaattisesti myös silloin, jos suuntavilkku on ollut päällä pitkään (20 väläyksen ajan), kun moottoripyörän nopeus on yli 11 km/h (7 mi/h). Suuntavilkku vilkkuu edelleen, jos moottoripyörä on pysähtynyt tai liikkuu tätä nopeutta hitaammin.
HUOMAUTUS
Etusuuntavilkut toimivat myös äärivaloina. Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa kohteissa.
Kohdistin/valintakytkin
Katso Kuva 1. Viisisuuntaisella kohdistin-/valintakytkimellä (5) käytetään radiota (jos varusteena). Katso BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJAA. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
VALINTA: Paina kytkin pohjaan, jos haluat valita tai vaihtaa toimintoa radionäytössä.
KOHDISTIN: Painamalla kytkintä haluamaasi suuntaan voit liikuttaa kohdistinta tai valintaa radionäytössä.
Puhepainike (PTT) / kohinakytkin (jos varusteena on LA-puhelin)
HUOMAUTUS
Katso kohdat Kuva 1 ja Käyttäminen → Ohjaustangon vasemman puolen kytkimet. Vakionopeus/aseta/palauta-kytkimen toiminto voidaan haluttaessa vaihtaa ristiin puhepainikkeen (PTT) / kohinakytkimen (6) kanssa. Ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään tämän toimenpiteen suorittamiseksi.
Harmaita kytkimen vaihtosuojia on saatavana auttamaan esiohjelmoitujen alueiden tunnistamisessa. Ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään.
Puhepainikkeella/kohinakytkimellä voidaan käyttää LA-puhelinta tai kuljettajan ja matkustajan sisäpuhelinta. Katso täydet ohjeet BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJASTA.
PTT: Kun LA- tai sisäpuhelin on kytketty päälle ja kuulokkeet on liitetty, voit puhua LA-puhelimessa tai sisäpuhelimessa pitämällä puhepainiketta painettuna. Lopeta lähetys vapauttamalla puhepainike.
SQ+/SQ-: LA-puhelimen ääni pysyy mykistettynä, kunnes kohinarajaa voimakkaampi LA-signaali vastaanotetaan. Voit laskea kohinarajaa painamalla SQ- (jolloin läpi pääsee useampi signaali ja enemmän kohinaa). Voit nostaa kohinarajaa painamalla SQ+ (jolloin sallit vain voimakkaammat signaalit). Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Takaisin-kytkin
Katso Kuva 1. Takaisin-kytkimellä käytetään radiota (jos varusteena). Katso BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJAA. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Käynnistys
 1. Katso Kuva 1. Käännä pysäytyskytkin ajoasentoon (3). Vaihda vapaalle. Vaihde vapaalla -merkkivalo (vihreä) syttyy. Katso Käyttäminen → Moottorin käynnistäminen.
 2. Käytä käynnistinmoottoria painamalla käynnistyspainiketta (8). Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
 3. HUOMAUTUS
  • Kun käynnistinmoottori aktivoidaan, ajovalo sammuu hetkeksi akkukuorman vähentämiseksi.
  • Jos moottori ei käynnisty, käynnistinmoottori käy kymmenen sekunnin ajan ja pysähtyy sitten. Päästä irti käynnistyspainikkeesta. Yritä uudelleen painamalla käynnistyspainiketta. Jos et useiden yritysten jälkeenkään saa moottoria käynnistymään, ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään.
1Hätävilkut
2Pois
3Käynti
4Oikea suuntavilkku
5Kohdistin/valinta
6Puhepainike/kohinasalpa
7Back (Takaisin)
8Käynnistys
Kuva 1. Oikea kytkinmoduuli
Taulukko 1. Ohjaustangon oikean puolen kytkimet
KYTKIN
NIMI
TOIMINTO
Varoitusvilkku
Kytke varoitusvilkut painamalla kytkintä.
Pois
Sammuta moottori tai estä sen käynnistyminen painamalla kytkintä.
Käynti
Salli moottorin käynnistys painamalla kytkintä.
Oikea suuntavilkku
Käytä oikeaa suuntavilkkua painamalla tätä kytkintä.
Kohdistin/valinta
Viisisuuntaisella kytkimellä käytetään radiota.
Puhepainike (PTT)/
Kohinasalpa
Käyttää LA-puhelinta tai kuljettajan ja matkustajan sisäpuhelinta.
Back (Takaisin)
Painamalla tätä palataan edelliseen näyttöön radiossa.
Käynnistys
Käynnistä moottori painamalla.