Erikoistyökalut
KuvausOsanumeroMäärä
BELT TENSION GAUGE (hihnankireysmittari)
HD-35381-A
1

HUOMAUTUS
Mittaa hihnan taipuma aina käyttäen BELT TENSION GAUGE (hihnankireysmittari) (Osanumero:HD-35381-A). Jos hihnankireysmittaria ei käytetä, hihnat voivat jäädä löysälle. Löysät hihnat voivat hypätä hampaan yli, jolloin seurauksena on hihnamateriaalin taipuminen ja rikkoutuminen.
Tarkista taipuma:
VAROITUS
Irrota pääsulake, jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa ja aiheuttamaan mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta. (00251b)
1. Kytke turvajärjestelmä pois käytöstä. Irrota pääsulake. Katso Huoltotoimenpiteet → Sulakkeet.
2. Vaihda vapaalle.
HUOMAUTUS
Kun säädät uutta hihnaa, pyöritä takarengasta muutaman kierroksen verran ennen kireyden asettamista.
3. Katso Kuva 1. Mittaa hihnan taipuma käyttäen:

Erikoistyökalu: BELT TENSION GAUGE (hihnankireysmittari) (HD-35381-A)

a. Liu’uta o-rengas (4) nollakohdan merkkiin (3).
b. Mallit, joissa on hihnan taipuman tarkistusikkuna: Asenna hihnanpidin (2) vetohihnan alaosaa vasten samaan linjaan hihnan taipuman tarkistusikkunan kanssa.
c. Kaikki muut mallit: Asenna hihnanpidin (2) vetohihnan alaosaa vasten puoliväliin vetävien hihnapyörien väliin.
d. Paina nuppia (6) ylöspäin, kunnes o-rengas liukuu alas merkkiin 4,54 kg (10 lb) (5) asti, ja pidä se paikallaan.
4. Mittaa hihnan taipuma:
a. Mallit, joissa on hihnan taipuman tarkistusikkuna: Katso Kuva 3. Mittaa hihnan taipuma hihnan taipuman tarkistusikkunan läpi pitämällä mittaria vakaana. Taipuman asteikkojaotus on noin 1,6 mm (1/16 in)
b. Kaikki muut mallit: Katso Kuva 2. Mittaa hihnan taipuma (4) pitämällä mittaria vakaana.
5.
HUOMAUTUS
Käytä alinta (kireintä) arvoa, jos hihnaa on käytetty alle 1 600 km (1 000 mi).
Vertaa arvoa teknisiin tietoihin. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1. Jos se ei ole teknisten tietojen mukainen, ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään.
6. Asenna pääsulake.
Taulukko 1. Hihnan taipuma
MALLIT
in
mm
Kaikki mallit
3/8–9/16
9,5–14,3
1Hihnankireysmittari
2Hihnanpidin
30 kg:n (0 lb) merkki
4O-rengas
54,5 kg:n (10 lb) merkki
6Nuppi
Kuva 1. Hihnankireysmittari
1Vetohihna
2Taipuman asteikkojaotus (noin: 1,5 mm (1/16”)
Kuva 2. Hihnan taipuman tarkistusikkuna
1Vaihteiston hihnapyörä
2Takapyörän hihnapyörä
34,5 kg:n (10 lb) voima
4Taipuman määrä
Kuva 3. Hihnan taipuman tarkistus