VAROITUS
Säädä äänenvoimakkuus ja muut ääni- ja sähkölaitteiden asetukset ennen matkaan lähtöä. Keskittymisen herpaantuminen voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00088b)
VAROITUS
Älä valitse niin korkeaa äänenvoimakkuutta, että et kuule liikenteen melua tai että moottoripyörän turvalliseen käyttöön vaadittu keskittyminen häiriintyy. Keskittymisen herpaantuminen tai liian suuri äänenvoimakkuus, joka estää kuulemasta liikenteen melua, voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen ja johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00539b)
HUOMAUTUS
Boom!™ Box GTS:n käyttöohjekirjan täysi versio on ladattavissa osoitteessa www.harley-davidson.com tai www.h-d.com/BoomBoxGTS/manual.
Katso Kuva 1. Joissakin moottoripyörissä on Boom! Box -tietoviihdejärjestelmä. Järjestelmä toimii, kun virtakytkin on sytytys- tai lisävarustetilassa (IGNITION tai ACCESSORY).
Katso lisätietoja tietoviihdejärjestelmän painiketoiminnoista kohdasta Taulukko 1.
1Koti
2Ääni
3Navigointi
4Puhelin
5Tiedot (moottoripyörän tila)
6Power/Mute (Virta/mykistys)
7Setup (Asetukset)
8Viestintä
9Suosikit
10Ääniasetukset
Kuva 1. Etulevyn kotinäytön valinnat
Taulukko 1. Etulevyn kotinäytön valinnat
Painallus
Result (Tulos)
1 [Koti]
Näyttää kotinäytön. Vaihtaa kotinäytön ja aktiivisen median välillä.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Audio (Ääni), Navigation (Navigointi), Phone (Puhelin), Setup (Asetukset), Communications (Viestintä), Favorites (Suosikit).
2 [Ääni]
Ilmaisee aktiivisen lähteen sekä kuultavissa olevat sisältötiedot.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: FM, AM, WB (säätiedotusten vastaanotto).
Valinnaiset vaihtoehdot: Kun yhteys on muodostettu: iPod, USB Media (USB-muistitikku), Bluetooth Audio (Bluetooth-ääni). Jos varusteena: SiriusXM.
3 [Navigointi]
Näyttää nykyisen sijainnin kartalla.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Search (Hae), Menu (Valikko), Stop Route (Pysähtymisreitti), Highway Services (Tienvarsipalvelut) (näkyy vain valtateillä), Data Wing (Tietosiipi) (oikea ja vasen), Zoom (Zoomaus) (lähennys ja loitonnus).
Tietonäyttö: Current Street (Nykyinen katu), Compass (Kompassi), Next Maneuver (Seuraava opastus), Distance to Next Maneuver (Etäisyys seuraavaan opastukseen), Next Street (Seuraava katu), Repeat (Toista).
4 [Puhelin]
Näyttää viestintävalikot.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Calls (Puhelut), Contacts (Yhteystiedot), Messages (Viestit), Keypad (Näppäimistö), SOS.
5 [Tiedot]
Näyttää moottoripyörän tilan.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: tiedot, moottorin/polttoaineen tiedot, ajon yhteenveto, TPMS-rengaspaineiden valvontajärjestelmä malleissa, joissa sellainen on varusteena.
6 [Mykistys/virta]
Kytkee virran päälle/pois (pidä painettuna kolmen sekunnin ajan).
Äänen mykistys tai keskeytys.
7 [Asetukset]
Järjestelmän asetusten määritys. Tee ennen liikkeelle lähtöä.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Audio Settings (Ääniasetukset), Display (Näyttö), Global Presets (Yleiset esivalinnat), Keyboard (Näppäimistö), Bluetooth Setup (Bluetooth-asetukset), Wireless Headset (Langattomat kuulokkeet), Units (Yksiköt), Clock (Kello), Rear Controls (Takasäätimet), System Information (Järjestelmän tiedot), Language (Kieli), Projection Mode (Projektiotila).
8 [Viestintä]
Näyttää käytössä olevat viestintälaitteet.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Intercom (Kypäräpuhelin) (kun käytössä), Citizen Band (Lyhytaalto) (CB, jos varusteena).
9 [Suosikit]
Näyttää tallennetut suosikit.
Käytettävissä olevat valinnat: Tuner (Viritin), Media, Phone (Puhelin), Destination (Määränpää).
10 [Ääniasetukset]
Näyttää ääniasetusnäytön.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot: Bass (Basso), Treble (Diskantti), Audio Routing (Äänen ohjaaminen), Fade (Häivytys), Volumes (Äänenvoimakkuudet).