Akun turvallisuus
VAROITUS
Akut sisältävät rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia silmävammoja ja ihovaurioita. Käytä akkua käsitellessäsi kasvosuojusta, kumikäsineitä ja suojavaatteita. PIDÄ AKUT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. (00063a)
VAROITUS
Latauksen aikana vapautuva vetykaasu voi aiheuttaa räjähdysvaaran, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta akkua ladatessasi. Tupakointi, avotuli ja kipinät ovat aina kiellettyjä akun lähistöllä. PIDÄ AKUT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. (00065a)
VAROITUS
Akut, akun navat, liittimet ja niihin liittyvät osat sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, jotka Kalifornian osavaltion viranomaisten mukaan voivat aiheuttaa syöpää, syntymäepämuodostumia tai muita lisääntymisvaurioita. Pese kädet käsittelyn jälkeen. (00019e)
VAROITUS
Älä koskaan irrota akun varoitustarraa. Tarran tiedot on luettava ja ymmärrettävä, jotta kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavat tapaturmat voidaan välttää. (00064b)
Absorbed Glass Mat (AGM) -akun lataamista koskevia tietoja
Moottoripyörässä on pysyvästi suljettu, huoltovapaa Absorbed Glass Mat (AGM) -akku, joka on tavallisia lyijyhappoakkuja parempi. Kun akkua ladataan oikeantyyppisellä laturilla ja säilytetään oikein, se toimii luotettavasti useiden vuosien ajan. Koska akun rakenne on suljettu ja vuotamaton, lataus on suoritettava jatkuvalla valvontatoiminnolla varustetulla automaattisella akkulaturilla tai ylläpitolaturilla, jonka latausvirta on enintään 5 ampeeria ja jännite enintään 14,6 volttia, jotta akku ei ylilataudu ja akun kennot eivät pääse kuivumaan. Vakiovirtalatureita (mukaan lukien ylläpitolaturit) ei suositella käytettäväksi, ja ne voivat vahingoittaa AGM-akkuja. Älä koskaan yritä avata akkua.
On suositeltavaa käyttää Harley-Davidsonin jatkuvasti tarkkailevaa akkulaturia tai ylläpitolaturia täydellisen lataustason säilyttämiseksi tai kun moottoripyörällä ei ajeta yli kahteen viikkoon. Parasta on asentaa laturi/ylläpitolaturi aina silloin, kun moottoripyörää ei käytetä. Harley-Davidson tarjoaa laajan valikoiman täysautomaattisia latureita ja ylläpitolatureita (saatavana on sekä Pohjois-Amerikkaan että kansainvälisille markkinoille tarkoitettuja versioita). Nämä akkulaturit/ylläpitolaturit on varustettu pikaliitäntäkaapelilla, minkä ansiosta ne ovat nopeasti kytkettävissä akkuun eikä moottoripyörää tarvitse purkaa.
Akun takuu voi raueta, mikäli akkua ei ladata säännöllisesti tai mikäli lataamisessa käytetään vakiovirtalaturia.
Puhdistaminen ja kunnon tarkistaminen
Akun pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Akun päälle kertynyt lika ja akkuneste voivat aiheuttaa akun itsepurkautumisen.
  1. Puhdista akun yläpuoli.
  2. Puhdista akun kaapelikengät ja navat messinkiharjalla tai hienolla hiekkapaperilla.
  3. Puhdista akun ruuvit, kiinnikkeet ja kaapelit. Tarkista, ettei niissä ole murtumia, löysiä liitoksia tai syöpymiä.
  4. Tarkista, etteivät akun navat ole sulaneet ja ettei niissä ole liikakiristämisen aiheuttamia vaurioita.
  5. Tarkista, ettei akun väri ole muuttunut, kansi kohonnut tai kotelo muuttanut muotoaan. Tällaiset viat saattavat johtua akun jäätymisestä, ylikuumenemisesta tai ylilatauksesta.
  6. Tarkista akun kotelo murtumien ja vuotojen varalta.
Akun lataaminen ja säilyttäminen
Moottoripyörään paikalleen jätetty akku voi purkautua joko itsestään tai loiskuormien vuoksi. Loiskuormat johtuvat mm. diodivuodoista sekä tietokoneen muistin säilyttämisestä, kun ajoneuvon virta on katkaistuna. Kun akku irrotetaan ajoneuvosta, se voi purkautua itsestään. Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta säilytystä varten.
Automaattinen, jatkuvasti latausta valvova laturi/ylläpitolaturi, jonka latausvirta on enintään 5 A alle 14,6 V:n jännitteellä, on suositeltava. Vakiovirtalatureita (mukaan lukien kestolatauslaitteet) ei suositella käytettäväksi suljettujen AGM-akkujen lataamiseen. Ylilataus voi aiheuttaa akun kuivumisen ja käyttöiän lyhenemisen. Älä koskaan lataa akkua, ennen kuin olet lukenut käytettävän laturin käyttöohjeet. Valmistajan ohjeiden lisäksi on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita.
Lataa akku seuraavissa tilanteissa:
VAROITUS
Katkaise laturista virta tai irrota sen virtajohto pistorasiasta, ennen kuin liität laturin kaapelit akkuun. Jos virta on kytkettynä laturiin, kaapelien liittäminen voi aiheuttaa kipinöitä ja akun räjähtämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00066a)
HUOMAUTUS
Varmista, että virta on katkaistu virtakytkimestä ja kaikki sähkölaitteet on kytketty pois.
Noudata aina laturin/ylläpitolaturin mukana toimitettuja latausohjeita.
1. Kun akku on moottoripyörässä.
a. Kytke akkulaturin/ylläpitolaturin johto moottoripyörän akun ylläpitolaturin liittimeen. Katso Huoltotoimenpiteet → Akun ylläpitolaturin liitin.
b. Kun lataus on valmis, katkaise laturin virta. Irrota moottoripyörän akun ylläpitolaturin liitin.
2. Kun akku on irrotettu moottoripyörästä.
a. Aseta akku vaakasuoralle alustalle.
b. Kytke akkulaturin/ylläpitolaturin johto akkulaturin/ylläpitolaturin mukana toimitettuun akun liittimen sovitinjohtoon.
c.
HUOMAUTUS
Älä sekoita seuraavissa vaiheissa kuvattuja akkulaturin kytkentöjä, jotta moottoripyörän latausjärjestelmä ei vahingoittuisi. (00214a)
Liitä akkulaturin punainen kaapeli akun plusnapaan.
d. Liitä akkulaturin musta kaapeli akun miinusnapaan.
e. Siirry pois akun luota ja kytke akkulaturi päälle.
f.
VAROITUS
Katkaise laturista virta tai irrota sen virtajohto pistorasiasta, ennen kuin irrotat laturin kaapelit akusta. Jos laturiin on kytketty virta, kaapelien irrottaminen voi aiheuttaa kipinöitä ja akun räjähtämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00067a)
Kun lataus on valmis, katkaise laturin virta. Irrota akkulaturin musta johto. Irrota akkulaturin punainen johto.