VAROITUS
DOT 4 Brake Fluid imee kosteutta ilmakehästä ajan myötä, ja tämä muuttaa nesteen ominaisuuksia. Tarkista jarrunesteen kosteuspitoisuus aina huoltovälin täyttyessä tai vuosittain (ensin täyttyvän mukaan). Huuhtele ja vaihda jarruneste kahden vuoden välein tai useammin, jos kosteuspitoisuus on 3 % tai enemmän. Jarrunesteen huuhtelun ja vaihdon laiminlyönti voi heikentää pyörän jarrutustehoa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (06304b)
Varmista, että jarrujärjestelmä toimii suunnitellusti, tarkistamalla jarrunesteen kosteus jokaisella huoltovälillä tai vähintään vuosittain DOT 4 Brake Fluid -jarrunesteen kosteustesterillä (osanumero HD-48497-A) tai vastaavalla työkalulla. Noudata työkalun mukana toimitettavia ohjeita. Huuhtele DOT 4 -neste kahden vuoden välein tai aiemmin, jos jarrujärjestelmän nestetestissä ilmenee, että kosteusprosentti on 3 tai enemmän.
Harley-Davidson suosittelee Harley-Davidson Platinum Label DOT 4 Brake Fluid -jarrunestettä, jossa on tehokkaat kostumisen eston ja ruosteenesto-ominaisuudet.
Jarruneste
VAROITUS
Tyhjennä säiliön täyttökorkki tai kansi ennen sen irrottamista. Käytä vain DOT 4 Brake Fluid -jarrunestettä pakkauksesta, jota ei ole käytetty aiemmin. Likainen jarruneste voi heikentää pyörän jarrutustehoa tai kytkimen irrotusta, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00504d)
VAROITUS
DOT 4 Brake Fluid -jarrunesteen kanssa kosketuksiin joutuminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Asianmukaisen iho- ja silmäsuojauksen laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
 • Jos kemikaalia on hengitetty: Pysy rauhallisena, poistu raittiiseen ilmaan ja hakeudu lääkäriin.
 • Jos kemikaalia joutuu iholle: Riisu vaatteet, joille ainetta on joutunut. Huuhtele ihoa välittömästi runsaalla vedellä 15–20 minuutin ajan. Jos ärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin.
 • Jos kemikaalia joutuu silmiin: Pese silmiä vähintään 15 minuutin ajan juoksevan veden alla silmäluomet avattuina. Jos ärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin.
 • Jos ainetta on nielty: Huuhdo suu ja juo runsaasti vettä. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys myrkytyskeskukseen. Hakeudu heti lääkäriin.
 • Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) osoitteessa sds.harley-davidson.com
(00240e)
HUOMAUTUS
DOT 4 Brake Fluid vahingoittaa maalipintoja ja värikatteita. Ole varovainen jarrujen huoltotoimia tehdessäsi ja suojaa maalipinnat roiskeilta. Ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa maalipinnan vahingoittumisen. (00239c)
HUOMAUTUS
Pääsylinterin säiliöön ei saa päästää likaa tai roskia. Lika tai roskat voivat aiheuttaa toimintavirheitä ja laitevaurioita. (00205c)
HUOMAUTUS
 • Jos jarrujärjestelmässä ei ole vuotoja, nestettä ei tarvitse lisätä. Jos nesteen pinta on alhaalla, jarrupalat ovat todennäköisesti kuluneet. Kun palat vaihdetaan, nesteen pinta palaa normaalille tasolle.
 • Käytä vain DOT 4 -jarrunestettä ja vaihda jarruneste kahden vuoden välein tai useammin, jos kosteuspitoisuus on 3 % tai enemmän. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
Tarkista säännöllisesti jarrunesteen taso sekä jarrupalojen ja -levyjen kuluminen. Katso lisätietoja kohdasta Huoltovälit ja -merkinnät → Huoltomerkinnät .
 1. Aseta moottoripyörä tasaiselle, vaakasuoralle alustalle.
  1. Etujarru: Aseta pääsylinteri vaakatasoon kääntämällä ohjaustankoa ja/tai nostamalla moottoripyörä pystyasentoon (pois seisontatuelta).
  2. Takajarru: Aseta moottoripyörä siten, että pääsylinterin säiliön nestepinta on tasainen.
 2. Katso Kuva 1. Katso nestesäiliön tarkistusikkunaa. Nestetason pitää olla tarkistusikkunan vähimmäistason merkin kohdalla tai yläpuolella. Jos nesteen taso on alle vähimmäistason, ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään.
 3. Varmista, että etujarruvipu sekä jarrupoljin tuntuvat käytettäessä tukevilta. Jos jarrujen tuntuma ei ole tukeva, jarrujärjestelmä tulee ilmata. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
1Etujarrun pääsylinterin nestesäiliö
2Takajarrun pääsylinterin nestesäiliö
Kuva 1. Tarkistusikkunan vähimmäistason merkit
Jarrupalat
VAROITUS
Tarkista jarrupalojen kuluminen huolto-ohjelman mukaisin välein. Jos ajat usein vaativissa olosuhteissa (jyrkissä mäissä, vilkkaassa liikenteessä jne.), lyhennä tarkistusväliä. Kuluneiden jarrupalojen käyttö voi aiheuttaa jarruvian, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00052a)
VAROITUS
Vaihda kaikki jarrupalat aina kerralla varmistaaksesi jarrujen toimintavarmuuden ja turvallisuuden. Jarrujen puutteellinen toiminta voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00111a)
VAROITUS
Jarrut ovat erittäin tärkeät turvallisuuden kannalta. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään jarrujen korjausta tai vaihtoa varten. Heikosti huolletut jarrut voivat heikentää jarrutustehoa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00054a)
VAROITUS
Huolla jarrut huolto-ohjelman mukaisesti. Huollon laiminlyöminen voi heikentää moottoripyörän jarrutustehoa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00055a)
VAROITUS
Varmista, että pyörä ja jarrusatula ovat linjassa. Moottoripyörällä ajaminen, kun pyörä tai jarrusatula on linjattu väärin, voi aiheuttaa jarrulevyn jumiutumisen, jolloin voit menettää ajoneuvon hallinnan, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00050a)
Harley-Davidson on valmistanut moottoripyörän jarrupalat parhaasta saatavilla olevasta kitkamateriaalista. Materiaalin on todettu tarjoavan paras jarruteho sekä kuivalla että märällä säällä ja korkeissa lämpötiloissa. Se ylittää kaikkien voimassa olevien viranomaismääräysten vaatimukset. Joissakin jarrutustilanteissa jarruista saattaa kuitenkin kuulua ääntä. Ääni on tälle kitkamateriaalille ominaista hankausääntä, ja se on normaalia.
Taulukko 1. Jarrupalojen kitkamateriaalin vähimmäispaksuus
in
mm
0,016
0,4
 1. Katso Kuva 2. Tarkista jarrulevy sen pyöriessä. Levyn tulisi kulkea suoraan jarrusatulan sisässä.
 2. Mittaa jarrupalan kitkamateriaalin paksuus. Jarrupalat eivät välttämättä kulu tasaisesti. Tarkista kaikki palat. Kun jarrupalojen urat eivät enää näy, jarrupalan käyttöikä alkaa loppua.
 3. Vaihda jarrupalat, ennen kuin kitkamateriaali on kulunut vähimmäispaksuuteen saakka. Vaihda jarrupalat aina pareittain. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
1Etujarru (moottoripyörän edestä katsottuna)
2Takajarru (moottoripyörän takaa katsottuna)
3Jarrupalojen kitkamateriaalin paksuus
4Jarrupalojen urat
Kuva 2. Jarrupalojen kitkamateriaali