Katso Turvallisuus on tärkeintä → Turvallinen käyttö ja tutustu seuraaviin turvatoimiin.
VAROITUS
Varo läikyttämästä polttoainetta. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti. Älä lisää polttoainetta täyttökaulan alareunaa korkeammalle, vaan jätä ilmatilaa polttoaineen lämpölaajenemiselle. Sulje korkki tankkauksen jälkeen. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja räjähtävää ja saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00028a)
VAROITUS
Jos moottoripyörän säiliössä on polttoainetta, älä säilytä sitä sisätiloissa tai autotallissa, jossa käytetään avotulta, kynttilöitä, sähkömoottoreita tai kipinöitä aiheuttavia laitteita. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja räjähtävää ja saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00003a)
VAROITUS
Älä käytä tarvikekorkkeja. Tarvikekorkit saattavat vuotaa ja aiheuttaa onnettomuusriskin, ja onnettomuus voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Hyväksyttyjä polttoaineen täyttöaukon korkkeja saat Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. (00034a)
HUOMAUTUS
Varo läikyttämästä polttoainetta moottoripyörän päälle tankkauksen aikana. Pyyhi mahdolliset polttoaineroiskeet heti. Polttoaine voi vaurioittaa maalipintaa. (00147b)
HUOMAUTUS
Käytä katalysaattorilla varustetuissa moottoripyörissä vain lyijytöntä polttoainetta. Lyijyllisen polttoaineen käyttö vahingoittaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmää. (00150c)
Polttoainesäiliön korkki on polttoainesäiliössä olevan painikkeen tai lukittavan luukun alla.
Painikkeella avautuva polttoainesäiliön luukku: Katso kohta Kuva 1. Avaa luukku painamalla painiketta.
Lukittava polttoainesäiliön luukku: Katso Kuva 2. Avaa ja sulje polttoainesäiliön luukku avaimella.
Korkin irrottaminen: Irrota polttoainesäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
Korkin asentaminen: Käännä polttoainesäiliön korkkia myötäpäivään, kunnes se naksahtaa. Korkin räikkämekanismi estää liikakiristyksen.
Katso Kuva 3. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Aseta polttoainepistooli täyttöaukkoon. Täytä säiliö enintään täyttökaulan alaosan tasolle. Lämmin moottori, auringonpaiste tai korkea lämpötila voi saada polttoaineen laajentumaan. Polttoainetta voi roiskua ulos säiliöstä, jolloin se voi vahingoittaa maalipintaa.
1Painike
2Polttoainesäiliön korkki
Kuva 1. Painikkeellinen polttoainesäiliön luukku
1Lukittu
2Auki
Kuva 2. Lukittava polttoainesäiliön luukku
Kuva 3. Polttoaineen taso täyttökaulan alareunan alla