Kauko-ohjaimen liittäminen
Katso Kuva 1. Harley-Davidson-jälleenmyyjä liittää kauko-ohjaimet sähköisesti turvajärjestelmään. Moottoripyörään voidaan liittää kerrallaan vain kaksi kauko-ohjainta.
Uusia kauko-ohjaimia voi hankkia Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. Vain koulutettu Harley-Davidson-asentaja voi liittää kauko-ohjaimet tiettyyn moottoripyörään.
1Avain
2Painike
3Kauko-ohjain
Kuva 1. Avaimen toiminta
HUOMAUTUS
  • Hälytysmoduuli kytkeytyy päälle ainoastaan, jos Harley-Davidson-jälleenmyyjä on liittänyt kauko-ohjaimen järjestelmään ja järjestelmään on syötetty henkilökohtainen PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi tämän käyttöohjekirjan alussa olevalle henkilökohtaisten tietojen sivulle sekä irrotettavalle muistilapulle.
  • Jos kauko-ohjain katoaa tai rikkoutuu, kuljettaja voi tarkistaa PIN-koodin muistilapulta ja poistaa sen avulla järjestelmän manuaalisesti käytöstä. Katso kohdat TURVAJÄRJESTELMÄ → Kytkeminen päälle ja pois ja TURVAJÄRJESTELMÄ → Vianmääritys.
  • Kuljettaja voi vaihtaa PIN-koodin milloin tahansa. Katso TURVAJÄRJESTELMÄ → Henkilökohtainen PIN-koodi.
Kauko-ohjaimen säilytys
Ajaminen ilman kauko-ohjainta
Jos moottoripyörällä lähdetään liikkeelle ilman lähetysetäisyydellä olevaa kauko-ohjainta, matkamittarin näytössä näkyy tilapäisesti ”NO FOB”. Jos haluat käynnistää moottoripyörän uudelleen ilman kauko-ohjainta, kytke turvajärjestelmä pois PIN-koodilla.