VAROITUS
Mikäli ABS-valo jatkaa vilkkumista nopeuden ollessa yli 5 km/h (3 mph) tai ei sammu lainkaan, ABS-jarrujärjestelmä ei toimi. Normaali jarrujärjestelmä toimii, mutta pyörät voivat lukkiutua. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään ABS:n korjaamiseksi. Lukkiutunut pyörä lähtee helposti liukuun ja voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00361b)
Katso kohdasta Käyttäminen → Reflex Defensive Rider Systems - ajonhallintajärjestelmä. lisätietoja lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä varustettujen moottoripyörien käytöstä.