HUOMAUTUS
Älä yritä koskaan peukaloida tai muuttaa matkamittarin lukemia. Se on kiellettyä. Matkamittarin käsittely tai sen lukeman muuttaminen voi myös vahingoittaa laitteita. (00160a)
HUOMAUTUS
Liipaisukytkin sijaitsee ohjaustangon vasemman puolen etuosassa. Katso Käyttäminen → Ohjaustangon vasemman puolen kytkimet → Vasen kytkinmoduuli (tyypillinen).
Matkamittari
Katso Kuva 1. Matkamittari näyttää moottoripyörällä ajetun kokonaiskilometrimäärän. Selaa matkamittarin toimintoja painamalla liipaisukytkintä. Matkamittari voidaan tuoda näyttöön liipaisukytkintä painamalla, kun moottoripyörän virta on katkaistuna.
Mittayksiköiden vaihtaminen: ENGLANTILAISET tai METRIJÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVAT mittayksiköt voidaan valita käyttöön radion asetustoiminnon avulla. Katso BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJAA. Matkamittarin kaikissa toiminnoissa näkyy valittu yksikkö.
Osamatkamittarit
Katso Kuva 1. Kaksi osamatkamittaria (A ja B) näyttävät edellisen nollauksen jälkeen kertyneet kilometrit. Voit tarkistaa mittarin painelemalla liipaisukytkintä, kunnes haluamasi osamatkamittarin lukema (A tai B) tulee näkyviin.
Nollaus: Kun näytössä on haluamasi osamatkamittari (A tai B), paina liipaisukytkintä ja pidä se painettuna, kunnes valittu osamatkamittari nollautuu.
Toimintasäde
Katso Kuva 1. Toimintasäde on arvio siitä, kuinka pitkään polttoainesäiliössä olevalla polttoainemäärällä voidaan vielä ajaa. Toimintasäde päivittyy vain ajoneuvon liikkuessa.
Toimintasäteen näyttäminen: Kun virta on kytketty tai moottoripyörä on lisävarustetilassa, paina liipaisukytkintä, kunnes toimintasäde tulee näyttöön. Toimintasäteen merkkinä on R-kirjain näytön vasemmassa laidassa. Näytössä näkyy säiliössä olevan polttoainemäärän perusteella laskettu jäljellä oleva matkamäärä (kilometreinä tai maileina).
Polttoaineen varoitusvalo: Toimintasäde näkyy automaattisesti matkamittarissa, kun polttoaineen varoitusvalo palaa. Kun polttoainetta riittää enää 10 kilometrin tai 10 mailin matkaan, matkamittarissa lukee ”LO RNG”. Tällöin moottoripyörän polttoaine on lähes loppunut. Tankkaa mahdollisimman pian. Katso Tekniset tiedot.
Automaattisen alhainen polttoainetaso -ilmoituksen poistaminen käytöstä: Kun toimintasäde näkyy näytössä, pidä liipaisukytkintä painettuna, kunnes toimintasäde välähtää kaksi kertaa. Voit ottaa toiminnon takaisin käyttöön pitämällä liipaisukytkintä painettuna, kunnes toimintasäde välähtää kerran.
Nollaus: Jotta polttoaineen varoitusvalo ja toimintasäde voidaan nollata, säiliössä on oltava polttoainetta ja virta on kytkettävä uudelleen painamalla pysäytyskytkintä (AJA–POIS–AJA).
Jos lisäät vähintään 7,6 L (2 USgal) polttoainetta, toimintasäde päivittyy. Toimintasäde päivittyy hitaasti seuraavien 48 km (30 mi) ajan tankkaamisen jälkeen.
Akun takaisinkytkentä ja alustaminen: Jos akku irrotetaan ja kytketään takaisin, mittari tarvitsee vähintään puoli säiliötä polttoainetta, jotta toimintasäde-toiminto voidaan alustaa.
Rengaspaine
Katso Kuva 1. Rengaspaineiden valvontajärjestelmä valvoo etu- ja takarenkaan painetta ja näyttää niiden paineen matkamittarin ikkunassa.
Jokaisen renkaan sisäpuolelle venttiilin kantaan on asennettu anturi. Anturit lähettävät signaalia rengaspaineiden valvontajärjestelmälle vaihtelevin välein riippuen siitä, onko ajoneuvo liikkeellä vai pysäköitynä seisontatuen varaan.
Rengaspaineen näyttäminen: Painamalla liipaisukytkintä voit tuoda näyttöön eturenkaan (FR) paineen. Painamalla liipaisukytkintä uudelleen voit tuoda näyttöön takarenkaan (RR) paineen.
Matala rengaspaine: Kun matala rengaspaine havaitaan, matkamittarin ikkunassa näkyy, mitä rengasta tila koskee, sekä renkaan painelukema. Pysäytä moottoripyörä turvallisesti ja tarkista jokaisen renkaan ilmanpaine mittarin avulla. Täytä renkaat paineeseen, joka on ilmoitettu kohdassa Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen → Määritetyt renkaat tai rungon alaputkeen kiinnitetyssä kilvessä.
HUOMAUTUS
  • Älä käytä rengaspaineiden valvontajärjestelmää painemittarina, kun täytät tai tyhjennät rengasta. Anturin tiedot lähetetään rengaspaineiden valvontajärjestelmälle vaihtelevin välein (riippuen siitä, onko ajoneuvo liikkeellä vai seisontatuen varassa ja vaihteleeko rengaspaine huomattavasti). Rengaspainetiedot eivät välttämättä päivity heti, kun renkaaseen lisätään tai siitä poistetaan ilmaa. Siksi rengas voi täyttyä liian täyteen tai liian vähän.
  • Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen → Määritetyt renkaat ilmaisee määritetyn rengaspaineen kylmille renkaille (ajoneuvo on ollut pysäköitynä vähintään kolmen tunnin ajan). Rengaspaine nousee renkaiden lämmitessä.
Rengaspainetieto puuttuu: Jos järjestelmällä ei ole tietoa nykyisestä rengaspaineesta, matkamittarin ikkunassa näkyy kyseisen renkaan kohdalla viivoja (esim. FR -- ). Tämän voi aiheuttaa rengaspaineiden valvontajärjestelmän signaalin puuttuminen tai jokin muu toimintahäiriö. Tarkista matalan rengaspaineen / rengaspaineiden valvontajärjestelmän toimintahäiriön merkkivalo. Katso Käyttäminen → Mittaristo.
Rengaspaineen tiedot näytetään myös radiossa. Lisätietoa on kohdassa Käyttäminen → Boom! Box, moottoripyörän tila sekä BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJASSA.
Kaatumisen merkkivalo
VAROITUS
Jos pyörä pääsee kaatumaan, tarkista kaikkien hallintalaitteiden toiminta. Hallintalaitteiden häiriöt voivat vaikuttaa jarrujen, kytkimen tai vaihteensiirron toimintaan, jolloin saatat menettää ajoneuvon hallinnan, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00350a)
Katso Kuva 2. Jos moottoripyörä kaatuu, matkamittarin näyttöön tulee sana ”tIP” ja varoitusvilkut kytkeytyvät. Moottoria ei voi käynnistää, ennen kuin kaatumistila on kuitattu. Ohjeet kuittaukseen ovat kohdassa Käyttäminen → Käynnistäminen kaatumisen jälkeen.
No Fob (Ei kauko-ohjainta) -viesti
Jos moottoripyörällä lähdetään liikkeelle ilman kauko-ohjainta, matkamittarin näytössä näkyy tilapäisesti ”NO FOB”.
Ilman kauko-ohjainta moottoripyörä voidaan käynnistää vain, kun turvajärjestelmä on sammutettu antamalla PIN-koodi manuaalisesti. Katso TURVAJÄRJESTELMÄ → Kytkeminen päälle ja pois.
Seisontatuen viesti
Katso Kuva 2. Joissakin malleissa on seisontatuen lukitustoiminto. Matkamittarin näytössä kulkee ”SidEStAnd” -viesti, jos seisontatuki lasketaan ajon aikana tai kun moottoripyörässä on vaihde valittuna. Katso Ennen ajoa → Seisontatuen käyttö.
Viestin poistaminen (ennen moottoripyörän käynnistystä): Aseta vaihde vapaalle tai nosta seisontatuki.
Viestin poistaminen (ajon aikana): Pysäytä moottoripyörä turvallisesti. Nosta seisontatuki.
Viestin poistaminen (tilapäisesti): Paina liipaisukytkintä. Viesti poistuu tilapäisesti ja tulee sitten takaisin näkyviin.
Ohjaus lukittu -viesti
Katso Kuva 2. ”Fork Locked” -viesti vierii matkamittarissa ja huomauttaa, että ohjauslukon kytkin ei ole auki-asennossa. Käännä ohjauslukon kytkin kokonaan auki-asentoon, jotta viesti poistuu ja käynnistin toimii.
1Matkamittari
2Osamatkamittarit (A, B, nollaus)
3Toimintasäde (alhainen polttoainetaso)
4Eturenkaan paine
5Takarenkaan paine
6Liipaisukytkin (ohjaustangon vasen puoli)
Kuva 1. Matkamittarin toiminnot
1Kaatumisen merkkivalo
2Seisontatuen viesti
3Ohjaus lukittu -viesti
Kuva 2. Kaatumisen, seisontatuen ja ohjauslukon viestit