Erikoistyökalut
KuvausOsanumeroMäärä
OIL FILTER WRENCH (öljynsuodattimen avain)
94686-00
1
OIL FILTER WRENCH (öljynsuodattimen avain)
94863-10
1

VAROITUS
Varo öljynvaihdon yhteydessä päästämästä öljyä renkaisiin, vanteisiin tai jarruihin. Voiteluaineet heikentävät pitoa ja voivat aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00047d)
HUOMAUTUS
Älä käytä eri voiteluöljymerkkejä umpimähkäisesti sekaisin. Jotkin öljyt reagoivat keskenään kemiallisesti, kun niitä sekoitetaan. Heikkolaatuisten voiteluöljyjen käyttö voi aiheuttaa moottorivaurioita. (00184a)
 1. Aja moottoripyörällä, kunnes moottori saavuttaa normaalin käyttölämpötilan. Sammuta moottori.
 2. Irrota öljysäiliön täyttötulppa ja öljytikku.
 3. HUOMAUTUS
  Vaihda tyhjennystulpan O-rengas.
 4. Katso Kuva 1. Poista moottoriöljyn tyhjennystulppa (2) ja O-rengas. Anna kaiken öljyn valua ulos.
HUOMAUTUS
Estä öljyn valuminen kampikammioon öljynsuodatinta irrotettaessa käyttämällä P&A Oil Catcher -öljykaapparia (osanro 62700199) tai vastaavaa. Jos öljyä pääsee valumaan, se saatetaan myöhemmin tunnistaa virheellisesti kampikammion vuodoksi.
1. Irrota öljynsuodatin öljynsuodatinavaimella ja käsityökaluilla. Älä käytä paineilmatyökaluja.

Erikoistyökalu: OIL FILTER WRENCH (öljynsuodattimen avain) (94863-10)

Erikoistyökalu: OIL FILTER WRENCH (öljynsuodattimen avain) (94686-00)

2. Puhdista öljynsuodattimen kiinnityslaippa.
3. Puhdista öljyjäämät kampikammion ja vaihteiston ulkopinnoilta.
4. Katso Kuva 2. Asenna uusi öljynsuodatin.
a. Levitä ohut kerros puhdasta moottoriöljyä suodattimen tiivisteeseen.
b. Asenna uusi öljynsuodatin.
c. Kiristä öljynsuodatinta käsin puoli kierrosta tai kolme neljäsosakierrosta sen jälkeen, kun tiiviste koskettaa asennuspintaan. ÄLÄ kiristä suodatinta öljynsuodatinavaimella.
5. Asenna moottoriöljyn tyhjennystulppa ja uusi O-rengas.
Vääntömomentti: 19–28,5 N·m (14–21 ft-lbs) Moottoriöljyn tyhjennystulppa
HUOMAUTUS
Valitse oikeanlainen öljy alimman odotettavissa olevan lämpötilan mukaan. Suositeltavat öljyt on lueteltu kohdassa Huolto ja voitelu → Moottorin voitelu: synteettinen öljy → Suositeltavat moottoriöljyt.
6. Lisää moottoriöljyä ensitäyttömäärä. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Taulukko 1. Öljyn ensitäyttö
KOHDE
MÄÄRÄ
Moottoriöljyn ensitäyttö
3,8 L (4.0 qt)
  1. Suorita öljytason tarkistus kylmästä moottorista.
  2. Käynnistä moottori ja tarkista tyhjennystulppa ja öljynsuodatin vuotojen varalta.
  3. Suorita öljytason tarkistus lämpimästä moottorista.
1Vaihteiston tyhjennystulppa (vasen puoli)
2Moottoriöljyn tyhjennystulppa ja O-rengas
3Kuusiokolotulppa (älä irrota)
Kuva 1. Öljypohja
Kuva 2. Uuden öljynsuodattimen tiivisteen voitelu