Yleistä
VAROITUS
Valitse pyörän vanteisiin sopivat renkaat, sisärenkaat, vannenauhat tai tiivisteet, venttiilit ja venttiilisuojukset. Ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään. Virheellinen sovitus voi aiheuttaa rengasvaurion, renkaan luistamisen vanteella tai rengasrikon, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00023c)
VAROITUS
Harley-Davidsonin etu- ja takarenkaat ovat erikokoiset. Etu- ja takarenkaiden vaihtuminen voi aiheuttaa rengasvian, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00026a)
Rengaspaine
VAROITUS
Varmista, että renkaissa on oikea määrä ilmaa, oikea tasapainotus ja riittävän hyvä kulutuspinta ja etteivät renkaat ole vaurioituneet. Tarkista renkaat säännöllisesti ja hanki tarvittaessa uudet renkaat Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. Kuluneiden, tasapainottamattomien, paineiltaan väärien, ylikuormitettujen tai vahingoittuneiden renkaiden käyttö voi vaikuttaa moottoripyörän vakauteen ja ohjattavuuteen, mikä saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumisen. (00014b)
Rengaspaineet tulee asettaa käyttämällä kohtien Taulukko 1 ja Taulukko 2 määritteitä. Renkaita pidetään kylminä jos ajoneuvolla ei ole ajettu hiljattain. Rengaspaine kasvaa renkaan lämmetessä. Renkaat voivat lämmetä sekä ajamisen että ympäristön lämpötilan johdosta. Renkaat voivat olla lämpiminä jopa 2 tuntia ajon jälkeen. Tarkista rengaspaineet hyvällä mittarilla ennen ajoa, kun renkaat ovat kylmät, mahdollisimman tarkan lukeman saamiseksi.
Tarkista rengaspaineet:
Kylmille renkaille, kun ympäristön lämpötila on 20 °C (68 °F) tai vähemmän: Katso Taulukko 1.
Taulukko 1. Määritetyt renkaat
PYÖRÄ
KOKO
HYVÄKSYTTY RENGAS
PAINE (KYLMÄNÄ 20 °C (68 °F))
psi
kPa
Etu
19 in
Dunlop D408F 130/60B19 61H
36
248
Taka
18 in
Dunlop D407 180/55B18 80H
40
276
  • Älä käytä rengaspaineiden valvontajärjestelmää painemittarina, kun täytät tai tyhjennät rengasta. Tunnistimen tiedot lähetetään rengaspaineiden valvontajärjestelmään vaihtelevin väliajoin, eivätkä ne päivity heti, kun renkaaseen lisätään tai siitä poistetaan ilmaa. Siksi rengas voi täyttyä liian täyteen tai liian vähän.
  • Käyttöpaikan korkeudesta riippuen rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei ilmoita yli 345–414 kPa (50,0–60,0 psi) paineesta.
  • Rengaspaineiden valvontajärjestelmä kalibroidaan ilmalla. Renkaan täyttäminen kokonaan typellä häiritsee järjestelmän tarkkuutta.
  • Älä siirrä venttiilin kantoja pois niiden oikeasta asennusasennosta. Muutoin venttiilin kannan tiiviste voi rikkoutua, mikä voi aiheuttaa ilman hitaan vuotamisen.
  • Älä käytä nestemäisiä renkaan tasapainottajia tai tiivisteaineita vanteille, joissa on TPMS-tunnistin. Muutoin tunnistin voi vahingoittua.
Kylmille renkaille, kun ympäristön lämpötila on yli 20 °C (68 °F) : Katso Taulukko 2 :n ensimmäisestä sarakkeesta oikeat rengaspaineen säädöt. Esimerkiksi: Jos moottoripyörällä ei ole ajettu 2 tuntiin tai kauemmin ja ympäristön lämpötila on 31 °C (88 °F) , suositellut etu- ja takarenkaiden paineet ovat Taulukko 1 paineet plus 14 kPa (2 psi) .
Renkaat lämpenevät ajossa, joka nostaa rengaspainetta. Jos ajoneuvolla on ajettu hiljattain, viittaa Taulukko 2 :n toiseen sarakkeeseen oikean rengaspaineen määrittämiseksi. Esimerkiksi: Jos moottoripyörällä on ajettu hiljattain ja ympäristön lämpötila on 31 °C (88 °F) , suositellut etu- ja takarenkaiden paineet ovat Taulukko 1 paineet plus 48 kPa (7 psi) .
Jos rengaspaineen säätö on suoritettu silloin kun ajoneuvolla on hiljattain ajettu, säädä rengaspaineet uudelleen ohjeiden mukaisiksi kun renkaat ovat jäähtyneet. Renkaat voivat olla lämpiminä jopa 2 tuntia ajon jälkeen.
Harley-Davidson ei testaa renkaita pelkällä typellä täytettynä. Harley-Davidson ei ota kantaa renkaiden täyttämiseen puhtaalla typellä.
Taulukko 2. Rengaspaineen säätäminen
YMPÄRÖIVÄ ILMA
LÄMPÖTILA
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ EI OLE AJETTU YLI 2 TUNTIIN: LISÄÄ ETU- JA TAKAPAINEISIIN TAULUKOSSA 1
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ ON AJETTU HILJATTAIN: LISÄÄ ETU- JA TAKAPAINEISIIN TAULUKOSSA 1
20 °C (68 °F)
tai vähemmän
0 kPa (0 psi)
34 kPa (5 psi)
26 °C (79 °F)
7 kPa (1 psi)
41 kPa (6 psi)
31 °C (88 °F)
14 kPa (2 psi)
48 kPa (7 psi)
37 °C (99 °F)
21 kPa (3 psi)
55 kPa (8 psi)
42 °C (108 °F)
tai korkeampi
28 kPa (4 psi)
62 kPa (9 psi)
Renkaiden tarkastus
VAROITUS
Vaihda rengas heti uuteen Harley-Davidsonin määrittämään renkaaseen, kun kulumisilmaisin on näkyvissä tai kun kulutuspinnan urasyvyys on enää 1 mm (1/32 in). Kuluneella renkaalla ajaminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00090c)
Tarkista renkaiden kulutuspinta:
1. Tarkista jokainen rengas reikien, viiltojen ja murtumien varalta.
Harley-Davidsonin renkaissa on kulumisilmaisimet, jotka kulkevat poikittain kulutuspinnan yli.
Rengas on kulunut, kun kulumisilmaisimet ovat näkyvissä tai kun kulutuspintaa on jäljellä ainoastaan 0,8 mm (0,031 in). Kulunut rengas voi:
Katso Kuva 1 , Kuva 2 ja Kuva 3. Vaihda rengas aina uuteen, ennen kuin kulumisilmaisimet tulevat näkyviin.
Kuva 1. Dunlop-renkaan sivureunassa oleva kulumisilmaisimen merkki
Kuva 2. Renkaan kulumisilmaisimen paikan ilmaisin
Kuva 3. Kulumisilmaisimen ulkonäkö
Renkaiden vaihto
VAROITUS
Renkaat ovat erittäin tärkeät turvallisuuden kannalta. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään renkaiden korjausta tai vaihtoa varten. Renkaiden virheellinen huolto voi heikentää moottoripyörän vakautta ja käsiteltävyyttä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00057a)
VAROITUS
Harley-Davidson suosittelee käyttämään vain tähän malliin määritettyjä renkaita. Harley-Davidson -ajoneuvoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi muunlaisten renkaiden, kuten talvirenkaiden, mopon renkaiden tai muiden erikoisrenkaiden kanssa. Muiden kuin määritettyjen renkaiden käyttö voi vaikuttaa heikentävästi vakauteen, ajettavuuteen ja jarrutustehoon sekä johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen, mistä voi olla seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen. (00024d)
VAROITUS
Käytä renkaissa ainoastaan alkuperäisvalmistajan venttiilejä ja venttiilisuojuksia. Liian pitkä tai raskas venttiili tai venttiili-venttiilisuojusyhdistelmä voi osua vieressä oleviin osiin, vaurioittaa venttiiliä ja aiheuttaa nopean renkaan tyhjenemisen. Renkaan nopea tyhjeneminen voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00281a)
VAROITUS
Vaihda puhjenneet tai vaurioituneet renkaat. Joissakin tapauksissa Harley-Davidson-jälleenmyyjä voi korjata pienet kulutuspinnan reiät sisäpuolelta. Korjattua rengasta käytettäessä nopeus saa olla ENINTÄÄN 80 km/h (50 mph) ensimmäisen korjausta seuraavan vuorokauden aikana, eikä korjattua rengasta käytettäessä nopeus saa KOSKAAN olla yli 129 km/h (80 mph). Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa renkaan puhkeamisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00015b)
VAROITUS
Vaihda rengas heti uuteen Harley-Davidsonin määrittämään renkaaseen, kun kulumisilmaisin on näkyvissä tai kun kulutuspinnan urasyvyys on enää 1 mm (1/32 in). Kuluneella renkaalla ajaminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00090c)
Renkaat on vaihdettava uusiin seuraavissa tilanteissa (katso vaihtorenkaiden tiedot kohdasta Taulukko 1 ):
Asennettaessa renkaita vanteille älä luota siihen, että kuvion rakenne ilmaisee pyörimissuunnan. Varmista aina, että renkaan sivuihin valetut pyörimissuuntanuolet osoittavat oikeaan suuntaan ajoneuvon kulkiessa eteenpäin.