24 kuukautta ilman kilometrirajoitusta
Harley-Davidson takaa kaikkien uusien vuosimallin 2020 Harley-Davidson -moottoripyörien osalta sen, että valtuutettu Harley-Davidson -jälleenmyyjä korjaa tai vaihtaa veloituksetta kaikki osat, jotka on todettu vaurioituneiksi normaalissa käytössä valmistus- tai materiaalivirheen vuoksi. Kyseinen viallisten osien korjaus tai vaihto on Harley-Davidsonin yksinomainen velvollisuus ja yksinomainen hyvityksesi tämän rajoitetun takuun mukaisesti. Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan alla kuvattavaa aikajaksoa.
Kukaan, edes Harley-Davidson-jälleenmyyjä, ei voi muokata, jatkaa tai kumota mitään tämän takuun osaa.
Takuun soveltamisen ehtona on, että moottoripyörää käytetään, huolletaan ja ylläpidetään käyttöohjekirjan mukaisesti. Harley-Davidson suosittelee, että säilytät kopiot kaikista huoltotiedoista ja kuiteista.
MOOTTORIPYÖRÄLLE EI MYÖNNETÄ MUITA TAKUITA (POIS LUKIEN ERILLISET PÄÄSTÖ-, MELU- JA RADIOTAKUUT). Kaikki suorat takuut kaupattavuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ovat rajoitettuja suoran takuun voimassaoloon, tai asuinvaltionne takuumääräyksien mukaiseen voimassaoloon riippuen siitä, kumpi niistä on lyhyempi. Välillisiä takuita ei siirretä moottoripyörän seuraaville ostajille.
Takuu sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole voimassa, jos moottoripyörää käytetään kilvanajoon. Näin on siinäkin tapauksessa, että moottoripyörään on asennettu kilvanajoon tarvittavat varusteet.
Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli takuunrajoituksia. Tällöin edellä esitetty rajoitus ei ole voimassa.
LAIN TARKOITTAMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI HARLEY-DAVIDSON JA SEN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA MENETETYSTÄ AJASTA, VAIVANNÄÖSTÄ, MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖAJAN MENETYKSESTÄ, KAUPALLISISTA TAPPIOISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA.
Harley-Davidson ja jälleenmyyjäsi eivät ole vastuussa menettämästäsi ajasta tai tuloista, aiheutuneesta häiriöstä, kulkuneuvon puutteesta tai moottoripyörän käytön estymisestä, vuokratun moottoripyörän kustannuksista, polttoaineesta, matkoista, aterioista, majoituksesta tai muista mahdollisista epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Rangaistuskorvauksia, esimerkillisiä vahingonkorvauksia tai moninkertaisia vahingonkorvauksia ei suoriteta, ellei lainsäädäntö estä niistä vapautumista. Et voi tehdä takuuvaatimusta ryhmän edustajana, yksityisenä valtuutettuna asianajajana, ryhmävaateen tekijöiden edustajana tai muuna edustajana. Harley-Davidson ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta tuotteiden ja/tai palveluiden tuottamisessa aiheutuneista viiveistä.
Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli välillisiin tai epäsuoriin vahinkoihin liittyviä rajoituksia. Tällöin edellä esitetty rajoitus ei ole voimassa.
Tämä takuu antaa omistajalle tietyt lainmukaiset oikeudet. Lisäksi omistajalla saattaa olla muita oikeuksia käyttömaan lainsäädännön mukaan.
Tähän rajoitettuun takuuseen pätevät seuraavat ehdot:
Kesto
 1. Tämän rajoitetun takuun voimassaoloaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta, ja se alkaa siitä päivästä, joka tulee ensin: (a) moottoripyörän alkuperäinen osto- ja toimituspäivä valtuutetusta Harley-Davidson-liikkeestä tai (b) päivämäärä, joka on kolme vuotta moottoripyörän mallivuoden viimeisestä päivästä. Valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä toimittaa ostajalle myynti- ja takuurekisteröintilomakkeen takuun voimaan saattamista varten.
 2. Jos moottoripyörä myydään takuuaikana, takuuajan jäljellä oleva osa siirtyy uudelle omistajalle.
Omistajan velvollisuudet
Omistaja toimittaa moottoripyörän valtuutetulle Harley-Davidson-jälleenmyyjälle takuukorjauksia varten omalla kustannuksellaan. Valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä tarjoaa takuun piiriin kuuluvan palvelun normaalina työaikana valtuutetun jälleenmyyjän työmäärän ja vaadittujen varaosien saatavuuden mukaan.
Poikkeukset
Tämä rajoitettu takuu mitätöityy seuraavissa tilanteissa:
 1. Moottoripyörää ei ole käytetty tai huollettu käyttöohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
 2. Moottoripyörää tai sivuvaunua on käytetty virheellisesti, laiminlyöty, säilytetty väärin tai käytetty maasto- tai kilpa-ajoon tai muuhun käyttötarkoituksesta poikkeavaan.
 3. Moottoripyörää ei ole valmistettu rekisteröintimaan lainsäädännön mukaiseksi.
 4. Moottoripyörään on asennettu maasto- tai kilpa-ajoon tarkoitettuja osia suorituskyvyn parantamiseksi, siihen on asennettu vetokoukku tai siinä on muita luvattomia muutoksia (vaikka muutokset sisältäisivät alkuperäisiä Harley-Davidsonin osia ja lisävarusteita, joita ei ole hyväksytty kyseiseen moottoripyörään). Tällaiset muutokset voivat kumota moottoripyörän rajoitetun takuun kokonaan tai osittain. Saat lisätietoja valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
 5. Moottoripyörä on altistunut luonnonesteelle, sodalle, mellakalle, kapinalle, radioaktiiviselle saastumiselle, luonnononnettomuudelle kuten salamalle, metsäpalolle, hiekkamyrskylle, raekuurolle, jäämyrskylle, maanjäristykselle tai tulvalle tai muille olosuhteille, jotka eivät ole Harley-Davidson hallinnassa.
 6. Moottoripyörä on ollut onnettomuudessa tai törmäyksessä, se on pudonnut tai siihen on kohdistunut isku.
Muut rajoitukset
Tämä rajoitettu takuu ei korvaa seuraavia asioita:
 1. Käyttöohjekirjan suositusten mukaisen normaalin huollon osa- ja työkustannuksia tai osien vaihtoa normaalin kulumisen vuoksi. polttimot, renkaat, voitelu, öljyn ja suodattimen vaihto, polttoainejärjestelmän puhdistus, akun huolto, moottorin säätö, sytytystulpat, jarrut, kytkin ja ensiöketjun tai vetohihnan säätö ja ketjun vaihto.
 2. Omistajan virheellisistä toimista, puutteellisesta kunnossapidosta tai ympäristöoloista aiheutuvat kosmeettiset haitat lukuun ottamatta haittoja, jotka aiheutuvat tehtaan materiaali- tai valmistusvirheistä ja jotka siksi kuuluvat tämän takuun piiriin.
 3. Toimitushetkellä olemassa olleita kosmeettisia haittoja, joita valtuutettu Harley-Davidson-myyjäliike ei ole ilmoittanut vähittäismyyntiasiakkaalle ennen toimitusta.
 4. Moottoripyörän vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat Harley-Davidsonin valmistusmäärityksistä poikkeavista muutoksista tai jotka johtuvat sellaisista muutoksista tai varaosista tai lisävarusteista, joita ei ole hyväksytty kyseisen moottoripyörän malliin ja merkkiin.
 5. Vauriot, jotka johtuvat siitä, että muun kuin Harley-Davidsonin valmistama komponentti aiheuttaa vian Harley-Davidsonin osassa, vaikka kyseisen komponentin olisi asentanut valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä. Esimerkkejä ovat, niihin rajoittumatta, mm. suorituskykyä parantavat voimansiirron osat ja ohjelmistot, pakoputkistot, vetokoukut, hyväksymättömät renkaat, madallussarjat, ohjaustangot ja sähköjärjestelmään liitetyt lisävarusteet.
 6. Yhdysvalloissa asuville asiakkaille: Voimansiirron komponenttien toimintaan vaikuttavat viat tai vauriot moottoripyörässä, joka on viritetty käyttämällä virityslaitetta tai kalibrointia, jota California ARB Executive Order ei koske tai jota EPA ei ole muuten hyväksynyt.
Tärkeää: Lue huolellisesti
 1. Valtuutetut Harley-Davidson-jälleenmyyjät ovat yksityisesti omistettuja ja itsenäisesti toimivia yrityksiä, jotka voivat myydä myös muita kuin Harley-Davidsonin tuotteita. Siksi HARLEY-DAVIDSON EI OLE VASTUUSSA VALTUUTETTUJEN HARLEY-DAVIDSON-JÄLLEENMYYJIEN MYYMIEN JA/TAI ASENTAMIEN TARVIKEOSIEN, LISÄVARUSTEIDEN TAI MUUTOSSARJOJEN TURVALLISUUDESTA, LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA, MUKAAN LUKIEN ASENNUSTYÖ.
 2. Tämä rajoitettu takuu on ostajan ja Harley-Davidsonin välinen sopimus. Se ei liity mihinkään valtuutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän myöntämään tai myymään takuuseen. Valtuutetulla Harley-Davidson-jälleenmyyjällä ei ole oikeutta mukauttaa, muuttaa tai jatkaa tämän takuun ehtoja millään tavalla.
 3. Harley-Davidsonin lukuun tehtävä takuutyö tai osien vaihto ei estä Harley-Davidsonia myöhemmin vetoamasta takuuehtojen poikkeuksiin, jos tähän on aihetta.
 4. Harley-Davidson ja sen valtuutetut jälleenmyyjät varaavat oikeuden muuttaa tai huoltaa Harley-Davidsonin suunnittelemia ja valmistamia moottoripyöriä milloin tahansa ilman mitään lisävelvoitteita tehdä samoja muutoksia aiemmin valmistettuun ja myytyyn moottoripyörään. Harley-Davidson pidättää oikeuden tarjota takuun jälkeisiä korjauksia, suorittaa korjauskampanjoita, tarjota harkintahyvitys- tai asiakastyytyväisyyskorjauksia tai laajentaa tiettyjen moottoripyörien takuuta oman harkintansa mukaan. Kyseiset korjaukset tai takuun laajennukset eivät mitenkään velvoita Harley-Davidsonia tarjoamaan samanlaista palvelua muille vastaavien moottoripyörien omistajille. Joskus Harley-Davidson voi tarjota erityisen harkintahyvityksen maksaakseen tiettyjen rajoitetun takuun ulkopuolisten korjaustoimien kustannukset kokonaan tai osittain. Tarkista valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältäsi, onko tällaisia harkintahyvitysohjelmia käytettävissä. Tällaiset ohjelmat voivat olla kiellettyjä tietyillä alueilla, jolloin ne eivät välttämättä ole käytettävissä.
 5. Se, että osa on tunnistettu tai merkitty Harley-Davidson-osaksi ei välttämättä tee siitä kelvollista tai takuunalaista moottoripyöräsi merkille ja mallille. Muiden kuin moottoripyörällesi suunniteltujen ja testattujen osien käytöllä voi olla kielteisiä vaikutuksia moottoripyörän suorituskykyyn ja tämä voi luoda olosuhteita, joita tämä rajoitettu takuu ei kata.