24 kuukautta ilman kilometrirajoitusta
Tämä moottoripyörän rajattu takuu, johon viitataan alla nimellä ”H-D -moottoripyörätakuu”, koskee kaikkia henkilöitä, jotka hankkivat vuosimallin 2020 tai sitä aiemman Harley-Davidson -moottoripyörän Australiassa tai Uudessa-Seelannissa 01.01.2019 jälkeen.
Oikeutesi kuluttajana
Tämän H-D-moottoripyörän takuun mukaiset oikeutesi ovat lisäyksiä niihin muihin oikeuksiin, joita sinulla voi olla moottoripyörään liittyen Australian ja Uuden-Seelannin lakien nojalla, kuluttajansuojalait mukaan lukien, eivätkä ne vähennä kyseisiä oikeuksia.
Australiassa tuotteisiimme liittyy takuita, joita ei voi poissulkea Australian kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Olet oikeutettu korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen merkittävästä viasta sekä korvaukseen mistä tahansa muusta kohtuudella odotettavissa olevasta menetyksestä tai vahingosta. Sinulla on myös oikeus korjauttaa tai vaihdattaa tuote, jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä ja vikaa ei katsota merkittäväksi.
Myös Uudessa-Seelannissa tuotteisiimme liittyy takuita, joita ei voi poissulkea Uuden-Seelannin kuluttajatakuita koskevan lain mukaisesti.
Takuu
Tämän H-D-moottoripyörän takuun myöntää Harley-Davidson, Motor Company, P.O. Box 653, Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A, puhelin: +1 (414) 343 4056, (jäljempänä ”Harley-Davidson”).
Harley-Davidson takaa kaikkien uusien vuosimallin 2020 Harley-Davidson -moottoripyörien osalta sen, että valtuutettu Harley-Davidson -jälleenmyyjä korjaa tai vaihtaa alla määritetyn takuuajan puitteissa veloituksetta kaikki osat, jotka on todettu vaurioituneiksi normaalissa käytössä valmistus- tai materiaalivirheen vuoksi.
Tällainen korjaus tai osien vaihto on Harley-Davidsonin yksinomainen velvoite sekä omistajan yksinomainen hyvitys tämän H-D-moottoripyörän takuun nojalla. Omistajalla voi kuitenkin olla muita oikeuksia Australian ja Uuden-Seelannin lakien nojalla, kuten yllä on kuvattu.
Huomautus: Korjattavaksi toimitetut tuotteet voidaan korjaamisen sijaan korvata vastaavan tyyppisillä kunnostetuilla tuotteilla. Tuotteiden korjaamisessa voidaan käyttää kunnostettuja osia.
Tähän H-D-moottoripyörän takuuseen pätevät seuraavat ehdot:
Takuuaika
Tämän H-D-moottoripyörän takuun voimassaoloaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta, ja se alkaa siitä päivästä, joka tulee ensin:
(a) toimituspäivä valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä ensimmäiselle ostajalle tai
(b) päivämäärä, joka on kolme vuotta moottoripyörän mallivuoden viimeisestä päivästä (ellei moottoripyörää ole myyty ostajalle ennen tätä).
Valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä lähettää sähköisen myynti- ja takuurekisteröintilomakkeen H-D-moottoripyörän takuun voimaan saattamista varten.
Huomautus: Jos moottoripyörää on käytetty esittelytuotteena tai yrityksen moottoripyöränä, takuuaika on ehkä alkanut ja/tai päättynyt ennen alkuperäistä myyntipäivää. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
Jos moottoripyörä myydään takuuaikana, H-D-moottoripyörän takuun jäljellä oleva osa siirtyy uudelle omistajalle. Lisätietoja omistajuuden muutosten ilmoittamisesta on käyttöohjekirjan osiossa OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT.
Takuukorjaukset
Omistaja toimittaa moottoripyörän valtuutetulle jälleenmyyjälle takuukorjauksia varten omalla kustannuksellaan. Harley-Davidsonin valtuutettujen jälleenmyyjien verkosto on suuri ja laajenee edelleen. Saat lähimmän jälleenmyyjän päivitetyt yhteystiedot käymällä verkkosivustossa www.h-d.com.au.
Valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä suorittaa takuutyöt normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti korjaamon työtilanteen ja tarvittavien osien saatavuuden mukaan.
Kun takuutyö on valmistunut, omistajan tulee noutaa moottoripyörä valtuutetulta jälleenmyyjältä omalla kustannuksellaan.
Poikkeukset
Tämä H-D-moottoripyörän takuu ei koske moottoripyörää (tai sen osaa tai lisävarustetta) seuraavissa tapauksissa:
 1. Moottoripyörää tai sivuvaunua ei ole huollettu tai käytetty käyttöohjekirjan ohjeiden mukaan.
 2. Moottoripyörää tai sivuvaunua on käytetty virheellisesti, laiminlyöty, säilytetty väärin tai käytetty maasto- tai kilpa-ajoon tai muuhun käyttötarkoituksesta poikkeavaan.
 3. Moottoripyörää tai sivuvaunua ei ole valmistettu käytettäväksi tai myytäväksi Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ja/tai se ei noudata Australian tai Uuden-Seelannin luokitteluvaatimuksia.
 4. Moottoripyörään tai sivuvaunuun on asennettu off-road- tai kilpakäyttöön tarkoitettuja osia tai tehty luvattomia muutoksia. Tällaiset muutokset voivat kumota H-D-moottoripyörän takuun kokonaan tai osittain. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
 5. Vaurio on seurausta force majeure -syistä, kuten sota, mellakat, kansannousut ja luonnonmullistukset, sisältäen mm. ydinlaskeuman, salaman, metsäpalot, pölymyrskyt, raekuurot, jäämyrskyt, maanjäristykset, tulvat tai muut olosuhteet, joihin Harley-Davidson ei voi vaikuttaa, tai Harley-Davidson ei voi täyttää tämän H-D-moottoripyörän takuun mukaisia velvoitteitaan tällaisten syiden vuoksi.
 6. Moottoripyörä tai sivuvaunu on ollut onnettomuudessa tai törmäyksessä, se on pudonnut tai sitä on isketty.
Huomautus: Vaikka H-D-moottoripyörän takuu ei ole voimassa yllä olevissa olosuhteissa, omistajalla voi edelleen näissä tilanteissa olla oikeuksia Australian ja Uuden-Seelannin lakien, kuten Australian kuluttajalain mukaisesti.
Muut rajoitukset
Tämä H-D-moottoripyörän takuu ei kata:
 1. Osia ja lisävarusteita, joita Harley-Davidson ei ole valmistanut, tai moottoripyörälle tällaisten osien ja lisävarusteiden asentamisesta koituneita vaurioita, silloinkaan, jos osat ja lisävarusteet on asennettu moottoripyörään alkuperäisellä myyntihetkellä. Tällaisia osia ja lisävarusteita voi koskea erillinen ulkopuolisen tahon myöntämä takuu. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
 2. Käyttöohjekirjan suositusten mukaisen normaalin huollon osa- ja työkustannuksia tai osien vaihtoa normaalin kulumisen vuoksi. Tällaisia normaaliin huoltoon sisältyviä osia tai kulutusosia ovat muun muassa polttimot, renkaat, voitelu, öljyn ja suodattimen vaihto, polttoainejärjestelmän puhdistus, akun huolto, moottorin säätö, sytytystulpat, jarrut, kytkin ja ensiöketjun tai vetohihnan säätö ja ketjun vaihto.
 3. Omistajan virheellisistä toimista, puutteellisesta kunnossapidosta tai ympäristöoloista aiheutuvia kosmeettisia haittoja lukuun ottamatta haittoja, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheistä ja jotka siksi kuuluvat tämän H-D-moottoripyörän takuun piiriin takuuaikana.
 4. Toimitushetkellä olemassa olleita kosmeettisia haittoja, joita valtuutettu Harley-Davidson-myyjäliike ei ole ilmoittanut vähittäismyyntiasiakkaalle ennen toimitusta.
 5. Moottoripyörän vikoja tai vaurioita, jotka ovat seurausta Harley-Davidsonin teknisten tietojen vastaisista muutoksista, sisältäen kilpa- tai rata-ajoon tarkoitettujen osien ja lisävarusteiden asentamisen sekä moottoripyörän kuormittamisen yli Harley-Davidsonin suosittamien arvojen.
 6. Vaurioita, jotka johtuvat siitä, että muun kuin Harley-Davidsonin valmistama komponentti aiheuttaa vian Harley-Davidsonin osassa, vaikka ko. komponentin olisi asentanut valtuutettu jälleenmyyjä. Esimerkkejä ovat, niihin rajoittumatta, mm. suorituskykyä parantavat voimansiirron osat ja ohjelmistot, pakoputkistot, hyväksymättömät renkaat, madallussarjat, ohjaustangot, sähköjärjestelmään liitetyt lisälaitteet, hinauskoukut jne.
Huomautus: Vaikka H-D-moottoripyörän takuu ei kata yllä olevia olosuhteita, omistajalla voi edelleen olla oikeuksia Australian ja Uuden-Seelannin lakien, kuten Australian kuluttajalain mukaisesti.
Tärkeää: Lue huolellisesti
 1. Valtuutetut Harley-Davidson-jälleenmyyjät ovat yksityisesti omistettuja ja itsenäisesti toimivia yrityksiä, jotka voivat myydä myös muita kuin Harley-Davidsonin tuotteita. Siksi HARLEY-DAVIDSON EI OLE VASTUUSSA TARVIKEOSIEN, LISÄLAITTEIDEN TAI MUUTOSSARJOJEN LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TAI TURVALLISUUDESTA, MUKAAN LUKIEN HARLEY-DAVIDSON-JÄLLEENMYYJIEN SUORITTAMA ASENNUSTYÖ.
 2. Tämä H-D-moottoripyörän takuu on ostajan ja Harley-Davidsonin välinen sopimus. Se ei liity mihinkään valtuutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän myöntämään tai myymään takuuseen. Valtuutetulla Harley-Davidson-jälleenmyyjällä ei ole oikeutta muuttaa tämän H-D-moottoripyörän takuun ehtoja millään tavalla.
Se, että Harley-Davidson valtuuttaa takuutyön tai osien vaihdon, ei estä Harley-Davidsonia myöhemmin soveltamasta poikkeusta näistä säännöistä, jos Harley-Davidson saa myöhemmin tietoonsa, että sovellettu poikkeus tai takuuvaatimus ei muilta osin noudattanut tämän H-D-moottoripyörän takuun ehtoja.