VAROITUS
Moottoripyörät poikkeavat muista ajoneuvoista. Ne toimivat, ohjautuvat, käyttäytyvät ja hidastuvat eri tavalla. Taitamaton tai väärä käyttö voi johtaa hallinnan menetykseen, kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
(00556d)
Harley-Davidson-moottoripyörät on tarkoitettu vain katu- ja maantiekäyttöön
Tätä moottoripyörää ei ole varustettu kipinänsammuttimella. Tämä moottoripyörä on suunniteltu vain katu- ja maantiekäyttöön. Maastoajo on kielletty ja saattaa olla lainvastaista. Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
Yleistä
VAROITUS
Jos sinulla on moottoripyörän käyttöön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään. Vioittuneen moottoripyörän käyttö voi pahentaa vikaa, lisätä korjauskustannuksia tai aiheuttaa onnettomuustilanteita, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00020a)
VAROITUS
Älä kytke tähän moottoripyörään sivuvaunua. Sivuvaunun käyttö voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00590d)
Käyttäminen
Ennen uuden moottoripyörän käyttöönottoa vastuullasi on tämän käyttöohjekirjan kaikkien käyttö- ja huolto-ohjeiden lukeminen ja noudattaminen. Noudata sääntöjä oman turvallisuutesi takaamiseksi.
VAROITUS
Jalkakäytävän reunaan, kuoppaan tai muuhun esteeseen osuminen voi aiheuttaa renkaaseen sisäisiä vaurioita. Jos osut esteeseen, anna Harley-Davidson-jälleenmyyjän välittömästi tarkistaa renkaan sisä- ja ulkopuoli. Vahingoittunut rengas voi rikkoutua ajon aikana tai heikentää moottoripyörän vakautta ja käsiteltävyyttä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00058b)
VAROITUS
Aja tien kuntoon ja olosuhteisiin nähden sopivalla nopeudella nopeusrajoitusten mukaisesti. Liiallinen nopeus voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00008a)
VAROITUS
Etu- ja/tai takasuojakaaret voivat tarjota rajallista jalka- ja kosmeettista suojaa, mutta vain tietyissä tilanteissa. (esimerkiksi ajoneuvon liukuessa hyvin pienellä nopeudella). Niitä ei ole tarkoitettu suojaamaan ajajaa tai matkustajaa ruumiinvammoilta moottoripyörän törmätessä toiseen ajoneuvoon tai muuhun kohteeseen. (00022b)
Ohjattavuus ja hallittavuus
VAROITUS
Älä käytä moottoripyörää, kun ohjaus on lukittuna. Ohjauksen lukitseminen rajoittaa ajoneuvon kääntymiskykyä, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. (00035a)
VAROITUS
Tarkista iskunvaimentimet ja etuhaarukka säännöllisesti. Vaihda vuotavat, vahingoittuneet tai kuluneet osat, jotka voivat heikentää moottoripyörän vakautta ja ohjattavuutta. Osien aiheuttamat ongelmat voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00012a)
VAROITUS
Älä käytä moottoripyörää, jos sen ohjauksessa tai jousituksessa on irrallisia, kuluneita tai vaurioituneita osia. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään korjauksia varten. Löystyneet, kuluneet tai vahingoittuneet ohjauksen tai jousituksen osat voivat heikentää pyörän vakautta sekä ohjattavuutta, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00011a)
VAROITUS
Älä avaa tavaralokeroita ajon aikana. Keskittymisen herpaantuminen ajon aikana voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00082a)
VAROITUS
Kun ajat märällä tiellä tai sateella, jarrutusteho ja pito ovat normaalia heikommat. Ole varovainen jarruttaessasi, kiihdyttäessäsi ja kääntyessäsi märällä tiellä, jotta et menetä pyörän hallintaa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00041a)
Lisävarusteet ja kuorma
VAROITUS
Älä ylitä moottoripyörän suurinta sallittua omapainoa tai akselipainoa. Ylikuormittaminen voi aiheuttaa komponenttien rikkoutumisen ja heikentää moottoripyörän vakautta, ajo-ominaisuuksia ja suorituskykyä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00016f)
Renkaat
VAROITUS
Varmista, että renkaissa on oikea määrä ilmaa, oikea tasapainotus ja riittävän hyvä kulutuspinta ja etteivät renkaat ole vaurioituneet. Tarkista renkaat säännöllisesti ja hanki tarvittaessa uudet renkaat Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. Kuluneiden, tasapainottamattomien, paineiltaan väärien, ylikuormitettujen tai vahingoittuneiden renkaiden käyttö voi vaikuttaa moottoripyörän vakauteen ja ohjattavuuteen, mikä saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumisen. (00014b)
VAROITUS
Vaihda puhjenneet tai vaurioituneet renkaat. Joissakin tapauksissa Harley-Davidson-jälleenmyyjä voi korjata pienet kulutuspinnan reiät sisäpuolelta. Korjattua rengasta käytettäessä nopeus saa olla ENINTÄÄN 80 km/h (50 mph) ensimmäisen korjausta seuraavan vuorokauden aikana, eikä korjattua rengasta käytettäessä nopeus saa KOSKAAN olla yli 129 km/h (80 mph). Tämän varoituksen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa renkaan puhkeamisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00015b)
VAROITUS
Älä käytä nestemäisiä renkaan tasapainottajia tai tiivisteaineita alumiinivanteissa. Nestemäisten renkaan tasapainottajien tai tiivisteaineiden käyttö voi syövyttää nopeasti vanteen pintaa, mikä voi aiheuttaa renkaan tyhjenemisen. Renkaan nopea tyhjentyminen voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00631b)
Hinaaminen ja perävaunun käyttö
VAROITUS
Älä käytä moottoripyörää peräkärryn vetämiseen. Peräkärryn vetäminen voi ylikuormittaa ja vahingoittaa renkaita, heikentää jarrutustehoa sekä heikentää moottoripyörän vakautta ja ohjattavuutta, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00018c)
VAROITUS
Älä koskaan hinaa rikkoutunutta moottoripyörää. Hinaaminen voi heikentää moottoripyörän vakautta ja käsiteltävyyttä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00017a)
Polttoaine ja pakokaasu
VAROITUS
Sammuta moottori polttoaineen lisäämisen ja polttoainejärjestelmän huollon ajaksi. Varo tupakointia, avotulta ja kipinöitä bensiinin läheisyydessä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja räjähtävää, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00002a)
VAROITUS
Varo läikyttämästä polttoainetta. Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti. Älä lisää polttoainetta täyttökaulan alareunaa korkeammalle, vaan jätä ilmatilaa polttoaineen lämpölaajenemiselle. Sulje korkki tankkauksen jälkeen. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja räjähtävää, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00028a)
VAROITUS
Vältä pakoputkiston koskettamista ja käytä suojavaatteita, jotka peittävät jalat ajon aikana kokonaan. Pakoputket ja äänenvaimentimet kuumenevat moottorin käydessä ja pysyvät kuumina vielä pitkään sen jälkeen, kun moottori on sammutettu. Suojavaatteiden käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai muita vakavia vammoja. (00009a)
VAROITUS
Älä käynnistä moottoripyörää suljetussa autotallissa tai muulla suljetulla alueella. Moottoripyörän pakokaasut sisältävät myrkyllistä hiilimonoksidia (häkää), jonka hengittäminen saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. (00005a)
VAROITUS
Tuotteen moottorin pakokaasu sisältää kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltio on todennut aiheuttavan syöpää, sikiövaurioita sekä muita lisääntymisvaurioita. (00004f)
Jarrut
VAROITUS
Jarrut ovat erittäin tärkeät turvallisuuden kannalta. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään jarrujen korjausta tai vaihtoa varten. Heikosti huolletut jarrut voivat heikentää jarrutustehoa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00054a)
VAROITUS
Käytä etu- ja takajarruja tasapuolisesti. Toisen jarrun käyttäminen toista enemmän nopeuttaa jarrun kulumista ja heikentää jarrutustehoa. Moottoripyörän käyttö erittäin kuluneilla jarruilla voi johtaa jarrujen pettämiseen, mistä voi olla seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen. (00135a)
VAROITUS
DOT 4 Brake Fluid imee kosteutta ilmakehästä ajan myötä, ja tämä muuttaa nesteen ominaisuuksia. Tarkista jarrunesteen kosteuspitoisuus aina huoltovälin täyttyessä tai vuosittain (ensin täyttyvän mukaan). Huuhtele ja vaihda jarruneste kahden vuoden välein tai useammin, jos kosteuspitoisuus on 3 % tai enemmän. Jarrunesteen huuhtelun ja vaihdon laiminlyönti voi heikentää pyörän jarrutustehoa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (06304b)
VAROITUS
DOT 4 Brake Fluid -jarrunesteen kanssa kosketuksiin joutuminen voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Asianmukaisen iho- ja silmäsuojauksen laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.
  • Jos kemikaalia on hengitetty: Pysy rauhallisena, poistu raittiiseen ilmaan ja hakeudu lääkäriin.
  • Jos kemikaalia joutuu iholle: Riisu vaatteet, joille ainetta on joutunut. Huuhtele ihoa välittömästi runsaalla vedellä 15–20 minuutin ajan. Jos ärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin.
  • Jos kemikaalia joutuu silmiin: Pese silmiä vähintään 15 minuutin ajan juoksevan veden alla silmäluomet avattuina. Jos ärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin.
  • Jos ainetta on nielty: Huuhdo suu ja juo runsaasti vettä. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys myrkytyskeskukseen. Hakeudu heti lääkäriin.
  • Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) osoitteessa sds.harley-davidson.com
(00240e)
Jarrujärjestelmän suunnitellun toiminnan varmistamiseksi tarkista jarrunesteen kosteuspitoisuus jokaisella huoltovälillä tai vähintään kerran vuodessa käyttämällä DOT 4 Brake Fluid -jarrunesteen kosteustesteriä (osanumero HD-48497-A tai vastaava) työkalun mukana toimitettavien ohjeiden mukaisesti. Huuhtele DOT 4 -neste 2 vuoden välein tai useammin, jos jarrujärjestelmän nestekoe osoittaa kosteuspitoisuuden olevan 3 % tai enemmän.
Harley-Davidson suosittelee käyttämään Harley-Davidson Platinum Label DOT 4 Brake Fluid -jarrunestettä sen erinomaisten kosteuden ja korroosion esto-ominaisuuksien ansiosta.
Akku
VAROITUS
Akut, akun navat, liittimet ja niihin liittyvät osat sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, jotka Kalifornian osavaltion viranomaisten mukaan voivat aiheuttaa syöpää, syntymäepämuodostumia tai muita lisääntymisvaurioita. Pese kädet käsittelyn jälkeen. (00019e)
VAROITUS
Akut sisältävät rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia silmävammoja ja ihovaurioita. Käytä akkua käsitellessäsi kasvosuojusta, kumikäsineitä ja suojavaatteita. PIDÄ AKUT POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. (00063a)
HUOMAUTUS
Liian monien sähkölaitteiden asentaminen ylikuormittaa moottoripyörän sähköjärjestelmän. Jos yhtä aikaa käytössä olevat sähkölaitteet kuluttavat enemmän virtaa kuin moottoripyörän latausjärjestelmä pystyy tuottamaan, akku saattaa tyhjentyä ja sähköjärjestelmään voi tulla vaurioita. Tietoja sähkölaitteiden virrankulutuksesta sekä mahdollisesti tarvittavista kytkentämuutoksista saat valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. (00211c)
Vaaralliset aineet
HUOMAA
Jatkuva tai toistuva kosketus käytettyyn moottoriöljyyn voi vahingoittaa ihoa ja aiheuttaa ihosyöpää. Pese altistuneet alueet välittömästi saippualla ja vedellä. (00358b)
Huolto
VAROITUS
Tee huolto- ja kunnossapitotoimet huoltovälitaulukon mukaisesti. Säännöllisen huollon puute heikentää moottoripyörän turvallisuutta, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00010a)
HUOMAUTUS
Kun moottoripyörää nostetaan tunkilla, varmista, että tunkki koskettaa molempia rungon alaputkia kohdassa, jossa alaputket ja alemmat rungon putket yhtyvät. Älä milloinkaan nosta pyörää tunkilla poikittaistuesta, öljypohjasta, kiinnikkeestä tai muista koteloista. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita. (00586d)
Varaosat ja lisävarusteet
VAROITUS
Harley-Davidson-osat ja -lisävarusteet on suunniteltu Harley-Davidson-moottoripyöriä varten. Muiden kuin Harley-Davidson-osien tai -lisävarusteiden käyttö voi haitata suorituskykyä, vakautta ja ajettavuutta, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00001b)
VAROITUS
Käytä Harley-Davidsonin alkuperäisiä varaosakiinnikkeitä. Tarvikevalmistajien kiinnittimet voivat heikentää suorituskykyä, mistä voi olla seurauksena kuolema tai vakava loukkaantuminen. (00013a)
VAROITUS
Katso käyttöohjekirjan lisävarusteita ja kuormaa käsittelevää osaa. Väärä kuormaus tai lisävarusteiden asennus voi aiheuttaa komponenttien rikkoutumisen ja heikentää moottoripyörän vakautta, ajo-ominaisuuksia ja suorituskykyä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00021b)