HUOMAUTUS
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä on kalibroitu siten, että renkaassa on ilmaa. Renkaan täyttäminen kokonaan typellä voi häiritä järjestelmän tarkkuutta.
Ennen ajoa jokaisen renkaan paine tulee tarkistaa ja renkaat tulee täyttää paineeseen, jota Harley-Davidson suosittelee kohdassa Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen ja joka näkyy valmistenumero- ja rengaspainekilvessä (mukana Yhdysvalloissa ja Kanadassa myytävissä ajoneuvoissa).
Ajoneuvossa on rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS), joka sytyttää alhaisen rengaspaineen merkkivalon, mikäli yhden tai useamman renkaan ilmanpaine on huomattavan alhainen. Kun alhaisen rengaspaineen merkkivalo syttyy, pysähdy ja tarkista renkaat mahdollisimman nopeasti ja täytä ne oikeaan paineeseen. Huomattavan tyhjällä renkaalla ajaminen aiheuttaa renkaan ylikuumenemisen ja voi johtaa sen rikkoutumiseen.
Alhainen rengaspaine myös kasvattaa polttoaineen kulutusta ja nopeuttaa renkaan kulumista, ja se voi vaikuttaa myös ajoneuvon hallittavuuteen ja pysäytyskykyyn. On tärkeää asettaa rengaspaine oikein. Muussa tapauksessa ilman lämpötilan nousu voi aiheuttaa hälytyksen matalasta rengaspaineesta. Suositellut kylmän renkaan ilmanpaineet on ilmoitettu kohdassa Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen .
Jos rengaspaine pitää tarkistaa, kun moottoripyörällä on ajettu hiljattain ja renkaat ovat lämpimät, tarkista korjatut paineet kohdasta Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen . Jos kuuman renkaan painetta on säädetty, säädä painetta uudelleen suositusten mukaisesti, kun rengas on jäähtynyt.
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei korvaa renkaan kunnossapitoa. On kuljettajan vastuulla pitää rengaspaine oikeana, vaikka rengaspaine ei olisikaan vielä niin alhainen, että rengaspaineiden valvontajärjestelmän alhaisen rengaspaineen merkkivalo syttyy.
Ajoneuvo on varustettu myös rengaspaineiden valvontajärjestelmän (TPMS) toimintahäiriön merkkivalolla, joka osoittaa, kun järjestelmä ei toimi oikein. TPMS-toimintahäiriön merkkivalo on yhdistetty matalan rengaspaineen merkkivaloon. Kun järjestelmä havaitsee toimintahäiriön, matalan rengaspaineen merkkivalo vilkkuu noin minuutin ajan, minkä jälkeen se palaa yhtäjaksoisesti. Tämä toistuu ajoneuvon tulevien käynnistysten yhteydessä niin kauan kuin toimintahäiriö on olemassa. Myös turvajärjestelmän merkkivalo syttyy ilmaisemaan, että ajoneuvon muistiin on tallentunut vikakoodi. Kun toimintahäiriön merkkivalo palaa, järjestelmä ei välttämättä pysty tunnistamaan tai ilmaisemaan matalaa rengaspainetta tarkoitetulla tavalla.
Rengaspaineiden valvontajärjestelmässä (TPMS) saattaa esiintyä toimintahäiriöitä monista eri syistä. Esimerkiksi, jos ajoneuvoon asennetaan vaihtorenkaat tai -vanteet, jotka estävät rengaspaineiden valvontajärjestelmää toimimasta kunnolla.
Tarkista TPMS-toimintahäiriön merkkivalo aina sen jälkeen, kun vaihdat ajoneuvostasi yhden tai useampia renkaita tai vanteita. Näin varmistat, etteivät uudet renkaat ja vanteet häiritse TPMS:n toimintaa.