Liipaisukytkin
Katso Kuva 1. Moottoripyörä sammutettuna: Painamalla liipaisukytkintä (1) voit tuoda kertyneen kilometrimäärän matkamittarin näyttöön.
Moottoripyörä lisävaruste- tai sytytystilassa: Liipaisukytkintä painamalla voit selata matkamittarin toimintoja. Katso Taulukko 1.
Kaukovalo
Katso Kuva 1. Ota kaukovalo käyttöön painamalla kaukovalokytkintä (2). Kaukovalon (sininen) merkkivalo palaa, kun kaukovalo on käytössä. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Lähivalo ja ohitusvilkku
Lähivalo: Katso Kuva 1. Ota lähivalo käyttöön painamalla valokytkimen alaosaa (3).
Ohitusvilkku: Kun lähivalokytkin on päällä ja aiot ohittaa toisen ajoneuvon, paina ohitusvilkkukytkintä (3) lyhyesti, jolloin kaukovalot välähtävät. Kaukovalon merkkivalo palaa mittaristossa niin kauan kuin ohitusvilkkukytkintä painetaan.
Jos painat ohitusvilkkukytkintä lisävarustetilassa, ajovalo syttyy. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Äänentunnistuskytkin
Katso Kuva 1. Ääniohjauskytkin (4) (jos varusteena) ottaa äänentunnistustoiminnot käyttöön. Kun kuulokkeet on kytketty, paina äänikomentokytkintä. Radiossa näkyy käytettävissä olevien komentojen luettelo. Puhu haluamasi komennot kuulokemikrofoniin. Katso BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJAA.
Vakionopeussäätimen kytkin
Katso Kuva 1. Vakionopeussäätimen Vakionopeus/aseta/palauta-kytkin (5) säätää automaattisesti ajonopeutta. Katso yksityiskohtaiset toimintaohjeet kohdasta Käyttäminen → Vakionopeussäädin . Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1
CRUISE: Paina CRUISE-kytkin pohjaan, kun haluat ottaa vakionopeussäätimen käyttöön. Vakionopeussäätimen merkkivalo palaa oranssina. Voit poistaa vakionopeussäätimen käytöstä painamalla VAKIONOPEUS-kytkintä uudestaan.
SET/-: Kun vakionopeussäädin on käytössä, voit asettaa vakionopeuden painamalla SET/-. Vakionopeussäätimen merkkivalo palaa vihreänä. Kun ajat vakionopeudessa, voit vähentää säätimen nopeusasetusta painamalla SET/-.
RESUME/+: Jos vakionopeussäädin on poistunut käytöstä (esim. jarrutuksen vuoksi), voit palata aikaisempaan vakionopeuteen painamalla RESUME/+. Kun ajat vakionopeudessa, voit lisätä säätimen nopeusasetusta painamalla RESUME/+.
KOTI/ÄÄNENVOIMAKKUUS/EDELLINEN/ SEURAAVA-kytkin
Katso Kuva 1. Viisisuuntaisella KOTI/ÄÄNENVOIMAKKUUS/EDELLINEN/SEURAAVA-kytkimellä (6) käytetään radiota (jos varusteena). Katso BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJAA.
KOTI: Paina kytkin suoraan pohjaan, kun haluat siirtyä radion aloitusnäyttöön.
ÄÄNENVOIMAKKUUS: Paina kytkintä ylöspäin, kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta, ja alaspäin, kun haluat vähentää äänenvoimakkuutta.
EDELLINEN/SEURAAVA: Paina kytkintä vasemmalle tai oikealle, kun haluat etsiä radiokanavaa ylös-/alaspäin tai valita edellisen/seuraavan mediatiedoston.
Vasen suuntavilkku
Käyttöönotto: Katso Kuva 1. Kytke vasen suuntavilkku painamalla vasemman suuntavilkun kytkintä (7). Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Vilkun sammuttaminen:
Manuaalisesti: Sammuta oikea suuntavilkku painamalla vasemman suuntavilkun kytkintä.
Automaattisesti: Suuntavilkut kytkeytyvät pois automaattisesti, kun täysi käännös on tunnistettu (perustuu nopeuteen, kiihtyvyyteen ja käännöksen loppuun).
Vilkut kytkeytyvät pois automaattisesti myös silloin, jos suuntavilkku on ollut päällä pitkään (20 väläyksen ajan), kun moottoripyörän nopeus on yli 11 km/h (7 mi/h). Suuntavilkku vilkkuu edelleen, jos moottoripyörä on pysähtynyt tai liikkuu tätä nopeutta hitaammin.
HUOMAUTUS
Etusuuntavilkut toimivat myös äärivaloina. Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa.
Äänitorvi
Katso Kuva 1. Äänitorvea käytetään painamalla äänitorven kytkintä (8). Äänitorvea voidaan käyttää enintään 10 sekuntia kerrallaan. Jos äänimerkkikytkintä pidetään painettuna pidempään, äänimerkki sammuu automaattisesti. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Luistoneston kytkin
Katso Kuva 1. Luistoneston kytkin (9) kytkee luistonestojärjestelmän päälle tai pois. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Poiskytkentä: Pidä kytkintä painettuna 1 s sekunnin ajan, kun moottori on käynnissä ja moottoripyörä ei liiku.
Käyttöönotto: Paina kytkintä koska tahansa luistoneston käyttöönottamiseksi.
Vaihda tilaa: Valintakytkimellä voit milloin tahansa vaihtaa joko sadetilan tai tietilan.
HUOMAUTUS
Luistoneston viimeksi valittu tila otetaan automaattisesti käyttöön jokaisella käynnistyskerralla ja aina kun luistonesto on käytössä.
1Liipaisukytkin
2Kaukovalo
3Lähivalo ja ohitusvilkku
4Puheentunnistus
5Vakionopeussäädin
6Koti/äänenvoimakkuus/edellinen/seuraava-kytkin
7Vasen suuntavilkku
8Äänitorvi
9Luistonesto
Kuva 1. Vasen kytkinmoduuli (tyypillinen)
Taulukko 1. Vasemman puolen kytkimet
KYTKIN
NIMI
TOIMINTO
Liipaisukytkin
Vaihda matkamittarin eri näyttöjen välillä painamalla kytkintä.
Kaukovalo
Vaihda ajovalo kaukovalolle painamalla kytkintä.
Lähivalo ja
ohitusvilkku
Vaihda ajovalo lähivalolle painamalla kytkintä.
Väläytä kaukovaloa painamalla kytkintä hetken.
Ajovalo syttyy, kun kytkintä painetaan virtakytkimen ollessa ACC-asennossa.
Puheentunnistus
Aloittaa äänentunnistusistunnon.
Vakionopeussäädin
Kolmisuuntaisella kytkimellä käytetään vakionopeussäädintä.
Koti/äänenvoimakkuus/
edellinen/seuraava
Viisisuuntaisella kytkimellä käytetään radiota.
Vasen suuntavilkku
Käytä vasenta suuntavilkkua painamalla tätä kytkintä.
Äänitorvi
Soita äänitorvea painamalla kytkintä.
Luistonesto
Paina kytkintä luistoneston poistamiseksi käytöstä tai ottamiseksi käyttöön.