Katso kohdat Kuva 1 ja Kuva 2. Paina ajoneuvon tilapainiketta ajoneuvon järjestelmien tila- ja mittaustietojen tarkastelemista varten. Kaikki mittaukset esitetään radion asetuksista riippuen joko amerikkalaisilla tai metrijärjestelmään perustuvilla mittayksiköillä.
Ulkoilman lämpötila
Näyttää ympäristön lämpötilan. Ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa mittaukseen ajettaessa hitailla nopeuksilla, kuten liikenneruuhkissa. Mittaus ei välttämättä ilmaise jäätä tai muita tieolosuhteita.
Moottorin öljynpaine
Näyttää moottorin öljynpaineen arvoina ”OK” tai ”Not OK” (Ei OK). Jos tila on ”Check Oil”, pysäytä moottori välittömästi ja tarkista öljyn taso.
Moottorin tyhjäkäyntilämpötilan hallintajärjestelmä (EITMS)
Näyttää moottorin tyhjäkäyntilämpötilan hallintajärjestelmän (EITMS) tilan. EITMS:n tila voi olla ACTIVE (AKTIIVINEN), ENABLED (KÄYTÖSSÄ) tai DISABLED (POIS KÄYTÖSTÄ). Kohdassa Käyttäminen → Moottorin tyhjäkäyntilämpötilan hallintajärjestelmä (EITMS) on kuvaus eri tiloista.
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)
Katso Kuva 3. Kun moottoripyörän tila on näkyvissä, voit näyttää rengaspaineiden tiedot valitsemalla rengaspaineiden valvontajärjestelmän kuvakkeen.
Etu- ja takarenkaat: Kukin rengas näytetään joko valkoisena (mikä ilmaisee, että mitattu rengaspaine on normaali) tai oranssina (mikä ilmaisee, että rengaspaine on alhainen).
Renkaan painetiedot: Rengaspaine näytetään psi- tai kPa-yksiköissä radion asetusten mukaisesti. Viivat (--) ilmaisevat, ettei ajantasaista rengaspaineen tietoa ole saatavana.
Anturin pariston alhainen varaus -kuvake: Rengaspaineiden valvontajärjestelmän anturin pariston varaus on alhainen tässä renkaassa. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Matalan/korkean rengaspaineen kuvake: Järjestelmä on havainnut matalan/korkean ilmanpaineen tässä renkaassa. Pysäytä moottoripyörä turvallisesti ja tarkista jokaisen renkaan ilmanpaine mittarin avulla. Säädä renkaan paine tasolle, joka on ilmoitettu kohdassa Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen → Määritetyt renkaat tai rungon alaputkeen kiinnitetyssä kilvessä.
HUOMAUTUS
  • Älä käytä rengaspaineiden valvontajärjestelmää painemittarina, kun täytät tai tyhjennät rengasta. Anturin tiedot lähetetään rengaspaineiden valvontajärjestelmälle vaihtelevin välein (riippuen siitä, onko ajoneuvo liikkeellä vai seisontatuen varassa ja vaihteleeko rengaspaine huomattavasti). Rengaspainetiedot eivät välttämättä päivity heti, kun renkaaseen lisätään tai siitä poistetaan ilmaa. Siksi rengas voi täyttyä liian täyteen tai liian vähän.
  • Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen → Määritetyt renkaat ilmaisee määritetyn rengaspaineen kylmille renkaille (ajoneuvo on ollut pysäköitynä vähintään kolmen tunnin ajan). Rengaspaine nousee renkaiden lämmitessä.
Matalan rengaspaineen varoitus
Katso Kuva 3. Matala rengaspaine aiheuttaa varoituksen, joka näkyy radion näytöllä.
Huoltoaseman haku: Navigoinnilla varustetuissa ajoneuvoissa radioon tulee kehote, jolla voi käynnistää navigoinnin läheiselle huoltoasemalle.
1Saapuminen/aika/matka kauttapisteeseen
2Nykyinen nopeus
3Saapuminen/aika/matka kohteeseen
4Etäisyys seuraavaan käännökseen
5Ulkoilman lämpötila
6Korkeus
Kuva 1. Osamatkan tietonäyttö
1Tarkista öljytaso.
2Ajomatka edellisen huollon jälkeen
3Moottorin tyhjäkäyntilämpötilan hallintajärjestelmä (EITMS)
Kuva 2. Moottorin tietonäyttö
1Eturenkaan paine
2Takarenkaan paine
3Matala rengaspaine (renkaan väri oranssi)
4Anturin pariston alhainen varaus
Kuva 3. Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)