Moottorin varoitusvalo
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Moottorin varoitusvalo ilmaisee moottorin ja sen hallintajärjestelmän tilan.
Moottorin varoitusvalo syttyy, kun sytytysvirta kytketään. Tänä aikana moottorin hallintajärjestelmä suorittaa joukon käynnistystestejä.
Jos moottorin varoitusvalo ei sammu moottorin käynnistyksen jälkeen tai se syttyy muuten, ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään.
Polttoaineen varoitusvalo
Palaa jatkuvasti: Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Polttoaineen varoitusvalo syttyy, kun säiliössä oleva polttoaine saavuttaa (osapuilleen) matalan tason. Katso Tekniset tiedot , jos polttoainetaso on matala. Katso kohdasta Käyttäminen → Matkamittarin ikkunan näytöt lisätietoja toimintasäteen ominaisuuksista.
Valo vilkkuu: Jos polttoaineen varoitusvalo vilkkuu jatkuvasti tai palaa edelleen polttoainesäiliön täyttämisen jälkeen, ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään.
Akkuvarauksen varoitusvalo
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Akkuvarauksen varoitusvalo ilmaisee akun yli- tai alilatauksen. Katso Huoltotoimenpiteet → Akun huolto .
Turvallisuus-/vikailmaisimen valo
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Turvajärjestelmän merkkivalo ilmaisee turvajärjestelmän ja moottoripyörän sähköisen käynnistystestin tilan. Katso kohdasta TURVAJÄRJESTELMÄ → Turvajärjestelmä lisätietoja turvajärjestelmän toiminnasta.
Valo vilkkuu: Turvajärjestelmä on kytketty.
Valo palaa jatkuvasti (turvajärjestelmä kytkettynä päälle): Hälytys on aktivoitunut.
Valo palaa jatkuvasti (turvajärjestelmä kytketty pois päältä): Jos valo palaa jatkuvasti, järjestelmässä on vikakoodi. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
Suuntavilkkujen merkkivalot
Valo vilkkuu: Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Suuntavilkku on aktivoitu. Varoitusvilkkuja käytettäessä molemmat merkkivalot vilkkuvat yhtä aikaa.
Valo vilkkuu nopeasti: Suuntavilkun polttimo ei toimi. Noudata varovaisuutta ja käytä käsimerkkejä. Vaihda vialliset osat heti kun mahdollista.
Kaukovalon merkkivalo
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Ajovalon kaukovalon merkkivalo syttyy, kun kaukovalo- tai ohitusvilkkukytkin aktivoidaan.
Vaihteen vapaa-asennon merkkivalo
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Vaihteen vapaa-asennon merkkivalo palaa, kun vaihde on vapaalla.
Vakionopeussäätimen valo
Pois päältä: Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Vakionopeussäädin ei ole käytössä.
Oranssi: Vakionopeussäädin on käytössä. Vakionopeutta ei ole määritetty, tai se on otettu pois käytöstä.
Vihreä: Vakionopeus on asetettu. Vakionopeusjärjestelmä ylläpitää ajonopeutta.
Lisävalon/sumuvalon merkkivalo
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Apulampun/lisäsumuvalon merkkivalo palaa, kun apulamput/lisäsumuvalot on kytketty päälle.
Vaihteen ilmaisin
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Valittu vaihde (1–6) tulee näkyviin matkamittarin ikkunaan. Vaihteen ilmaisin toimii moottoripyörän ajonopeuden ja moottorin käyntinopeuden perusteella. Vaihteen ilmaisin pysyy tyhjänä, kun vaihde on vapaalla, kun kytkinvipu on painettuna kahvaa kohti tai kun moottoripyörä ei liiku.
Vaihteen ilmaisin voi näyttää tilapäisesti virheellistä lukemaa kuljettajan kytkimen käyttötavan sekä kytkimen kulumisen vuoksi. Näin voi käydä, jos kytkin pääsee luistamaan liiallisen kulumisen tai väärän säädön vuoksi tai jos kuljettaja ajaa liian pitkään kytkin painettuna.
ABS-valo
VAROITUS
Mikäli ABS-valo jatkaa vilkkumista nopeuden ollessa yli 5 km/h (3 mph) tai ei sammu lainkaan, ABS-jarrujärjestelmä ei toimi. Normaali jarrujärjestelmä toimii, mutta pyörät voivat lukkiutua. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään ABS:n korjaamiseksi. Lukkiutunut pyörä lähtee helposti liukuun ja voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00361b)
Hidas vilkkuminen: ABS-valo alkaa vilkkua, kun ajoneuvoon kytketään virta. Vilkkuva valo osoittaa, että järjestelmä on itsetestaustilassa. Se vilkkuu, kunnes moottoripyörän nopeus ylittää 5 km/h (3 mph) . ABS ei ole toiminnassa ennen kuin valo sammuu.
VAROITUS
ABS-valon nopea vilkkuminen punaisen vikamerkkivalon palaessa viittaa mahdolliseen vikaan jarrujärjestelmässä. Siirrä moottoripyörä pois liikenteestä käyttämällä sekä etu- että takajarruja, jolloin voit vähentää nopeutta ja pysäyttää moottoripyörän turvalliseen paikkaan. Ota yhteys Harley-Davidson-jälleenmyyjään jarrujen korjauksen johdosta. Huonosti huollettu jarrujärjestelmä voi heikentää huomattavasti moottoripyörän jarrutustehoa, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (08904a)
Nopea vilkkuminen sekä jatkuvasti palava turvallisuus-/vikailmaisimen valo: tämä viittaa mahdolliseen jarrujärjestelmän vikaan. Käytä sekä etu- että takajarruja vähentääksesi nopeutta ja pysäyttääksesi moottoripyörän. Jarrujen hallintalaitteet saattavat tuntua jäykiltä käyttöön otettaessa. Jos näin tapahtuu, siirrä moottoripyörä turvalliseen paikkaan pysäyttämistä varten. Vian korjaaminen edellyttää huoltoa ennen kuin ajamista voidaan jatkaa. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Valo palaa jatkuvasti: Valon jatkuva palaminen ilmaisee, että ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö. ABS kytkeytyy pois käytöstä, ja jarrut toimivat ilman ABS-järjestelmää. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Taulukko 1. ABS-valon tila
ABS-VALO
KUNTO
ABS-valo vilkkuu
KÄYNNISTYS: ABS-valon polttimon tarkistus.
ABS-VALO POIS
NORMAALI TOIMINTA: Ajoneuvon nopeuden jälkeen > 5 km/h (3 mph) .
Jatkuva ABS-valo
ABS ei toimi.
ABS-valo nopealla vilkkutoiminnolla sekä kiinteä punainen turvallisuus-/vikailmaisimen valo
Jarrujärjestelmävika, älä aja.
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan merkkivalo
VAROITUS
Älä löysää tai irrota painekorkkia, kun jäähdytysjärjestelmä on kuuma. Jäähdytysjärjestelmässä on painetta, jolloin kuumaa jäähdytysnestettä ja höyryä voi purkautua painekorkista, mikä voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Anna moottoripyörälle aikaa jäähtyä ennen jäähdytysjärjestelmän huoltoa. (00091c)
HUOMAUTUS
Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan merkkivalo palaa, tarkista aina jäähdytysnesteen pinta. Jos jäähdytysnestettä on riittävästi mutta merkkivalo palaa edelleen, pysäytä moottori heti. Älä jatka ajoa, ennen kuin vika on paikannettu ja korjattu. Muuten moottori voi vahingoittua. (00158a)
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan merkkivalo palaa, kun jäähdytysneste on ylittänyt rajaksi määritetyn lämpötilan.
Tarkista jäähdytysnesteen taso. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa. Katso Huolto ja voitelu → Jäähdytysjärjestelmä . Lisätietoja muista mahdollisista jäähdytysnestejärjestelmän ongelmista on kohdassa Vianmääritys → Jäähdytysjärjestelmä .
Jos jäähdytysnestettä on riittävästi, mutta valo palaa yhä, sammuta moottori välittömästi. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Öljynpaineen merkkivalo
HUOMAUTUS
Jos öljynpaineen merkkivalo palaa, tarkista aina ensin öljyn määrä. Jos öljyä on riittävästi, mutta merkkivalo palaa edelleen, pysäytä moottori heti. Älä jatka ajoa, ennen kuin vika on paikannettu ja korjattu. Muuten moottori voi vahingoittua. (00157a)
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Öljynpaineen merkkivalo palaa, kun sytytysvirta on kytkettynä. Valo palaa, kunnes moottori käynnistetään.
Jos lamppu palaa moottorin käydessä, moottorin läpi ei virtaa tarpeeksi öljyä.
Tarkista öljytaso. Lisää öljyä tarvittaessa. Katso Huolto ja voitelu → Tarkista moottoriöljyn määrä . Lisätietoja muista mahdollisista syistä on kohdassa Vianmääritys → Moottori .
Jos moottorissa on riittävästi öljyä, mutta valo palaa yhä, pysäytä moottori välittömästi. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Matala rengaspaine/TPMS-merkkivalo
VAROITUS
Varmista, että renkaissa on oikea määrä ilmaa, oikea tasapainotus ja riittävän hyvä kulutuspinta ja etteivät renkaat ole vaurioituneet. Tarkista renkaat säännöllisesti ja hanki tarvittaessa uudet renkaat Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. Kuluneiden, tasapainottamattomien, paineiltaan väärien, ylikuormitettujen tai vahingoittuneiden renkaiden käyttö voi vaikuttaa moottoripyörän vakauteen ja ohjattavuuteen, mikä saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumisen. (00014b)
Katso Käyttäminen → Mittaristo → Merkkivalot . Matalan rengaspaineen / TPMS:n merkkivalo syttyy, kun matala rengaspaine tai toimintahäiriö rengaspaineiden valvontajärjestelmässä on havaittu.
Valo vilkkuu (60 sekunnin ajan, minkä jälkeen valo palaa jatkuvasti): TPMS:n toimintahäiriö on havaittu. Myös turvajärjestelmän merkkivalo syttyy ilmaisemaan, että ajoneuvon muistiin on tallentunut vikakoodi. Tämä voi tapahtua monista eri syistä, kuten menetettäessä anturien signaali tai anturin pariston loppuessa. Kun merkkivalo palaa, rengaspainetiedot eivät ole välttämättä käytettävissä. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Valo palaa jatkuvasti: Järjestelmä on havainnut, että yhden tai useamman renkaan paine on alhainen. Tilanne näkyy myös radion näytöllä. Pysäytä moottoripyörä turvallisesti ja tarkista jokaisen renkaan ilmanpaine mittarin avulla. Täytä renkaat paineeseen, joka on ilmoitettu kohdassa Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen → Määritetyt renkaat tai rungon alaputkeen kiinnitetyssä kilvessä. Merkkivalo sammuu, kun lähdet liikkeelle moottoripyörällä ja renkaiden paine on oikea. Lisätietoja rengaspaineiden kompensoinnista, jos renkailla on ajettu hiljattain, on myös kohdassa Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen . Jos renkaan ilmanpainetta on säädetty kohdan Ennen ajoa → Rengaspaineiden ja renkaiden tarkistaminen mukaisesti, säädä paine mahdollisimman pian uudelleen suositusten mukaisesti.
HUOMAUTUS
Älä käytä rengaspaineiden valvontajärjestelmää painemittarina, kun täytät tai tyhjennät rengasta. Anturin tiedot lähetetään rengaspaineiden valvontajärjestelmälle vaihtelevin välein (riippuen siitä, onko ajoneuvo liikkeellä vai seisontatuen varassa ja vaihteleeko rengaspaine huomattavasti). Rengaspainetiedot eivät välttämättä päivity heti, kun renkaaseen lisätään tai siitä poistetaan ilmaa. Siksi rengas voi täyttyä liian täyteen tai liian vähän.
Kohdassa Käyttäminen → Matkamittarin ikkunan näytöt on lisätietoja matkamittarissa näkyvistä rengaspaineen tiedoista.
Kohdassa Käyttäminen → Boom! Box, moottoripyörän tila sekä BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJASSA on kuvattu rengaspaineiden valvontajärjestelmän toiminnot radiossa.
Luistoneston lamppu
Valo palaa jatkuvasti: Luistonesto on pois päältä.
Hidas vilkkuminen: luistoneston merkkivalo alkaa vilkkua, kun moottoripyörään kytketään virta. Vilkkuva valo osoittaa, että järjestelmä on itsetestaustilassa. Se jatkaa vilkkumista, kunnes moottoripyörän nopeus ylittää 5 km/h (3 mph). Luistonesto ei toimi ennen kuin valo sammuu.
Nopea vilkkuminen: luistonestojärjestelmä on aktiivisessa tilassa.
Pois päältä: Luistonestojärjestelmä on päällä.
Yhtäjaksoinen ja turvallisuus-/vikailmaisimen valo päällä: viittaa luistoneston vikaan. Luistonesto ei ole käytössä moottoripyörässä. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Sadetilan valo
Sadetilan merkkivalo osoittaa milloin luistonesto on sadetilassa.
Palaa: luistonesto on sadetilassa.
Ei pala: luistonesto on tietilassa.
Ajoneuvon pidon valvontavalo
Palaa: ajoneuvon pidon valvonta on päällä ja huolehtii jarrupaineesta.
Hidas vilkkuminen: ilmaisee, että jarrupainetta vähennetään tai se on vähentymässä automaattisesti. Kuljettajan on oltava valmis käyttämään jarrua manuaalisesti tai lähteä ajamaan