Ajoneuvot, joissa on asennettuna sireeni, voidaan asettaa antamaan äänimerkki päälle ja pois kytkettäessä.
Äänimerkkitila
Äänimerkkitilassa sireeni antaa kaksi äänimerkkiä turvajärjestelmän käynnistyessä ja yhden äänimerkin järjestelmän sammuessa.
Äänimerkitön tila
Äänimerkittömässä tilassa sireeni ei anna äänimerkkiä, kun järjestelmä kytketään päälle tai pois päältä.
Sireenistä kuuluu edelleen varoitusäänimerkkejä sekä hälytysääni, jos moottoripyörää siirretään eikä kauko-ohjain ole lähetysetäisyydellä.
Tilan vaihtaminen
Voit vaihtaa äänimerkkitilan ja äänimerkittömän tilan välillä seuraavasti.
  1. Pidä kauko-ohjain lähetysetäisyydellä ja paina pysäytyskytkin AJA-asentoon.
  2. Laske hitaasti kahteen ja aseta OFF/RUN-kytkin OFF-asentoon.
  3. Kun turvajärjestelmän valo sammuu (mutta ennen kuin vilkut välähtävät kahdesti) käännä pysäytyskytkin heti AJA-asentoon.
  4. Laske hitaasti kahteen ja aseta OFF/RUN-kytkin välittömästi OFF-asentoon.
  5. Kun turvajärjestelmän valo sammuu (mutta ennen kuin vilkut välähtävät kahdesti) käännä pysäytyskytkin heti AJA-asentoon. Järjestelmä vaihtaa tilaa. Järjestelmä antaa äänimerkin tai se on äänetön tilanteen mukaan.