Kytkeminen päälle
Kun moottoripyörä on pysäköity ja pysäytyskytkin viedään OFF-asentoon, turvajärjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle viiden sekunnin kuluttua, ellei liikettä havaita. Järjestelmä kytkeytyy päälle silloinkin, kun kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä.
Kun järjestelmä kytkeytyy päälle, suuntavilkut välähtävät kahdesti ja sireeni antaa kaksi äänimerkkiä, jos sireeni on äänimerkkitilassa. nopeusmittaritaulussa oleva merkkivalo vilkkuu kolmen sekunnin välein.
HUOMAUTUS
Mallit, joissa on erikseen asennettava sireeni: järjestelmän on oltava äänimerkkitilassa, jotta sireenistä kuuluu äänimerkki, kun järjestelmä kytkeytyy päälle tai pois päältä. Katso TURVAJÄRJESTELMÄ → Sireenin äänimerkkitila (vahvistus) .
Kytkeminen pois päältä
Kun kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä, moottoripyörällä voidaan ajaa tai sitä voidaan siirtää ilman, että hälytys laukeaa. Hälytys kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kunhan kauko-ohjain on lähetysalueella.
Kauko-ohjain: Päälle kytketty turvajärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois, kun kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä ja moottoripyörää siirretään tai pysäytyskytkin viedään RUN-asentoon.
Kauko-ohjaimen lähetysetäisyys on 1,5 m (5 ft).
Kun järjestelmä kytkeytyy pois päältä, sireeni antaa lyhyen äänimerkin. Turvajärjestelmän merkkivalo syttyy neljän sekunnin ajaksi ja sammuu sitten.
Henkilökohtainen PIN-koodi: Jos kauko-ohjain katoaa tai on lähetysetäisyydellä mutta ei saa yhteyttä järjestelmään, järjestelmä voidaan poistaa käytöstä henkilökohtaisen PIN-koodin avulla. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Kytkeminen pois päältä PIN-koodin avulla
Jos kauko-ohjain on kadonnut, sen paristo tyhjentynyt tai pysäköintipaikassa on vahvaa sähkömagneettista häiriötä, kytke turvajärjestelmä pois käytöstä käsin PIN-koodin avulla.
Älä käännä ohjaustankoa, nouse istuimeen tai nosta moottoripyörää pois seisontatuelta. Jos turvajärjestelmä havaitsee moottoripyörän liikkuvan, kun kytket järjestelmää pois päältä PIN-koodin avulla, se laukaisee hälytyksen.
HUOMAUTUS
  • Jos teet virheen PIN-koodin syötön aikana, vie pysäytyskytkin OFF-asentoon ennen viimeisen numeron syöttämistä ja aloita sitten toimenpide alusta.
  • Jos turvajärjestelmän poiskytkentä ei onnistu tällä toimenpiteellä, odota kaksi minuuttia ennen kuin yrität PIN-koodin syöttöä uudelleen.
  • Turvajärjestelmä pysyy poissa käytöstä, kunnes pysäytyskytkin viedään OFF-asentoon.
  • Jos kauko-ohjain tuodaan lähetysetäisyyden päähän samalla kun järjestelmää ollaan kytkemässä pois päältä PIN-koodin avulla, järjestelmä kytkeytyy pois päältä välittömästi, kun moduuli vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalin.
Taulukko 1. Turvajärjestelmän kytkeminen pois henkilökohtaista PIN-koodia käyttämällä
VAIHE
NRO
TOIMENPIDE
ODOTA KUITTAUSTA
HUOMAUTUKSIA
1
Tarkista tarvittaessa viisinumeroinen PIN-koodisi.
Koodi kannattaa kirjoittaa lompakossa pidettävään muistilappuun.
2
Paina pysäytyskytkinAJA-asentoon.
Matkamittarin ikkunassa näkyy ENTER PIN (syötä PIN).
3
Paina ja vapauta vasen suuntavilkkukytkin.
Matkamittarin näyttöön ilmestyy vilkkuva 1.
4
Kasvata numeroa painelemalla vasenta suuntavilkkukytkintä, kunnes matkamittarin ikkunassa näkyy PIN-koodin ensimmäinen numero.
Ensimmäinen matkamittarin näytöllä näkyvä numero on PIN-koodin ensimmäinen numero.
5
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran .
Ensimmäinen numero tallentuu ja seuraava numero alkaa vilkkua.
Oikea suuntavilkkukytkin vahvistaa.
6
Kasvata toista numeroa painelemalla vasenta suuntavilkkukytkintä, kunnes matkamittarin ikkunassa näkyy PIN-koodin toinen numero.
Toinen matkamittarin näytöllä näkyvä numero on PIN-koodin toinen numero.
7
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran .
Toinen numero tallentuu ja seuraava numero alkaa vilkkua.
Oikea suuntavilkkukytkin vahvistaa.
8
Kasvata kolmatta numeroa painelemalla vasenta suuntavilkkukytkintä, kunnes matkamittarin ikkunassa näkyy PIN-koodin kolmas numero.
Kolmas matkamittarin näytöllä näkyvä numero on PIN-koodin kolmas numero.
9
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran .
Kolmas numero tallentuu ja seuraava numero alkaa vilkkua.
Oikea suuntavilkkukytkin vahvistaa.
10
Kasvata neljättä numeroa painelemalla vasenta suuntavilkkukytkintä, kunnes matkamittarin ikkunassa näkyy PIN-koodin neljäs numero.
Neljäs matkamittarin näytöllä näkyvä numero on PIN-koodin neljäs numero.
11
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran .
Neljäs numero tallentuu ja seuraava numero alkaa vilkkua.
Oikea suuntavilkkukytkin vahvistaa.
12
Kasvata viidettä numeroa painelemalla vasenta suuntavilkkukytkintä, kunnes matkamittarin ikkunassa näkyy PIN-koodin viides numero.
Viides matkamittarin näytöllä näkyvä numero on PIN-koodin viides numero.
13
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran .
Viides numero tallentuu. Turvajärjestelmän merkkivalo lopettaa vilkkumisen.
Älykäs turvajärjestelmä kytkeytyy pois päältä.