Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS) -ajonhallintajärjestelmä
RDRS-järjestelmällä varustetuista malleista löytyy luistonestopainike sekä luistoneston kuvake, joka syttyy, kun virrat on kytketty päälle. Katso kohdat Käyttäminen → Ohjaustangon vasemman puolen kytkimet ja Käyttäminen → Mittaristo . RDRS yhdistää REFLEX-linkitetyt jarrut ja kaarreajoon mukautetun ABS-järjestelmän sekä muita lisätoimintoja. Nämä toiminnot parantavat kuljettajan ajoneuvon hallintaa säätelemällä jarrupainetta ja/tai voimansiirtoa, jotta moottoripyörä pysyisi mahdollisimman hyvin hallinnassa. Lisätietoja löydät myös kohdasta www.h-d.com/rdrs
Etujarruvipu
VAROITUS
Älä pane sormia ohjausvivun ja kädensijan väliin. Käden virheellinen paikka voi estää vivun käytön ja aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00032a)
Katso Kuva 1. Etujarruvivulla (1) hallitaan etupyörän jarrua. Vipu on ohjaustangon oikealla puolella. Etujarruvipua käytetään oikean käden sormilla.
Takajarrupoljin
Katso Kuva 1. Takajarrupoljin (2) ohjaa takapyörän jarrua. Poljin on oikealla puolella. Jarrupoljinta käytetään oikealla jalalla.
1Etujarruvipu
2Takajarrupoljin
Kuva 1. Jarrujen hallintalaitteet
Reflex Linked ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä)
Harley-Davidsonin lukkiutumaton jarrujärjestelmä auttaa kuljettajaa pitämään ajoneuvon hallinnassa hätäjarrutuksen aikana. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä valvoo etu- ja takapyörien toimintaa. Se pitää pyörät pyörimässä ja estää niiden hallitsemattoman lukkiutumisen kuivalla asfaltilla sekä liukkailla pinnoilla, kuten soralla, lehtien päällä tai märällä tiellä.
Reflex Linked ABS on normaalia ABS-järjestelmää herkempi ja mahdollistaa tasapainoisemman etu- ja takajarrutuksen erilaisissa jarrutustilanteissa.
Kun nopeus on yli 7 km/h (4 mph), järjestelmä säätää yhdistelmää dynaamisesti jarrujen painamisen määrän ja moottoripyörän nopeuden mukaan niin, että tuloksena on optimoitu jarrutasapaino. Järjestelmä yhdistää jarruja tehokkaammin, kun kuljettaja jarruttaa raskaammin, ja yhdistää vähemmän tai ei lainkaan, kun jarrutus on kevyttä ja nopeus hidas.
HUOMAUTUS
Kun molempia jarruja käytetään, kuljettaja saattaa tuntea palautetta etujarruvivussa tai takajarrupolkimessa dynaamisen tasapainotuksen aikana.
Kun jarrut on yhdistetty, pelkkä etujarruvivun käyttö saa järjestelmän dynaamisesti kohdistamaan jarrutuksen myös taakse. Kun pelkkää takajarrupoljinta painetaan, järjestelmä kohdistaa jarrutuksen myös etujarrusatuloihin. Kun molempia jarruja käytetään, järjestelmä yrittää dynaamisesti tasapainottaa jarrutusta etu- ja takapyörien välillä.
Jos nopeus on alle 3 km/h (2 mph), jarruja ei yhdistetä, jotta ohjattavuus hitaalla nopeudella ei kärsi (esimerkiksi ajettaessa moottoripyörää pysäköintialueella).
Kuinka ABS toimii
ABS määrittää pyörien nopeuden seuraamalla etu- ja takarenkaissa olevia antureita. ABS toimii, jos järjestelmä havaitsee, että yksi tai useampi pyörä hidastuu liian nopeasti, mikä merkitsee lukkiutumisvaaraa, tai jos hidastuminen ei vastaa muistiin tallennettua ehtoa. Järjestelmä säätää jarrupainetta avaamalla ja sulkemalla venttiileitä nopeasti. ABS:n toimiessa järjestelmä vastaa samaa kuin jarrujen pumppaaminen itse. Järjestelmä pystyy toimimaan useita kertoja sekunnissa.
Ajaja tuntee ABS:n toiminnan pienenä värähtelynä käsikahvassa tai jarrupolkimessa. ABS-järjestelmästä voi myös kuulua naksuttavaa ääntä. Molemmat ovat normaalia toimintaa. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Lisätietoa ABS:stä löydät osoitteesta www.h-d.com/rdrs .
ABS-jarrujen oikea käyttö
Vaikka ABS on hyödyksi hätäjarrutuksessa, se ei korvaa turvallista ajotapaa. Turvallisin tapa pysäyttää moottoripyörä on käyttää molempia jarruja.
Harley-Davidson ABS on ohjausta avustava järjestelmä. Tehtäessä hätäjarrutusta pidä jarrut paineistettuina, kun ABS toimii. Älä pumppaa jarruja tai vaihtele niiden painetta. Pyörät eivät lukkiudu ennen kuin jarrutuksen lopussa, jolloin moottoripyörän nopeus on tasolla, jolla ABS-järjestelmää ei enää tarvita.
ABS: renkaat ja vanteet
ABS:llä varustetuissa moottoripyörissä on aina käytettävä Harley-Davidsonin määrittämiä renkaita ja vanteita. ABS seuraa pyörien nopeutta yksittäisten nopeusanturien kautta. Vanteiden läpimitan tai renkaiden koon muuttaminen voi muuttaa pyörintänopeutta. Eri kokoiset renkaat ja vanteet voivat sekoittaa ABS:n kalibroinnin ja heikentää sen kykyä havaita ja ehkäistä pyörien lukkiutumista. Muiden kuin määritettyjen rengaspaineiden käyttö voi vähentää ABS:n jarrutuskykyä. Katso lisätietoja kohdasta .
Taulukko 1. ABS:n käyttäytyminen ja tilat
KÄYTÖS
TILA
ABS-valo palaa jatkuvasti
ABS vika havaittu. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
ABS-valo vilkkuu hitaasti
Tämä ilmaisee tavallisen itsetestausprosessin, kun moottoripyörä kytketään päälle ensimmäistä kertaa ja kun nopeus on alle 5 km/h (3 mph). ABS ei ole toiminnassa ennen kuin valo sammuu. Jos valo vilkkuu yhä nopeuden ollessa yli 5 km/h (3 mph), ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään huoltoa varten.
ABS-valon nopea vilkkuminen ja kiinteästi palava punainen turvallisuus-/vikailmaisimen valo
Tämä viittaa mahdolliseen vikaan jarrujärjestelmässä. Käytä sekä etu- että takajarruja vähentääksesi nopeutta ja pysäyttääksesi moottoripyörän. Jarrujen hallintalaitteet saattavat tuntua jäykiltä käyttöön otettaessa. Jos näin tapahtuu, siirrä moottoripyörä turvalliseen paikkaan pysäyttämistä varten. Vian korjaaminen edellyttää huoltoa ennen kuin ajamista voidaan jatkaa. Ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään huoltoa varten.
Värisevä jarruvipu tai -poljin ABS:n toimiessa
Normaalia toimintaa.
Naksuva ääni ABS:n toimiessa
Normaalia toimintaa.
"Piikin" tunne jarrutettaessa
Normaalia toimintaa. Tämä on selkeimmillään jarrutettaessa vain yhdellä jarrulla (vain etu- tai takajarru). Tulos hidastuksesta, jonka voivat aiheuttaa tiessä olevat töyssyt tai murtumat, moottorijarrutus (moottorin korkeat kierrokset hidastavat takapyörää), kova jarrutus hitaalla nopeudella jne. Tämä johtuu siitä, että ABS muuttaa jarrujen painetta estääkseen hallitsemattoman pyörien lukkiutumisen.
Tilapäisesti jäykkä takajarrupoljin
Normaalia toimintaa. Moottorijarrutus (moottorin korkeat kierrokset) tai vaihtaminen pienemmälle voivat aktivoida ABS:n. Jos takajarrua painetaan samalla kertaa tai heti sen jälkeen, ABS voi olla sulkenut venttiilin ja estänyt paineen pääsyn takajarrulle. Tämä johtuu siitä, että ABS muuttaa jarrujen painetta estääkseen hallitsemattoman pyörien lukkiutumisen.
Renkaiden vinkuna
Normaalia toimintaa. Pinnasta riippuen renkaat voivat vinkua, vaikka pyörä ei lukkiudu.
Musta viiva asfaltissa
Normaalia toimintaa. Pinnasta riippuen renkaat voivat jättää jäljen, vaikka pyörä ei lukkiudu.
Pyörä lukkiutuu hitaassa nopeudessa
Normaalia toimintaa. ABS ei aktivoidu etupyörässä nopeuden ollessa alle 5 km/h (3 mph) tai takapyörässä nopeuden ollessa alle 8 km/h (5 mph).
Lisäominaisuudet
Luistoneston tilat
Sadetila: käytetään, kun pito-ominaisuudet ovat heikentyneet, esim. märällä tiellä tai soralla.
Tietila: Käytetään optimaalisissa ajo-olosuhteissa, kuten kuivilla päällystetyillä teillä.
Lisätietoja luistonestosta, ks. Käyttäminen → Luistonesto .
Ajoneuvon pidon valvonta (VHC)
VHC-järjestelmä käyttää jarrupainetta, jotta moottoripyörä ei luisu taaksepäin kaltevalla alustalla ja liikkeelle lähteminen helpottuu esim. mäessä, sillalla tai pysäköintialueen ajoluiskalla. Kun VHC-järjestelmä on käytössä, se ylläpitää jarrupainetta ja estää moottoripyörää liikkumasta, vaikka kuljettaja vapauttaa jarrujen hallintalaitteet. Järjestelmä ylläpitää jarrujen painetta, kunnes kuljettaja käyttää kaasua ja kytkintä liikkeellelähtöön.
HUOMAUTUS
VHC-järjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi seisontajarruna.
Käyttöönotto : kuljettaja ottaa VHC-järjestelmän käyttöön lisäämällä painetta joko etujarruvipuun tai takajarrupolkimeen sen jälkeen, kun moottoripyörä on pysähtynyt kokonaan. VHC-merkkivalo syttyy vahvistukseksi, että kuljettaja on ottanut VHC-järjestelmän käyttöön, ja ABS-järjestelmä ylläpitää jarrupainetta, kun kuljettaja vapauttaa jarruvivun/-polkimen.
Käytöstäpoisto: VHC kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä, kun kuljettaja aloittaa liikkeellelähdön tai painaa ja vapauttaa jommankumman jarrujen hallintalaitteen. VHC voi kytkeytyä pois käytöstä, jos kuljettaja kierrättää moottoria voimakkaasti kytkinvipu painettuna kahvaa vasten. VHC kytkeytyy pois käytöstä myös, jos kuljettaja laskee seisontatuen maahan malleissa, joissa on seisontatuen tunnistin (ei kaikilla markkina-alueilla), tai vaihtaa vaihteen vapaalle malleissa, joissa ei ole seisontatuen tunnistinta. VHC kytkeytyy pois käytöstä, kun moottori sammuu. Useimmissa tilanteissa VHC-järjestelmä kytkeytyy pois päältä noin viidessä minuutissa. Tällöin merkkivalo välähtää ja VHC-järjestelmän toiminta lakkaa, jos kuljettaja ei tee mitään. (VHC voi kytkeytyä pois käytöstä alle viidessä minuutissa ylikuumenemisen estämiseksi, jos sitä käytetään usein jyrkissä rinteissä.)
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)
TPMS varoittaa kuljettajaa matalasta rengaspaineesta. Oikean rengaspaineen ylläpitäminen on tärkeää sekä turvallisuuden että renkaan käyttöiän kannalta. Matkamittarin näytöllä näkyy etu- ja takarenkaan nykyinen paine, ks. Käyttäminen → Matkamittarin ikkunan näytöt . Rengaspaineen merkkivalon syttyminen varoittaa kuljettajaa matalasta rengaspaineesta, ja rengaspaine on tällöin syytä tarkistaa, ks. Käyttäminen → Mittaristo .