VAROITUS
Automaattisesti syttyvän ajovalon ansiosta muiden ajoneuvojen kuljettajat huomaavat moottoripyörän helpommin. Varmista, että ajat aina ajovalo päällä. Kuljettajan huono näkyvyys liikenteessä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00030b)
HUOMAUTUS
Mukautuvan Valodiodi (LED) ajovalon suuntaus suoritetaan sekä lähi- että kaukovaloille . Lue nämä ohjeet huolella mukautuvan LED ajovalon suuntaamiseksi.
HUOMAUTUS
Mukautuvaa optiikkaa ei voi kohdistaa. Niiden sijainti ajovalon sisällä on muuttumaton.
 1. Tarkista rengaspaineet.
 2. Säädä takaiskunvaimentimet kuljettajalle ja tarkoitetulle kuormalle.
 3. Täytä polttoainesäiliö tai lisää yhtä paljon painolastia.
 4. HUOMAUTUS
  Valitse seinä, jolla on vain vähän valoa.
 5. Katso Kuva 2. Pysäköi moottoripyörä kohtisuoraan (1) seinään nähden.
 6. Aseta moottoripyörä siten, että etuakseli on 7,6 m (25 ft) (3) seinästä.
 7. Piirrä pystysuora keskiviiva (2) seinään.
 8. HUOMAUTUS
  Katso Kuva 1. Ylempi linssi on LED-ajovalojen lähivalo.
 9. Katso Kuva 2. Suuntaa kuormitetun moottoripyörän etupyörä suoraan kohti seinää. Mittaa etäisyys (4) lattiasta lähivalopolttimon keskikohtaan.
 10. Piirrä vaakasuora viiva (5) pystysuoran viivan läpi lähivalojen keskiviivan korkeudelle.
 11. Tarkista ajovalon kohdistus. Ajovalo on kohdistettu oikein, kun valokeilan keskustan yläosa sijoittuu kuvan osoittamalla tavalla, kun lähivalot on kytkettynä.
 12. Varmista, että kaikki muut valot ovat pois päältä (OFF) kohdistuksen aikana.
1Lähivalon keskiviiva
2Signature ring (seisontavalo kansainvälisissä malleissa)
3Mukautuva optiikka
Kuva 1. Ajovalon komponentit
1Kohtisuora viiva
2Pystyviiva
37,6 m (25 ft)
4Lähivalon linssin keskiviiva
5Vaakasuuntainen viiva – kohdista lähivalon valokeilan vasempaan yläreunaan (pystysuuntaista kohdistusta varten)
Kuva 2. Ajovalon suuntaus: LED muovautuva tyyppi (tyypillinen)
Kaukovalon kohdistus (vasemmalta oikealle -kohdistus)
 1. Varmista, että ajovalon linssi on kohtisuorassa etuhaarukkaan nähden, jotta vasen-oikea-kohdistus onnistuu.
 2. Katso Kuva 3. Kun moottoripyörä on kuormitettu ja pystyssä, kohdista etupyörä suoraan kohti seinää.
 3. Laita kaukovalo päälle. Kohdista kaukovalon keilan keskus siten, että valokeilan synnyttämä kuvio on symmetrinen pystyviivan (3) vasemmalla ja oikealla puolella.
1Kaukovalon valokuvion ääriviivat
2Vaakaviiva
3Vaaka- ja pystysuuntaisen viivan leikkauspiste
Kuva 3. Ajovalon kaukovalon kohdistus
Lähivalon kohdistus (pystysuuntainen kohdistus)
1. Katso Kuva 4. Kohdista lähivalon valokuvion (3) vaakasuuntainen leikkauslinja seinälle piirrettyyn vaakaviivaan (2).
1Lähivalon valokuvion ääriviivat
2Vaakaviiva
3Lähivalon valokuvion leikkauslinja
4Pystyviiva
Kuva 4. Ajovalon lähivalon kohdistus
Säätäminen
HUOMAUTUS
Älä poista säätörengasta ajovalon säätöä varten.
 1. Aseta LED-ajovalo lähivaloon.
 2. Katso Kuva 5. Asenna 5/32 pallopäinen kuusioavain säätörenkaan säätölovien läpi.
  1. Vaakasuuntaus: Säädä valokeilaa vasemmalle tai oikealle kääntämällä vaakasuuntaista säätöruuvia (1).
  2. Pystysuuntaus: Säädä valokeilaa ylös tai alas kääntämällä pystysuuntaista säätöruuvia (2).
 3. Katso Kuva 2. Säädä ajovaloa, kunnes valonsäde on keskellä kuvan osoittamalla tavalla.
1Vaakasuunnan säädin
2Pystysuunnan säädin
Kuva 5. Ajovalon säätimet: Kaikki muut katemallit kuin runkoon asennettava kate (tyypilliset)