Harley-Davidson takaa, että Harley-Davidson radiossasi ei ole tehtaalla syntyneitä virheitä tai vikoja sekä käytettyjen materiaalien että valmistuksen osalta, normaalissa käytössä, kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan alkaen seuraavista ajankohdista aiemmasta a) sen moottoripyörän alkuperäinen ostopäivä, johon radio on asennettu, tai (b) kun moottoripyörän vuosimallin, johon radio on asennettu, valmistusvuoden viimeisestä päivästä on kulunut kolme vuotta. Jos moottoripyörä myydään takuuaikana, takuuajan jäljellä oleva osa siirtyy uudelle omistajalle tai uusille omistajille. Jos moottoripyörää on käytetty esittelytuotteena tai yrityksen moottoripyöränä, takuuaika on ehkä alkanut ja/tai päättynyt ennen alkuperäistä myyntipäivää. Saat lisätietoja valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
Takuu ei koske virheellisestä käytöstä, käytöstä väärään tarkoitukseen tai virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vikoja tai vaurioita eikä sellaisen moottoripyörän radiossa ilmenneitä vikoja tai vaurioita, joka on rekisteröity Harley-Davidson Motor Companyllä keräilyajoneuvoksi. Rajoitettu takuu ei kata synkronointivikoja tai radion virheellistä toimintaa, jotka ovat seurausta epäyhteensopivan puhelimen tai muun tallennusvälineen (MP3, muistitikku, yms.) käytöstä. Saat lisätietoja valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä. Jälkiasenteisten osien käyttö voi kumota takuun kokonaan tai osittain.
Tämä rajoitettu takuu ei korvaa korjauksia tietyissä olosuhteissa. Esimerkkejä ovat mm. seuraavat:
Omistaja toimittaa moottoripyörän kokonaisine äänilaitteistoineen valtuutetulle Harley-Davidson-jälleenmyyjälle takuukorjauksia varten omalla kustannuksellaan. Valtuutetut Harley-Davidson-jälleenmyyjät tarjoavat takuun piiriin kuuluvan palvelun normaalina työaikana valtuutetun jälleenmyyjän työmäärän ja vaadittujen varaosien saatavuuden mukaan.
Tämän takuun perusteella suoritettava korvaus rajoittuu vialliseksi todettujen osien korjaukseen tai vaihtamiseen (mihin voi sisältyä tehdaskorjattu vaihtoradio) , tarvittavat varaosat ja työ mukaan lukien. TAKUU EI KATA VIALLISEKSI TODETUN OSAN AIHEUTTAMIA VÄLILLISIÄ TAI EPÄSUORIA VAHINKOJA, KUSTANNUKSIA TAI KULUJA, MUKAAN LUKIEN AJAN MENETYSTÄ, VAIVANNÄKÖÄ, KAUPALLISISTA TAPPIOTA TAI MOOTTORIPYÖRÄN MENETETTYJÄ KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA.
RADIOLAITTEELLE EI MYÖNNETÄ MUITA TAKUITA. RADIOON LIITTYVÄT IMPLISIITTISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU KAUPALLISELLE HYÖDYNNETTÄVYYDELLE TAI SOVELTUVUUDELLE TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RAJOITTUVAT TAKUUN KESTOAIKAAN.
HARLEY-DAVIDSON JA SEN VALTUUTETUT EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MENETETYSTÄ AJASTA, VAIVANNÄÖSTÄ, MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖAJAN MENETYKSESTÄ, KAUPALLISISTA TAPPIOISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA.
Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli välillisiin tai epäsuoriin vahinkoihin liittyviä rajoituksia. Tällöin edellä esitetty rajoitus ei ole voimassa.
Muut oikeudet
Tämä takuu antaa omistajalle tietyt lainmukaiset oikeudet. Lisäksi omistajalla saattaa olla muita oikeuksia käyttömaan lainsäädännön mukaan.