Oikeutesi kuluttajana
Tämän H-D-radion takuun mukaiset oikeutesi ovat lisäyksiä niihin muihin oikeuksiin, joita sinulla voi olla radioon ja sen asennukseen liittyen Australian ja Uuden-Seelannin lakien nojalla, kuluttajansuojalait mukaan lukien, eivätkä ne vähennä kyseisiä oikeuksia.
Australiassa tuotteisiimme liittyy takuita, joita ei voi poissulkea Australian kuluttajalainsäädännön mukaisesti. Olet oikeutettu korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen merkittävästä viasta sekä korvaukseen mistä tahansa muusta kohtuudella odotettavissa olevasta menetyksestä tai vahingosta. Sinulla on myös oikeus korjauttaa tai vaihdattaa tuote, jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä ja vikaa ei katsota merkittäväksi.
Myös Uudessa-Seelannissa tuotteisiimme liittyy takuita, joita ei voi poissulkea Uuden-Seelannin kuluttajatakuita koskevan lain mukaisesti.
Takuu
Takuun myöntää Harley-Davidson Motor Company P.O. Box 653, Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A, puhelin: +1 (414 343 4056), (jäljempänä ”Harley-Davidson”).
Harley-Davidson takaa, että valtuutettu Harley-Davidson-jälleenmyyjä korjaa tai vaihtaa Harley-Davidson-radion, jos siinä havaitaan normaalissa käytössä materiaaleihin tai työnlaatuun liittyvä vika alla kuvatun takuuajan aikana.
Tällainen korjaus on Harley-Davidsonin yksinomainen velvoite sekä omistajan yksinomainen hyvitys tämän H-D-radion takuun nojalla. Omistajalla voi kuitenkin olla muita oikeuksia Australian ja Uuden-Seelannin lakien nojalla, kuten yllä on kuvattu.
Huomaa, että korjattavaksi toimitetut tuotteet voidaan korjaamisen sijaan korvata vastaavan tyyppisillä kunnostetuilla tuotteilla. Tuotteiden korjaamisessa voidaan käyttää kunnostettuja osia.
Takuuaika
Takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta alkaen siitä päivämäärästä, joka on aikaisempi:
(a) moottoripyörän, johon radio on asennettu, toimituspäivä valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä ensimmäiselle ostajalle tai
(b) päivämäärä, joka on kolme vuotta moottoripyörän, johon radio on asennettu, mallivuoden viimeisestä päivästä (ellei moottoripyörää ole myyty ostajalle ennen tätä).
Jos moottoripyörä myydään takuuaikana, H-D-radion takuun jäljellä oleva osa siirtyy uudelle omistajalle. Lisätietoja omistajuuden muutosten ilmoittamisesta on käyttöohjekirjan osiossa OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT.
Huomautus: Jos moottoripyörää on käytetty esittelytuotteena tai yrityksen moottoripyöränä, takuuaika on ehkä alkanut ja/tai päättynyt ennen alkuperäistä myyntipäivää. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
Poikkeukset
H-D-radion takuu ei koske virheellisestä käytöstä, käytöstä väärään tarkoitukseen tai virheellisestä asennuksesta aiheutuneita vikoja tai vaurioita eikä sellaisen moottoripyörän radiossa ilmenneitä vikoja tai vaurioita, joka on rekisteröity Harley-Davidson Motor Companyllä keräilyajoneuvoksi. Rajoitettu takuu ei kata synkronointivikoja tai radion virheellistä toimintaa, jotka ovat seurausta epäyhteensopivan puhelimen tai muun tallennusvälineen (MP3, muistitikku, yms.) käytöstä. Saat lisätietoja Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
Takuukorjaukset
Omistaja toimittaa moottoripyörän kokonaisine äänilaitteistoineen valtuutetulle Harley-Davidson-jälleenmyyjälle takuukorjauksia varten omalla kustannuksellaan.
Harley-Davidsonin valtuutettujen jälleenmyyjien verkosto on suuri ja laajenee edelleen. Saat lähimmän jälleenmyyjän päivitetyt yhteystiedot käymällä verkkosivustossa www.h-d.com.au.