Vaihda moottoriöljy useammin kylmässä ilmastossa. Jos moottoripyörää käytetään usein lyhyisiin matkoihin (alle 24 km (15 mi)) lämpötilan ollessa alle 16 °C (60 °F), öljynvaihtoväli tulee lyhentää 2 400 kilometriin (1 500 mailiin).
HUOMAUTUS
Öljyä pitää vaihtaa useammin, kun ulkoilman lämpötila on matalampi.
Moottorissa syntyy vesihöyryä palamisen normaalina sivutuotteena . Kun moottoria käytetään kylmällä ilmalla, osa vesihöyrystä tiivistyy vedeksi moottorin sisällä oleville kylmille pinnoille. Pakkasella tämä vesi muuttuu sohjoksi tai jääksi. Jos moottoria ei lämmitetä käyttölämpötilaansa, kertynyt sohjo tai jää tukkii öljyputket ja vahingoittaa moottoria. Ajan myötä kertyy vettä, joka sekoittuu moottoriöljyyn ja muodostaa moottoria kuluttavaa lietettä.
Jos moottorin annetaan lämmetä normaaliin käyttölämpötilaan, valtaosa vedestä haihtuu ja poistuu kampikammion huohotusaukkojen kautta.