VAROITUS
Tämä vianmääritysosa on tarkoitettu vianetsinnän avuksi. Lue korjaamokäsikirja, ennen kuin teet korjaustöitä. Virheelliset korjaukset tai huoltotoimet voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00080a)
Käytä vianmääritykseen seuraavia tarkistuslistoja. Tarkista jokainen syy huolellisesti, sillä ongelma voi johtua useammasta kuin yhdestä syystä.