Kaikki Kalifornian osavaltiossa ja tietyillä kansainvälisillä markkinoilla myydyt uudet Harley-Davidson-moottoripyörät sisältävät haihtumispäästöjen hallintajärjestelmän. Järjestelmä vastaa valmistushetkellä voimassa olleita CARB-säädöksiä sekä paikallisia säädöksiä.
Järjestelmä vaatii hieman ylläpitoa. Tarkista järjestelmä säännöllisesti letkujen virheellisen reitityksen, vääntymien tai tukoksien varalta ja varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat hyvin paikoillaan. Tarkista kiinnikkeiden kireys säännöllisesti.