Seuraava takuu koskee äänenvaimennusjärjestelmää ja täydentää MOOTTORIPYÖRÄN RAJOITETTUA TAKUUTA sekä PÄÄSTÖVÄHENNYSJÄRJESTELMÄN RAJOITETTUA TAKUUTA ja on voimassa vain USA:ssa ostetuissa Harley-Davidson-moottoripyörissä.
Harley-Davidson takaa ensimmäiselle omistajalle ja sitä seuraaville omistajille, että tämä ajoneuvo on suunniteltu ja valmistettu niin, että se on myyntihetkellä siihen sovellettavien U.S. Environmental Protection Agencyn määräysten mukainen (ja testattu F-76 Drive-By -menetelmän mukaisesti) ja että siinä ei ole tehtaan materiaali- tai valmistusvirheitä, joiden takia se ei täyttäisi U.S. Environmental Protection Agencyn standardien vaatimuksia yhden (1) vuoden ajan sen jälkeen, kun moottoripyörä on hankittu valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä, tai yhden (1) vuoden ajan [kahden] vuoden kuluttua mallivuoden viimeisestä päivästä tai 6.000 km (3730 mi) matkan kuluessa, sen mukaan, kumpi näistä täyttyy ensin. Jos moottoripyörä myydään takuuaikana, takuuajan jäljellä oleva osa siirtyy uudelle omistajalle. Jos moottoripyörää on käytetty esittelytuotteena tai yrityksen moottoripyöränä, takuuaika on ehkä alkanut ja/tai päättynyt ennen alkuperäistä myyntipäivää. Saat lisätietoja valtuutetulta Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
MOOTTORIPYÖRÄLLE EI MYÖNNETÄ MUITA TAKUITA (ERILLISET MOOTTORIPYÖRÄ- JA PÄÄSTÖTAKUUT POIS SULKIEN). IMPLISIITTISET TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT KAUPALLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RAJOITTUVAT TÄMÄN TAKUUN KESTOAIKAAN.
Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli takuunrajoituksia. Tällöin edellä esitetty rajoitus ei ole voimassa.
Takuu tulee voimaan päivänä, jona moottoripyörä toimitetaan vähittäismyynnistä ensimmäiselle ostajalle, tai käyttöönottopäivänä, jos moottoripyörä otetaan esittely- tai yrityskäyttöön ennen sen tuloa vähittäismyyntiin.
ÄÄNENVAIMENNUSJÄRJESTELMÄN TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA
  1. Viat, jotka aiheutuvat käyttöohjekirjassa määritetystä virheellisestä käytöstä, muutosten tekemisestä tai huollon tekemättä jättämisestä.
  2. Äänenvaimennusjärjestelmän (sisältää pakoputkiston ja ilmanotto- ja ilmansuodatinjärjestelmän) minkä tahansa osan korvaaminen, poistaminen tai muuttaminen osilla, joita ei ole hyväksytty katukäyttöön tarkoitetussa ajoneuvossa käytettäviksi.
  3. Moottoripyörä, jonka matkamittarilukemaa on muutettu niin, ettei todellista lukemaa voida määrittää.
  4. LAIN TARKOITTAMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI HARLEY-DAVIDSON JA SEN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA MENETETYSTÄ AJASTA, VAIVANNÄÖSTÄ, AJAN MENETYKSESTÄ, MOOTTORIPYÖRÄN KÄYTTÖAJAN MENETYKSESTÄ, KAUPALLISISTA TAPPIOISTA TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA.
Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli välillisiin tai epäsuoriin vahinkoihin liittyviä rajoituksia. Tällöin edellä esitetty rajoitus ei ole voimassa.
Muut oikeudet
Tämä rajoitettu takuu antaa omistajalle tietyt lainmukaiset oikeudet. Lisäksi omistajalla saattaa olla muita oikeuksia käyttömaan lainsäädännön mukaan.
Huoltosuosituksia
Suosittelemme, että teetät kaikki äänenvaimennusjärjestelmän huoltotyöt alkuperäisiä Harley-Davidson-varaosia käyttävässä valtuutetussa Harley-Davidson-huollossa. Äänenvaimennusjärjestelmän huolto-, osanvaihto- tai korjaustyöt voi tehdä mikä tahansa ammattitaitoinen huoltoliike tai kuka tahansa ammattitaitoinen henkilö. Muita kuin alkuperäisiä Harley-Davidson-osia saa käyttää vain, jos niiden on todettu vastaavan U.S. Environmental Protection Agencyn standardien vaatimuksia.