VAROITUS
Katso käyttöohjekirjan lisävarusteita ja kuormaa käsittelevää osaa. Väärä kuormaus tai lisävarusteiden asennus voi aiheuttaa komponenttien rikkoutumisen ja heikentää moottoripyörän vakautta, ajo-ominaisuuksia ja suorituskykyä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00021b)
VAROITUS
Älä ylitä moottoripyörän suurinta sallittua omapainoa tai akselipainoa. Ylikuormittaminen voi aiheuttaa komponenttien rikkoutumisen ja heikentää moottoripyörän vakautta, ajo-ominaisuuksia ja suorituskykyä, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00016f)
VAROITUS
Virheellinen kuormitus tai väärin asennetut lisävarusteet voivat heikentää moottoripyörän vakautta ja ohjattavuutta, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00095a)