Laturi ei lataa
  1. Säädintä ei ole maadoitettu. Ota yhteys jälleenmyyjään.
  2. Moottorin maadoitusjohdin on irti tai poikki. Ota yhteys jälleenmyyjään.
  3. Latausvirtapiirin johdot ovat löysällä tai katkenneet. Ota yhteys jälleenmyyjään.
Laturin latausjännite on alhainen
  1. Akku on huonokuntoinen.
  2. Lisävarusteita on liikaa.
  3. Liitännät ovat löysällä tai hapettuneet.
  4. Tyhjäkäyntijaksot tai hitaan ajon jaksot ovat liian pitkiä.