Irrottaminen
HUOMAUTUS
Irrota matkustajan satulan hihna, ennen kuin poistat satulan. Muuten takalokasuojan maalipinta voi vahingoittua. (00225a)
  1. Katso Kuva 3. Avaa oikean sivulaukun kansi. Irrota ruuvi (1) satulan hihnan pidikkeestä.
  2. Vapauta hihna kiinnikkeestä vetämällä hihnaa (2) ylöspäin. Siirrä matkustajan satulan hihna satulan sivulle.
  3. Irrota satulan kiinnike takalokasuojan päältä irrottamalla kiinnitysruuvi (3).
  4. Katso Kuva 1. Vapauta kieleke istuimesta painamalla istuinta taaksepäin.
  5. Katso Kuva 2. Irrota satulan liitinpuolisko (1) virtaliitinpuoliskosta.
  6. Irrota satula.
Asentaminen
1. Kytke lämmitettävän satulan liitin virtaliittimeen, joka sijaitse rungon takaosassa akun vasemmalla puolella.
2. Aseta satula rungon takaosan päälle.
3. Katso Kuva 1. Työnnä satulan etuosaa alas- ja taaksepäin, kunnes sen kieleke kiinnittyy rungon istuimen koloon.
4. Katso Kuva 3. Työnnä satulaa eteenpäin, kunnes takalokasuojassa oleva kiinnitysmutteri osuu kiinnikkeen reiän keskelle.
5. Asenna satulan kiinnitysruuvi (3). Kiristä momenttiin 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs).
HUOMAUTUS
Jos satulan kiinnitysmutteri on vaurioitunut tai kadonnut, lue korjaamokäsikirjan ohjeet.
6. Varmista satulan kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin.
7. Katso Kuva 3. Asenna satulan hihnan pää hihnakiinnikkeen koloon. Asenna satulan hihnakiinnikkeen pidike. Kiristä momenttiin 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs).
Kuva 1. Satulan kieleke
1Vastake
2Asennuskolo
Kuva 2. Satulan kiinnityskolo
1Satulan hihnan ruuvi
2Satulan hihna
3Satulan ruuvi
Kuva 3. Satulan hihnan ruuvi