EPA-melusäädökset vaativat, että seuraavat lauseet ovat mukana käyttöohjekirjassa.
EPA-säädökset
MELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN MUOKKAAMINEN KIELLETTY: Yhdysvaltain liittovaltion laki kieltää seuraavat toimet tai niiden aiheuttamisen: (1) Uuden laitteen melua rajoittamaan tarkoitetun osan tai suunnittelupiirteen poistaminen tai tekeminen toimintakyvyttömäksi muuten kuin huoltoa, korjausta tai vaihtoa varten ennen sen myyntiä, toimitusta loppuasiakkaalle tai käytön aikana, sekä (2) ajoneuvon käyttäminen sen jälkeen, kun tällainen laite tai suunnittelupiirre on poistettu tai tehty toimintakyvyttömäksi kenen tahansa toimesta.
ALLA ON LUETELTU MUOKKAAMISEKSI LASKETTUJA TOIMENPITEITÄ:
  1. Äänenvaimentim(i)en ja/tai koko pakokaasujärjestelmän korvaaminen osilla, joita ei ole hyväksytty melultaan katukäyttöön.
  2. Äänenvaimentimen sisäosien poistaminen tai muokkaaminen.
  3. Ilmanotto/ilmansuodatinlaitteiston korvaaminen toisella, jota ei ole hyväksytty melultaan katukäyttöön.
  4. Ilmanotto/ilmansuodatinlaitteiston muokkaaminen siten, että ajoneuvo ei ole enää hyväksytty melultaan katukäyttöön.
Harley-Davidson suosittelee, että kaikki äänenvaimennukseen liittyvä huolto tehdään hyväksytyllä Harley-Davidson-jälleenmyyjällä käyttäen Genuine Harley-Davidson -osia.