Katso Kuva 1. Lämmitettävillä kahvoilla varustetuissa malleissa on lämmityksen säädin vasemman kahvan päässä.
Valitse haluttu asetus kääntämällä säädintä siten, että asetus kohdistuu kahvassa olevaan nuoleen. Lämmitysasetukset ovat väliltä 1 (minimi)–6 (huippu). Sammuta lämmitys kääntämällä säädin sammutuskuvan kohdalle.
Kahvoissa on termostaattiohjaus, jolloin niiden lämpötila pysyy samana riippumatta ulkolämpötilan muutoksista. Akun kulumisen välttämiseksi kahvojen lämmitystä tulisi käyttää vain moottorin käydessä.
Termostaattiohjauksen tunnistin sijaitsee vasemman käsikahvan sisällä. Tasaisimmat tulokset saadaan pitämällä jatkuvasti kiinni sekä vasemmasta että oikeasta käsikahvasta. Jos kahvat eivät lämpiä, katso kohta Vianmääritys → LÄMMITETYT KAHVAT.
HUOMAUTUS
Kahvojen lämpiäminen täysin kestää noin 20 minuuttia.
1Säädin
2Lämmitys pois päältä
Kuva 1. Lämmitettävät kahvat