Jos sinulla on kysyttävää liittyen moottoripyöräsi toimintaan tai tässä kuvatun takuun soveltamiseen, tai et ole tyytyväinen Harley-Davidson-jälleenmyyjältä saamaasi palveluun, toimi seuraavasti:
  1. Ota yhteyttä myyjä- ja/tai huoltoliikkeeseen ja keskustele myynti- tai huoltopäällikön kanssa.
  2. Jos ongelmaasi ei saada ratkaistua tyydyttävästi jälleenmyyjällä, ota yhteyttä Harley-Davidsonin Customer Support Centeriin lähettämällä kirje asiasta alla olevaan osoitteeseen tai soittamalla alla olevaan puhelinnumeroon.
Yhdysvalloissa niin sanottujen virhevastuulakien (lemon laws) perusteella sinulla saattaa olla oikeuksia, joita ei mainita tässä. Asuinvaltiosi sallimassa määrin Harley-Davidson edellyttää, että lähetät ensin kirjallisen ilmoituksen moottoripyörän viasta tai takuupoikkeamasta Harley-Davidsonille. Harley-Davidson tutkii kysymyksesi ja varmistaa tyytyväisyytesi moottoripyörään suorittamalla vaaditut korjaukset rajoitetun Harley-Davidsonin takuun ehtojen mukaisesti. Harley-Davidson toivoo, että valitus lähetetään Harley-Davidson Customer Support Centeriin.
Tämä takuu ei ole vakuutus siitä, että Harley-Davidson-moottoripyörässä ei esiinny vikoja. Suunnittelu- ja valmistusprosessin aikana moottoripyörään voi tahattomasti syntyä vikoja, joista seuraa korjaustarvetta. Tämän vuoksi Harley-Davidson tarjoaa rajoitetun takuun, jonka nojalla voidaan korvata osien toimintahäiriöitä tai vikaantumista aiheuttavat viat takuuaikana. Tämän kirjallisen takuun tai muun välillisen takuun mukainen korvaus rajoittuu viallisen osan korjaamiseen, vaihtoon tai säätöön. Korvauksen katsotaan täyttäneen tarkoituksensa, kunhan Harley-Davidson on valtuutettujen jälleenmyyjiensä kautta halukas ja kykenevä korjaamaan, vaihtamaan tai säätämään viallisia osia kuvatulla tavalla. Harley-Davidsonin mahdollinen vastuu ei missään tapauksessa ylitä tällaisen vian korjaamisen kustannuksia, ja vastuu päättyy takuun umpeuduttua.