HUOMAUTUS
Tarkista moottoripyörän vaihteistoöljy ympäristön lämmössä. Tarkista vaihteiston mittatikun O-rengas. Vaihda se tarvittaessa.
1. Pysäköi moottoripyörä tasaiselle alustalle seisontatuen varaan.
2. Katso Kuva 1. Irrota vaihteiston täyttötulppa ja mittatikku. Pyyhi mittatikku puhtaaksi.
3. Laita öljysäiliön täyttötulppa ja mittatikku paikoilleen, kunnes O-rengas koskettaa koteloa. Älä kiristä.
4. Katso Kuva 2. Irrota öljysäiliön täyttötulppa ja öljytikku. Tarkista mittatikusta vaihteistoöljyn määrä. Öljytason on oltava lisäysmerkin (A) (1) ja täynnä-merkin (F) (2) puolivälissä.
5. Jos öljyn taso on alhainen, lisää suositeltua Harley-Davidson-voiteluöljyä siten, että taso on A- ja F-merkkien välissä. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
6. Asenna täyttötulppa/mittatikku. Kiristä määritettyyn kiristysmomenttiin.
Vääntömomentti: 2,8–8,5 N·m (25–75 in-lbs) Vaihteistoöljyn täyttötulppa/mittatikku
Kuva 1. Vaihteistoöljyn täyttötulpan/mittatikun sijainti
1Lisää (A)
2Täynnä (F)
Kuva 2. Vaihteistoöljyn taso
Taulukko 1. Suositeltu voiteluöljy
VOITELUÖLJY
TÄYTTÖMÄÄRÄ*
fl oz
l
SCREAMIN' EAGLE SYN3 FULL SYNTHETIC MOTORCYCLE LUBRICANT 20W50
tai
FORMULA+ VAIHTEISTON JA ENSIÖKETJUN VOITELUÖLJY
28
0,83
*Arvio. Tarkista taso. Lisää voiteluöljyä, kunnes taso on suositusten mukainen.