Irtikytkeminen ja irrottaminen
1. Irrota satula.
2. Katso Kuva 1 . Vapauta ECM (1) ylätelineestä. Siirrä se pois tieltä.
3. Jos avaussolenoidi (2) on asennettu, vapauta se ylätelineestä liikuttamalla eteenpäin.
4. Turvajärjestelmällä varustetut mallit: Vapauta HFSM-antenni (3) ylätelineestä ja siirrä se pois tieltä.
5. Irrota liittimet (7) ylätelineen pidikkeistä.
6. Irrota ruuvit (5).
7. Katkaise nippusiteet (4). Siirrä johdinsarjoja niin, että ylätelineelle jää enemmän tilaa.
8. Työnnä ylätelinettä eteenpäin ja irrota ylätelineen etuosa pidikkeen etuosasta. Poista yläteline.
9. Käytä seuraavaa toimintatapaa sammuttaaksesi sähköjärjestelmän ennen kuin katkaiset virran. Näin vältät vaurioittamasta sähkökomponentteja.
a. Tarkista, että kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä moottoripyörästä.
b. Käännä virtakytkin ON-asentoon.
c. Poista vasen sivukate.
d. Poista pääsulake sen liittimestä.
VAROITUS
Irrota miinuskaapeli (-) ensin. Jos positiivinen (+) kaapeli osuu pyörän runkoon, kun negatiivinen (-) kaapeli on liitettynä, syntyy kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa akun räjähtämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00049a)
10. Katso Kuva 2 . Kytke irti molemmat akkukaapelit, negatiivinen kaapeli ensin.
11. Kohota akkua hihnaa nostamalla. Kun akkua on irrotettu tarpeeksi, että siitä saa hyvän otteen, tartu akkuun ja irrota se kokonaan.
Asentaminen ja kytkeminen
1. Käännä virta pois (OFF).
2. Ohjaa akun hihna taaksepäin akkukotelon alta ja sitten rungon poikittaistuen ylitse.
3. Katso Kuva 2 . Aseta akku akkukoteloon liitinpuoli eteenpäin.
VAROITUS
Liitä akun pluskaapeli (+) ensin. Jos positiivinen (+) kaapeli osuu pyörän runkoon, kun negatiivinen (-) kaapeli on liitettynä, syntyy kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa akun räjähtämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00068a)
HUOMAUTUS
Liitä kaapelit oikeisiin napoihin. Muuten pyörän sähköjärjestelmä voi vahingoittua. (00215a)
HUOMAUTUS
Älä kiristä kaapelikenkiä liikaa. Käytä ohjearvojen mukaista momenttia. Pulttien liikakiristys voi vahingoittaa akun napoja. (00216a)
4. Kytke molemmat akkukaapelit, liitä pluskaapeli ensin. Kiristä.
Vääntömomentti: 6,8–7,9 N·m (60–70 in-lbs) Akkunavan pultti
HUOMAUTUS
Pidä akku puhtaana ja voitele navat vaseliinilla, jotta ne eivät syövy. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa akun napojen vahingoittumisen. (00217a)
5. Voitele akun molemmat navat vaseliinilla tai ELECTRICAL CONTACT LUBRICANT -voiteluaineella.
6. Taita akun hihna eteenpäin akun yläosan yli.
7. Katso Kuva 1 . Aseta yläteline paikalleen ja kiinnitä pidikkeen salpa.
8. Kiinnitä yläteline rungon poikittaistukeen kiinnikkeillä (5). Kiristä.
Vääntömomentti: 8,1–10,9 N·m (72–96 in-lbs) Ylätelineen ruuvit
9. Kiinnitä HFSM-antenni (3) ja avaussolenoidi (2) ylätelineeseen. Tarkista, että kaikki muut liittimet ja johdot on vedetty avaussolenoidin kiinnityskielen alapuolelta.
10. Kiinnitä liittimet (7) ylätelineen pidikkeisiin.
11. Kiinnitä ECM (1) paikalleen ylätelineeseen.
12. Kiinnitä johdotukset runkoon nippusiteillä (4).
13. Asenna satula. Kun satula on asennettu, varmista sen kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin.
14. Asenna pääsulake.
15. Asenna vasen sivukate paikalleen.
1ECM
2Avaussolenoidi
3HFSM-antenni
4Nippusiteet
5Ruuvit (2)
6Pidike (ei näy)
7Liittimet (2)
Kuva 1. Yläteline
1Nostohihna
2Positiivinen napa
3Negatiivinen napa
Kuva 2. Akkulokero