Turvajärjestelmän voi kytkeä päälle siten, että liiketunnistin ohitetaan yhden sytytysjakson ajaksi. Moottoripyörää voidaan tällöin liikuttaa, vaikka turvajärjestelmä on käytössä. Moottoripyörää ei voi kytkeä päälle tai käynnistää kuljetustilassa ennen kuin kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä moottoripyörästä.
Kuljetustilaan siirtyminen
  1. Pidä kauko-ohjain lähetysetäisyydellä ja paina pysäytyskytkin AJA-asentoon.
  2. Paina pysäytyskytkin POIS päältä.
  3. Paina vasenta ja oikeaa suuntavilkkukytkintä yhtä aikaa viiden sekunnin kuluessa siitä, kun pysäytyskytkin on käännetty POIS päältä.
  4. Suuntavilkut välähtävät ensin kerran ja sitten kolme kertaa sen merkiksi, että turvajärjestelmä on kytkeytynyt päälle kuljetustilassa.
Kuljetustilasta poistuminen
Käännä pysäytyskytkin AJA-asentoon kauko-ohjaimen ollessa lähetysetäisyydellä, jotta järjestelmä kytkeytyy pois päältä, ja poistu kuljetustilasta.