Tässä käyttöohjekirjassa käytetään seuraavia huomiosanoja korostamaan tärkeitä kohtia:
VAROITUS
VAROITUS ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa hengenvaaraan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00119a)
HUOMAA
HUOMIO ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. (00139a)
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa omaisuusvahinkoon. (00140b)
HUOMAUTUS
Kursiivilla painetut huomautukset sisältävät tärkeitä lisätietoja. Lue nämä kohdat erityisen huolellisesti.