Henkilökohtainen PIN-koodi on numerosarja, jonka avulla turvajärjestelmä voidaan poistaa käytöstä. Käytä PIN-koodia, jos kauko-ohjain katoaa tai rikkoutuu tai jos kauko-ohjaimen ja moduulin välinen yhteys ei toimi sähkömagneettisesta häiriöstä johtuen.
PIN-koodi on viisinumeroinen (1–9, ei nollaa).
PIN-koodin vaihtaminen
Kuljettaja voi vaihtaa PIN-koodin milloin tahansa. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Taulukko 1. PIN-koodin vaihtaminen
VAIHE
NRO
TOIMENPIDE
ODOTA KUITTAUSTA
HUOMAUTUKSIA
1
Valitse 5-numeroinen (1-9) PIN-koodi ja kirjoita se käyttöohjekirjasta saadulle muistilapulle.
2
Pidä kauko-ohjain lähetysetäisyydellä ja käännä pysäytyskytkin AJA-asentoon.
3
Vaihda moottorin pysäytyskytkimen tilaa kahdesti: POIS - AJA - POIS - AJA.
4
Paina vasenta suuntavilkkukytkintä kaksi kertaa.
Matkamittarin ikkunassa vierii ENTER PIN (syötä PIN).
5
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran ja vapauta se.
Suuntavilkut välähtävät kolme kertaa. Käytössä oleva PIN-koodi tulee näkyviin matkamittariin. Ensimmäinen numero vilkkuu.
6
Syötä uuden PIN-koodin ensimmäinen numero painamalla vasenta suuntavilkkukytkintä toistuvasti, kunnes valittu numero ilmestyy näyttöön.
7
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran ja vapauta se.
Uusi numero korvaa entisen numeron matkamittarin näytöllä.
8
Syötä valitun PIN-koodin toinen numero painamalla vasenta suuntavilkkukytkintä toistuvasti, kunnes valittu numero ilmestyy näyttöön.
9
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran ja vapauta se.
Uusi numero korvaa entisen numeron matkamittarin näytöllä.
10
Syötä valitun PIN-koodin kolmas numero painamalla vasenta suuntavilkkukytkintä toistuvasti, kunnes valittu numero ilmestyy näyttöön.
11
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran ja vapauta se.
Uusi numero korvaa entisen numeron matkamittarin näytöllä.
12
Syötä uuden PIN-koodin neljäs numero painamalla vasenta suuntavilkkukytkintä toistuvasti, kunnes valittu numero ilmestyy näyttöön.
13
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran ja vapauta se.
Uusi numero korvaa entisen numeron matkamittarin näytöllä.
14
Syötä uuden PIN-koodin viides numero painamalla vasenta suuntavilkkukytkintä toistuvasti, kunnes valittu numero ilmestyy näyttöön.
15
Paina oikeaa suuntavilkkukytkintä kerran ja vapauta se.
Uusi numero korvaa entisen numeron matkamittarin näytöllä.
16
Paina pysäytyskytkin POIS päältä.
Kun moottorin pysäytyskytkin painetaan POIS päältä, järjestelmä tallentaa uuden PIN-koodin.