VAROITUS
Älä käytä moottoripyörää, kun ohjaus on lukittuna. Ohjauksen lukitseminen rajoittaa ajoneuvon kääntymiskykyä, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. (00035a)
HUOMAUTUS
Suojaa moottoripyöräsi varkaudelta. Lukitsematon moottoripyörä voi pysäköinnin jälkeen joutua varkauden tai ilkivallan kohteeksi. (00151b)
Katso Kuva 1. Ohjauslukon kytkin on kojelaudan paneelissa. Estä pyörän luvaton käyttö lukitsemalla ohjauslukko heti pysäköinnin jälkeen. Voit lukita ohjauslukon kytkimen avaimella, kauko-ohjaimen lukituspainikkeella tai katteessa olevilla sähkölukon kytkimillä.
HUOMAUTUS
Ohjauslukon kytkimen pitää olla käännettynä LUKITTU-asentoon ennen kuin voit käyttää avainta tai sähkölukon ohjaimia kytkimen lukitsemiseen. Jos kytkin pakotetaan LUKITTU-asentoon, se voi vaurioitua.
Moottori ei käynnisty, ennen kuin ohjauslukon kytkin on kokonaan AUKI-asennossa. Jos ohjauslukon kytkin käännetään jossain vaiheessa pois AUKI-asennosta, moottori sammuu. Käytä ohjauslukon kytkintä vain moottoripyörän ollessa pysäköitynä.
HUOMAUTUS
Älä aukaise ohjauslukon kytkimen kantta, ellei kytkin ole LUKITTU-asennossa. Kannen aukaiseminen silloin, kun ohjauslukon kytkin ei ole LUKITTU-asennossa, voi vahingoittaa sisäkatetta.
Ohjauslukon lukitseminen
 1. Käännä ohjaus ääriasentoon vasemmalle.
 2. Katso Kuva 1. Käännä kytkin LUKITTU-asentoon.
 3. Lukitse kytkin seuraavasti:
  1. Avain: Aseta avain paikalleen ja lukitse kytkin kääntämällä avainta neljänneskierros vastapäivään. Ota avain pois.
  2. Kauko-ohjain: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Kauko-ohjain. Paina kauko-ohjaimen lukituspainiketta.
  3. Sähköinen lukituskytkin: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Sähkölukkojen kytkimet. Paina katteessa olevaa sähköistä lukituskytkintä moottorin ollessa käynnissä.
Ohjauslukon lukituksen aukaiseminen
 1. Ohjauslukon kytkimen avaaminen:
  1. Avain: Aseta avain paikalleen ja avaa kytkin kääntämällä avainta neljänneskierros myötäpäivään. Ota avain pois.
  2. Kauko-ohjain: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Kauko-ohjain. Paina kauko-ohjaimen avauspainiketta.
  3. Sähköinen avauskytkin: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Sähkölukkojen kytkimet. Paina katteessa olevaa sähköistä avauskytkintä moottorin ollessa käynnissä.
 2. Katso Kuva 1. Käännä kytkin kokonaan AUKI-asentoon.
 3. Tarkista ohjauksen toiminta kääntämällä ohjaustanko ääriasennosta toiseen. Ohjaustangon tulee liikkua tasaisesti.
1Ohjauslukko lukittu (kansi auki)
2Ohjauslukko auki
3Lukitus (kierrä neljänneskierros myötäpäivään)
4Avaus (kierrä neljänneskierros vastapäivään)
Kuva 1. Ohjauslukon kytkin