VAROITUS
Jäähdytysneste sisältää myrkyllisiä kemikaaleja, jotka voivat olla hengenvaarallisia nieltyinä. Jos nestettä on nielty, henkilöä ei saa oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Höyryt tai suora kosketus voivat ärsyttää ihoa tai silmiä. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele runsaalla vedellä. Mene tarvittaessa sairaalaan. Hävitä vanha jäähdytysneste paikallisten säädösten mukaisesti. (00092a)
HUOMAA
Käyttölämpötilassa jäähdyttimet ja öljynjäähdyttimet sisältävät kuumia nesteitä. Jäähdyttimeen tai öljynlauhduttimeen koskeminen voi aiheuttaa palovammoja. (00141b)
HUOMAUTUS
Käytä ainoastaan Genuine Harley-Davidson Extended Life Antifreeze and Coolant -jäähdytysnestettä. Muiden jäähdytysnesteiden tai jäähdytysnestesekoitusten käyttäminen voi johtaa moottorin vaurioitumiseen. (00179c)
GENUINE HARLEY-DAVIDSON EXTENDED LIFE ANTIFREEZE AND COOLANT on valmis liuos, jota voidaan käyttää sellaisenaan. Se suojaa lämpötilaan -36,7 °C (-34 °F) asti. ÄLÄ lisää siihen vettä.
HUOMAUTUS
Jäähdytysjärjestelmässä on käytettävä tislattua vettä. Kova vesi voi aiheuttaa mineraalien kertymistä vesikanaviin. Tämä alentaa jäähdytysjärjestelmän toimintatehoa ja voi johtaa ylikuumenemiseen ja moottoripyörän vaurioihin. (00195b)
Jos GENUINE HARLEY-DAVIDSON EXTENDED LIFE ANTIFREEZE AND COOLANT -nestettä ei ole saatavana, voit käyttää tislatun veden ja etyleeniglykolipohjaisen jäänestoaineen sekoitusta. Heti kun voit, ota taas käyttöön GENUINE HARLEY-DAVIDSON EXTENDED LIFE ANTIFREEZE AND COOLANT -jäähdytysneste.
Jäähdytysnesteen tason tarkistaminen
HUOMAUTUS
Tarkista jäähdytysnesteen taso moottori kylmänä ja moottoripyörän ollessa tasaisella alustalla.
 1. Irrota oikean alakatteen huoltoluukku. Paina keskeltä ylhäältä ja vedä ulos, kunnes pidikkeet irtoavat.
 2. HUOMAUTUS
  Katso Kuva 1. Jäähdytysnestepullossa on kaksi viivaa. Käytä vinoa viivaa (2), kun moottoripyörä nojaa seisontatukeen.
 3. Katso Kuva 1. Tarkista, että jäähdytysnesteen taso jäähdytysnestepullossa on COLD-viivan kohdalla (1) tai vähän sen yläpuolella.
 4. HUOMAUTUS
  • Älä poista painekorkkia (4). Täytä jäähdytysnestepullo irrottamalla kumitulppa (3).
  • Jos jäähdytysnestepullo on tyhjä moottorin ollessa kylmä, tarkista järjestelmä vuotojen varalta. Korjaa tarvittaessa. Täytä järjestelmä jäähdytysnesteellä ja ilmaa järjestelmä tarvittaessa. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
 5. Jos säiliön taso on COLD-viivan alapuolella, irrota kumitulppa (3). Lisää GENUINE HARLEY-DAVIDSON EXTENDED LIFE -JÄÄNESTO- JA JÄÄHDYTYSNESTETTÄ, kunnes nesteen pinta on COLD-viivan kohdalla tai hieman yläpuolella.
 6. Asenna kumitulppa.
 7. Asenna huoltoluukku.
1Cold full -viiva, moottoripyörä pystyasennossa
2Cold full -viiva, moottoripyörä seisontatuella
3Ylivuotosäiliön korkki
4Painekorkki
Kuva 1. Jäähdytysnesteen taso
Puhdista jäähdyttimet
HUOMAUTUS
Puhdista jäähdyttimen etupinta säännöllisesti. Jäähdyttimen pintaan voi kertyä lehtiä ja muuta irtoroskaa, joka voi alentaa jäähdyttimen suorituskykyä ja johtaa moottorin ylikuumenemiseen ja vaurioitumiseen. (00197d)
 1. Katso Kuva 2. Irrota ulkosäleikkö alakatteesta.
  1. Vapauta salvat varovasti vääntämällä luukun kaarevasta reunasta.
  2. Irrota kuoresta.
 2. Puhdista roskat jäähdyttimen rivoista.
 3. Asenna ulkosäleikkö.
Kuva 2. Alakatteen säleikön luukku