VAROITUS
Jos pyörä pääsee kaatumaan, tarkista kaikkien hallintalaitteiden toiminta. Hallintalaitteiden häiriöt voivat vaikuttaa jarrujen, kytkimen tai vaihteensiirron toimintaan, jolloin saatat menettää ajoneuvon hallinnan, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00350a)
HUOMAUTUS
  1. Aseta moottoripyörä pystyasentoon.
  2. Käännä virtakytkin ja pysäytyskytkin OFF-asentoon.
  3. Odota 10 sekuntia.
  4. Käännä virtakytkin sytytysasentoon (IGNITION).
  5. Paina pysäytyskytkin käyntiasentoon (RUN).
  6. Kytke varoitusvilkut pois päältä painamalla varoitusvilkkujen kytkintä.