Moottoripyörän mukana toimitetaan kaksi kauko-ohjainta. Jälleenmyyjä on asettanut kummankin kauko-ohjaimen sammuttamaan turvajärjestelmän ja ohjaamaan moottoripyöräsi sähkölukkoja. Moottoripyörään voidaan liittää kerrallaan vain kaksi kauko-ohjainta. Moottoripyörään liitettävän varakauko-ohjaimen voi ostaa Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.
Kauko-ohjaimissa olevaan tunnistetarraan on liitetty yksilöllinen numero. Kirjoita kauko-ohjaimen numero tämän ohjekirjan alkuosassa olevaan tilaan.
Sisään käännettävä avain
Kokoon painettavalla avaimella voidaan käsin lukita ja avata ohjauslukon kytkin, sivulaukut sekä Tour-Pak.
Avaimen avaus: Katso Kuva 1. Pidennä avain täyteen mittaansa painamalla painiketta (2).
Avaimen sisään kääntäminen: Vapauta avain painamalla painiketta. Käännä sen jälkeen avain takaisin kauko-ohjaimen rungon sisään.
Sähkölukot
Kauko-ohjain lukitsee ja avaa ohjauslukon kytkimen, sivulaukut ja Tour-Pakin kauko-ohjauksella. Kauko-ohjain toimii sekä moottoripyörän ollessa käynnissä että sammutettuna. Sähkölukkojen toiminta-alue on noin 12 metriä (40 jalkaa). Katso Käyttäminen → Sähkölukot.
Turvajärjestelmä
Turvajärjestelmä voidaan kytkeä pois, kun siihen liitetty kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä. Pidä aina kauko-ohjainta mukanasi kun ajat, lastaat, tankkaat, siirrät, pysäköit tai huollat moottoripyörää. Turvajärjestelmän kantama on noin 1,5 metriä (5 jalkaa) moottoripyörän keskikohdasta.
Katso ohjeita moottoripyörän käytöstä kohdasta Käyttäminen → Avaimeton käynnistäminen. Katso täydellinen kuvaus turvajärjestelmän toiminnoista kohdasta TURVAJÄRJESTELMÄ.
Liikkeelle lähteminen ilman kauko-ohjainta: Jos moottoripyörällä lähdetään liikkeelle ilman kauko-ohjainta, matkamittarin näytössä näkyy tilapäisesti ”NO FOB”. Jos haluat käynnistää moottoripyörän uudelleen ilman kauko-ohjainta, kytke turvajärjestelmä pois PIN-koodilla. Katso TURVAJÄRJESTELMÄ → Kytkeminen päälle ja pois.
Kauko-ohjaimen poistaminen moottoripyörän ollessa pysäköitynä: Lukitse ohjauslukko ja poista kauko-ohjain aina, kun pysäköit moottoripyörän. Älä ripusta kauko-ohjainta ohjaustankoon äläkä säilytä sitä tavaratilassa. Jos kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä, moottoripyörä voidaan käynnistää eikä hälytys aktivoidu.
Pariston vaihtaminen
Vaihda kauko-ohjaimen paristo kerran vuodessa.
 1. Katso Kuva 2. Laita litteä työkalu kauko-ohjaimen kyljessä olevaan aukkoon (1) ja väännä varovasti kauko-ohjaimen kaksi puoliskoa erilleen.
 2. Poista paristo (2) ja hävitä se.
  1. Työnnä salpa (3) irti paristosta.
  2. Nosta paristoa puolelta, joka on salpaa vastapäätä.
 3. Laita kauko-ohjaimeen uusi paristo (CR2032 tai vastaava) plusnapa ylöspäin.
  1. Varmista, että metalliset kielekkeet koskettavat paristoa tiiviisti. Taivuta kielekkeitä kevyesti ylöspäin tarvittaessa.
  2. Asenna paristo salpaa vasten niin, että plusnapa osoittaa ylöspäin.
 4. Napsauta puoliskot yhteen.
1Avain
2Painike
3Kauko-ohjain
Kuva 1. Avaimen toiminta
1Avausaukko
2Akku
Kuva 2. Kauko-ohjaimen paristo