Sijainti
VAROITUS
Pysäköi moottoripyörä aina tasaiselle, tukevalle alustalle. Epätasapainossa oleva moottoripyörä voi kaatua ja johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00039a)
VAROITUS
Seisontatuki lukittuu, kun se käännetään kokonaan alas siten, että moottoripyörän paino on sen varassa. Jos seisontatuki ei ole lukittunut ala-asentoon, pyörä voi kaatua, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00006a)
VAROITUS
Varmista, että seisontatuki on kokonaan ylhäällä, ennen kuin lähdet ajamaan. Jos seisontatuki ei ole täysin ylhäällä, se voi osua tienpintaan ja aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00007a)
HUOMAUTUS
Kun pysäköit moottoripyörän mäkeen, kytke vaihde päälle sen jälkeen, kun moottori on sammutettu.
Seisontatuen kytkin: Kansainväliset mallit
Joissakin kansainvälisissä malleissa on seisontatuen suojakytkin.
Moottoripyörä voidaan käynnistää seisontatuki alhaalla, jos vaihde on vapaalla. Moottoripyörä sammuu, jos kytkin vapautetaan, kun seisontatuki on alhaalla ja vaihde päällä. Seisontatuen nosto ylös tai vaihteen siirto vapaalle estää moottorin sammumisen.
Jos moottoripyörän nopeus liikkeessä on yli 15 km/h (10 mph), seisontatuen laskeminen ei sammuta moottoria.