Katso Kuva 1. Jukebox-medialokero on kojelaudassa oleva pieni lokero, jota voidaan käyttää medialaitteen liittämiseen tai pienten esineiden säilyttämiseen. USB-liitäntään voidaan kytkeä mediasoittimia tai mediatiedostoja sisältäviä USB-tallennusvälineitä. Myös radiojärjestelmän päivitykset tapahtuvat USB-tallennusvälineen kautta.
USB-liitäntä lataa liitettyä laitetta, kun moottoripyörä on käynnissä tai lisävarustetilassa. Katso BOOM! BOX -KÄYTTÖOHJEKIRJASTA lisätietoja päivitysten asentamisesta tai tiedostojen toistamisesta.
Avaaminen: Katso Kuva 1. Paina luukun alaosaa ja vapauta.
Sulkeminen: Paina luukku lujasti kiinni, kunnes salpa kytkeytyy.
USB- tai medialaitteen asennus: Kytke laite USB-liitäntään. Aseta laite pehmustettuun pidikkeeseen. Sulje lokeron luukku.
Luukun salvan palautus: Jos lokeron luukku pakotettiin auki tai se ei lukitu kunnolla, luukun salpa pitää ehkä palauttaa alkutilaan. Työnnä luukku kiinni. Avaa luukku. Sulje luukku uudelleen niin, että salpamekanismi kytkeytyy.
Pidä luukku suljettuna ajon aikana, jotta esineet eivät pääse putoamaan. Poista arvoesineet medialokerosta, ennen kuin jätät moottoripyörän vartioimatta.
Lokeron sisällä oleva pidike voidaan poistaa puhdistusta varten. Asenna pidike ennen ajamista, jotta medialaitteet eivät voi liikkua lokerossa ja aiheuttaa tärinää.
HUOMAUTUS
Älä käytä mediasoittimia, joissa on kiintolevy. Tärinä voi aiheuttaa laitteeseen sisäisiä vaurioita.
1Luukun syvennys
2USB-liitäntä
3Pidike
Kuva 1. Medialokero