VAROITUS
Älä ylitä sivulaukun suurinta sallittua kuormaa. Pakkaa molempiin laukkuihin saman verran painoa. Liian suuri paino sivulaukuissa voi aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00383a)
HUOMAUTUS
Sivulaukun suurin sallittu kapasiteetti on 9,1 kg (20 lb) kumpaakin sivulaukkua kohden.
Lukitseminen
Avain: Katso Kuva 1. Aseta avain paikalleen ja käännä sitä neljänneskierros ajoneuvon etuosaa kohden. Palauta avain keskiasentoon ja poista avain.
Sähköinen lukituskytkin: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Sähkölukkojen kytkimet. Paina etukatteessa olevaa sähköistä lukituskytkintä moottoripyörän ollessa käynnissä. Suuntavilkut välähtävät kahdesti, kun moottoripyörä on lukittu.
Kauko-ohjain: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Kauko-ohjain. Paina kauko-ohjaimen lukituspainiketta. Suuntavilkut välähtävät kahdesti, kun moottoripyörä on lukittu.
Lukituksen avaaminen
Avain: Katso Kuva 1. Aseta avain paikalleen ja käännä sitä neljänneskierros ajoneuvon takaosaa kohden. Palauta avain keskiasentoon ja poista avain.
Sähköinen lukituskytkin: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Sähkölukkojen kytkimet. Paina etukatteessa olevaa sähköistä avauskytkintä moottoripyörän ollessa käynnissä. Suuntavilkut välähtävät kerran, kun moottoripyörän lukitus aukeaa.
Kauko-ohjain: Katso Käyttäminen → Sähkölukot → Kauko-ohjain. Paina kauko-ohjaimen avauspainiketta. Suuntavilkut välähtävät kerran, kun moottoripyörän lukitus aukeaa.
Avaaminen
 1. Katso Kuva 1. Sivulaukun lukituksen avaaminen.
 2. Nosta sivulaukun vipua.
 3. Nosta kantta sivulaukun sisäpuolelta.
Sulkeminen
 1. Katso Kuva 1. Sulje sivulaukun kansi.
 2. Kytke salvat painamalla vipua alas. Tarkista, että kansi on tukevasti.
 3. Lukitse sivulaukku.
Irrottaminen
 1. Katso Kuva 1. Avaa sivulaukku.
 2. Katso Kuva 3. Kytke irti sivulaukun sähkölukon liitin.
 3. Katso Kuva 2. Irrota kiinnitysruuvit kannattimesta kääntämällä niiden vipuja vastapäivään.
 4. Nosta sivulaukku kiskolta.
HUOMAUTUS
Älä vedä tai naarmuta sivulaukkua maassa. Aseta sivulaukut tasaiselle alustalle, jotta ne eivät kaadu. Vääränlainen käsittely voi vaurioittaa sivulaukkuja.
Asentaminen
 1. Katso Kuva 2. Aseta sivulaukku kiskolle oikeaan kohtaan. Kohdista asennusholkit tukikannattimeen.
 2. HUOMAUTUS
  Jos takakiinnitysruuvin vipu ei osoita alaspäin asennuksen aikana, se osuu sivulaukun kuoreen.
 3. Asenna kiinnitysruuvit holkin läpi tukikannattimeen. Käännä vipua myötäpäivään ja kiristä kiinnitysruuvit siten, että niiden vivut osoittavat alaspäin klo 3:n ja 9:n väliin kuvan mukaisesti.
 4. Tarkista, että sivulaukku on tukevasti moottoripyörässä.
 5. Katso Kuva 3. Kytke sivulaukun sähkölukon liitin.
 6. Sulje ja lukitse sivulaukku.
1Sivulaukun lukko
2Avattu asento (moottoripyörän takaosaa kohden)
3Lukittu asento (moottoripyörän etuosaa kohden)
4Vipu
Kuva 1. Sivulaukku
1Kiinnitysruuvi ja vipu
2Sivulaukun kisko
3Jalkatuen kiinnike
Kuva 2. Sivulaukun irrotus/asennus
Kuva 3. Sivulaukun sähkölukon liitin