FCC ID: T4514080, IC ID: 6450A-14080
Laite täyttää FCC:n määräysten osan 15 sekä Industry Canadan lisenssistä vapautettujen RSS-standardien vaatimukset. Laitteen toiminta on seuraavien ehtojen alainen: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen tulee vastaanottaa ulkopuolisia häiriöitä mukaan lukien laitteen toimintaan haitallisesti vaikuttavat häiriöt.
HUOMAUTUS
Laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.