VAROITUS
Automaattisesti syttyvän ajovalon ansiosta muiden ajoneuvojen kuljettajat huomaavat moottoripyörän helpommin. Varmista, että ajat aina ajovalo päällä. Kuljettajan huono näkyvyys liikenteessä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00030b)
VAROITUS
Älä käytä moottoripyörää, kun ohjaus on lukittuna. Ohjauksen lukitseminen rajoittaa ajoneuvon kääntymiskykyä, mikä voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. (00035a)
Moottoripyörässä on avaimeton käynnistysjärjestelmä. Moottoripyörän käynnistämiseen ei tarvita avainta. Moottoripyörään liitetyn kauko-ohjaimen on sen sijaan oltava lähetysetäisyydellä tai on käytettävä tunnuskoodia, jotta moottoripyörä voidaan käynnistää.
Sytytystila
Katso Käyttäminen → Ohjaustangon oikean puolen kytkimet → Oikea kytkinmoduuli. Pidä kauko-ohjain lähetysetäisyydellä, kierrä ohjauslukko kokonaan lukko auki -asentoon ja paina pysäytyskytkin ajoasentoon. Valot ja mittaristo alkavat toimia, ja moottori voidaan käynnistää. Voit poistaa turvajärjestelmän käytöstä käyttämällä PIN-koodia. Katso TURVAJÄRJESTELMÄ → Kytkeminen päälle ja pois.
Moottoripyörä on käynnissä (tai moottori käy), kunnes pysäytyskytkin painetaan POIS päältä. Kauko-ohjaimen vieminen kauemmaksi ei sammuta moottoria tai pysäytä moottoripyörää, kun se on käynnistetty. Sen sijaan nopeusmittarissa näkyy viesti ”NO FOB” (ei kauko-ohjainta), jos moottoripyörällä lähdetään liikkeelle ilman, että kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä.
Paina pysäköidessäsi pysäytyskytkin POIS päältä ja ota kauko-ohjain mukaasi luvattoman käytön estämiseksi. Kun moottoripyörä on sammutettu ja kauko-ohjain ei ole lähettyvillä, käynnistyskytkin, sytytysjärjestelmä ja pysäytyskytkin eivät toimi eikä moottoripyörää voi käyttää.
Lisävarustetila
Katso Käyttäminen → Ohjaustangon vasemman puolen kytkimet → Vasen kytkinmoduuli (tyypillinen). Tuo kauko-ohjain lähetysetäisyydelle ja pidä liipaisukytkintä painettuna. Mittaristossa ja lisävarusteissa alkaa kulkea virta. Ajovalot ja suuntavilkut pysyvät sammuneina. Lisävarustetilassa polttoainemittarin ja matkamittarin näytöt toimivat. Ajovalo voidaan aktivoida painamalla ohitusvalokytkintä.
Sammuta moottoripyörä pitämällä liipaisukytkintä painettuna.
Älä jätä moottoripyörää lisävarustetilaan pitkäksi aikaa. Tila kuluttaa akun latausta. Jos moottoripyörä on lisävarustetilassa yli kaksi tuntia, tila sammuu automaattisesti, jottei akun lataus purkautuisi kokonaan. Voit palata lisävarustetilaan pitämällä liipaisukytkintä uudelleen painettuna.